Головна

Акцентуація характеру.

  1. Акцентуація характеру - це надмірна виразність окремої риси (або окремих рис) характеру на тлі інших, як результат посилення одних рис і ослаблення інших
  2. В рамках заняття розглядаються завдання практичного характеру.
  3. В рамках практичного заняття розглядаються завдання практичного характеру.
  4. Для ліквідації НС природного і техногенного характеру.
  5. Виконання виконавчих документів по спорах немайнового характеру.
  6. Класифікації характеру.

акцентуація характеру - Надмірна виразність окремих рис характеру, що представляє крайні варіанти норми, які межують з патологією особистості.

Залежно від ступеня вираженості розрізняють явні і приховані (латентні) акцентуації характеру:

а) явна (виражена) акцентуація відрізняється постійною рисою певного типу характеру, її відносять до крайньої межі норми. Перевищення акцентуації вище норми може призвести до психопатії;

б) прихована (латентна) акцентуація є звичайний варіант норми, виражений слабко або виражений зовсім. Такі акцентуації можуть з'являтися несподівано під впливом ситуацій і травм.

Число рис характеру перевищує 1000 найменувань (в словнику російської мови С. І. Ожегова їх близько 1500).

Серед авторів найбільш відомих типологій можна назвати Е. Кречмера, У. Шелдона, Е. Фромма, К. Леонгарда, А. Е. Личко.

Згідно типології Е. Кречмера виділяються наступні типи особистості: шизотимик, циклотимик, иксотимик. Дана типологія полягає в виділенні чотирьох основних типів конституції статури: астенік, атлетик, пікнік, диспластик.

Типологія Е. Шелдона поділяє людей на вісцеротоніков, соматотонік, церебротонік. В основу даної типології покладено поділ людей за типом статури на ендоморфний, мезоморфних, ектоморфний тип.

Класифікація типів характеру Е. Фромма виділяє наступні типи: «мазохіст - садист», «руйнівник», «конформіст - автомат».

В основу класифікації характерів К. Юнга покладена їх приналежність до екстравертірованний або интровертированному типу.

Екстраверсія - інтроверсія - характеристика індивідуально-психологічних відмінностей людини, крайні полюси якої відповідають переважній спрямованості особистості або на світ зовнішніх об'єктів, або на явища його власного суб'єктивного світу.

Класифікація акцентуацій характерів К. Леонгарда:

а) гіпертімний тип;

б) дістімний тип;

в) циклоїдний тип;

г) збудливий тип;

д) застревающий тип;

е) педантичний тип;

ж) тривожний тип;

з) емотивний тип;

і) демонстративний тип;

к) екзальтований тип;

л) екстравертований тип;

м) інтровертірованний тип.

Ця класифікація відноситься в основному до дорослим і розглядає характери з точки зору ставлення до людей.

Класифікація акцентуацій характерів А. Е. Личко:

а) гіпертімний тип;

б) циклоїдний тип;

в) лабільний тип;

г) астеноневротический тип;

д) сензитивний тип;

е) психоастенічний тип;

ж) шизоїдний тип;

з) Епілептоїдний тип;

і) істероїдний тип;

к) нестійкий тип;

л) конформний тип.

В основі даної класифікації лежить вивчення акцентуацій характерів у підлітковому віці.

Характеристика основних акцентуацій характеру (за К. Леонгардом і А. Е. Личко):

- Гіпертімний тип - постійно піднесений настрій, спрага діяльності з тенденцією розкидатися, не доводити справу до кінця, підвищена балакучість (перебіг думок);

- Дістімний тип - надзвичайна серйозність, відповідальність, зосередженість на похмурих і сумних сторонах життя, схильність до діпрессіі, недостатня активність;

- Екстравертований (нестійкий) тип - схильність легко піддаватися впливу оточуючих, постійний пошук нових вражень, компаній, вміння легко встановлювати контакти, що носять, однак, поверхневий характер;

- Демонстративний (істероїдний) тип - виражена тенденція до витіснення неприємних для суб'єкта фактів і подій, до брехливості, фантазування і удавання, використовуваним для залучення до себе уваги, яка характеризується відсутністю докорів сумління, аварійних, марнославством, «втечею в хворобу», при незадовільній потреби у визнанні;

- Епілептоїдний тип - недостатня керованість, імпульсивність поведінки, нетерпимість, конфліктність, в'язкість мислення, надмірна докладність мови, педантичність;

- Застревающий (параноїдний) тип - підвищена дратівливість, стійкість негативних афектів, хвороблива уразливість, підозрілість, підвищений чістолюбіе;

- Сензитивний (боязкий) тип - боязкість, сором'язливість, тенденція відчувати почуття неповноцінності;

- Шизоїдний тип - відгородженість, замкнутість, труднощі у встановленні контактів, емоційна холодність, що виявляється у відсутності співчуття.

 Короткий аналіз характерологічних навчань. | Поняття про здібності.

Індивідуальні відмінності в розумовій діяльності. | Поняття волі. | Етапи вольового зусилля. | Вольові якості. | Почуття. Функції почуттів. | Функції почуттів. | Види почуттів. | Індивідуальні особливості емоційної сфери. | Теорії темпераменту. | Психологічна характеристика типів темпераменту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати