УДК 342.9 | ББК 67.401.02 | Вступ | Загальне поняття про випускний кваліфікаційної роботі | Підбір теоретичного матеріалу, ознайомлення з літературою з обраної теми | Підбір фактичного матеріалу | Правила оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Стиль мови, застосування літерних абревіатур, скорочень | Правила оформлення таблиць, малюнків | Оформлення цитат і посилань |

загрузка...
загрузка...
На головну

Наукове керівництво випускної кваліфікаційної роботою

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  3. II. ВИБІР ТЕМИ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
  4. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  5. II. Керівництво маневровою роботою
  6. II. Керівництво НДР студентів магістратури.
  7. III. Оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

Безпосереднє керівництво випускної кваліфікаційної роботою студента здійснює науковий керівник. Науковими керівниками ВКР повинні бути переважно професори і доценти, штатні або працюють на умовах сумісництва, які мають вчений ступінь доктора або кандидата наук. Для наукового керівництва і консультування можуть залучатися фахівці, що не працюють в Югорское державному університеті, за умови їх затвердження випускаючою кафедрою.

Обов'язки наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи:

- Надання практичної допомоги студенту у виборі теми ВКР і розробці плану її виконання;

- Надання консультативної допомоги у виборі методики проведення дослідження;

- Консультування з підбору літератури і фактичного матеріалу;

- Психологічна підтримка ініціативи, самостійності студента, набуття ним впевненості в своїх творчих силах і можливостях;

- Систематичний контроль ходу виконання ВКР відповідно до розробленого графіка;

- Оцінка якості виконання ВКР відповідно до ставляться до неї вимогами.

Науковий керівник видає студенту письмове завдання (додаток № 2), визначає графік здачі окремих частин ВКР на перевірку, контролює всі стадії підготовки і написання роботи аж до захисту випускної кваліфікаційної роботи. Студент-дипломник відповідно до закріпленим в завданні графіком звітує перед керівником про його виконанні. Після завершення студентом випускної кваліфікаційної роботи науковий керівник оформляє письмовий відгук на ВКР. Контроль роботи студента, що проводиться науковим керівником, доповнюється контролем з боку випускаючої кафедри. Випускає кафедра контролює виконання студентом календарного плану підготовки ВКР.Порядок закріплення теми випускної кваліфікаційної роботи | Основні етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати