На головну

Порядок закріплення теми випускної кваліфікаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Організація практики та порядок її проходження.
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вся робота по організації вибору тем ВКР і вибору наукових керівників проводиться випускною кафедрою. Тематика ВКР затверджується випускають кафедрами не пізніше 1 листопада поточного навчального року. Загальні переліки тим випускних кваліфікаційних робіт затверджуються на засіданні Вченої ради Інституту менеджменту та економіки ПІВДНЮ не пізніше 15 листопада поточного року.

Приблизний перелік тем ВКР за спеціальністю «Державне та муніципальне управління» представленв додатку № 1. При формулюванні та конкретизації теми необхідно звернути увагу на наступні моменти:

- Тема ВКР повинна бути пов'язана з аналізом діяльності конкретного суб'єкта державного і муніципального управління (далі - ДМУ) в конкретній сфері управління;

- В темі повинен бути чітко позначений рівень ДМУ (РФ, Ханти-Мансійський автономний округ - Югра або інший суб'єкт РФ; конкретне муніципальне утворення).

Студенту може надаватися право вибору теми ВКР аж до пропозиції про неї до кінця з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. За погодженням з науковим керівником можливе корегування (уточнення) обраної теми.

Закріплення тим випускних кваліфікаційних робіт проводиться за особистими заявами студентів, що подаються на ім'я завідувача випускової кафедри, не пізніше 1 грудня поточного навчального року.

Заяви студентів розглядаються на засіданні кафедри, рішення кафедри оформляється протоколом. У рішенні кафедри фіксуються такі позиції: твердження теми ВКР студента згідно із заявою або її коригування; закріплення наукового керівника ВКР. Заяви студентів зберігаються в справах випускаючої кафедри.

Проректор з навчальної роботи ПІВДНЮ за поданням Інституту економіки і менеджменту видає наказ про закріплення тем випускних кваліфікаційних робіт студентів і виділення наукових керівників не пізніше 15 грудня поточного навчального року.

 Загальне поняття про випускний кваліфікаційної роботі | Наукове керівництво випускної кваліфікаційної роботою

УДК 342.9 | ББК 67.401.02 | Вступ | Основні етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи | Підбір теоретичного матеріалу, ознайомлення з літературою з обраної теми | Підбір фактичного матеріалу | Правила оформлення випускної кваліфікаційної роботи | Стиль мови, застосування літерних абревіатур, скорочень | Правила оформлення таблиць, малюнків | Оформлення цитат і посилань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати