УДК 342.9 | ББК 67.401.02 | Вступ | Загальне поняття про випускний кваліфікаційної роботі | Порядок закріплення теми випускної кваліфікаційної роботи | Наукове керівництво випускної кваліфікаційної роботою | Правила оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Стиль мови, застосування літерних абревіатур, скорочень | Правила оформлення таблиць, малюнків | Оформлення цитат і посилань |

загрузка...
загрузка...
На головну

Підбір теоретичного матеріалу, ознайомлення з літературою з обраної теми

  1. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  2. I. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії.
  3. Аналіз і самоаналіз уроку теоретичного і виробничого навчання: види, структура, значимість
  4. Бібліографічний підбір і вивчення літературних джерел
  5. Сприятливі літературних студій
  6. У підборі методів навчання, організації, відборі фізкультурного обладнання статева ознака не мав значення.
  7. В. наукові методи теоретичного дослідження

Підбір літератури слід починати відразу ж після вибору теми випускної кваліфікаційної роботи. При підборі літератури слід звертатися до предметно-тематичним каталогам і бібліографічним довідників бібліотеки ПІВДНЮ та інших публічних бібліотек, а також використовувати Інтернет.

Вивчення літератури з обраної теми потрібно починати з загальних робіт, щоб отримати уявлення про основні питання, до яких примикає обрана тема, а потім вже вести пошук нового матеріалу.

При вивченні літератури бажано дотримуватися наступних рекомендацій:

а) починати слід з літератури, яка розкриває теоретичні аспекти питання, що вивчається - монографій, навчальної та навчально-методичної літератури;

б) детальне вивчення студентом літературних джерел полягає в їх конспектування і систематизації. Характер конспектів визначається можливістю використання даного матеріалу в випускної кваліфікаційної роботі, тому потрібно уважно і грамотно оформляти виписки, цитати, зміст літературного джерела (із зазначенням автора) або коротку характеристику фактичного матеріалу (із зазначенням джерела). Систематизацію отриманої інформації слід проводити по розділах випускної кваліфікаційної роботи. При вивченні літератури не варто прагнути освоїти всю інформацію, необхідно відбирати тільки ту, яка має безпосереднє відношення до теми роботи. Критерієм оцінки прочитаного є можливість його використання в випускної кваліфікаційної роботі;

в) слід орієнтуватися на останні дані з відповідної проблеми (за останні 3-5 років), спираючись на найавторитетніші джерела. При відборі фактів з періодичних джерел (журналів, газет і т.п.) необхідно підходити до них критично.

Особливою формою фактичного матеріалу є цитати, які використовуються для того, щоб без спотворень передати думку автора першоджерела, для ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору. Відштовхуючись від їх змісту, можна створити систему переконливих доказів, необхідних для об'єктивної характеристики досліджуваного питання; цитати можуть використовуватися і для підтвердження окремих положень роботи. У всіх випадках число використовуваних цитат повинно бути оптимальним, тобто визначатися потребами розробки теми. Цитатами не слід зловживати, їх велика кількість може сприйматися як вираз слабкості власної позиції автора.Основні етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи | Підбір фактичного матеріалу
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати