Головна

ЗАВДАННЯ N 2 Тема: Професійна діяльність педагога

  1. C. р. № 3 Тема: Промислове природокористування
  2. I. ДІЯЛЬНІСТЬ
  3. II. ЗАВДАННЯ № 1
  4. II. Навчально-пізнавальна діяльність.
  5. II. навчальна діяльність.
  6. III. Діяльність молодшого школяра.
  7. III. практичне завдання

Установіть відповідність між поняттями і їх визначеннями.
 1. Об'єкт педагогічної діяльності
 2. Предмет педагогічної діяльності
 3. Мета педагогічної діяльності

   процес індивідуально-особистісного розвитку людини, становлення людини суб'єктом соціокультурної діяльності, поведінки, спілкування
   закономірності індивідуально-особистісного і суб'єктного становлення людини, тенденції цього процесу, що визначають найбільш значущі в соціальному відношенні риси людини
   управління педагогічними процесами становлення і розвитку цілісної людини, а також окремих властивостей його особистості
       методи навчання та виховання, створення освітнього середовища, виховної системи

Рішення:
 Об'єкт педагогічної діяльності - процес індивідуально-особистісного розвитку людини, становлення людини суб'єктом соціокультурної діяльності, поведінки, спілкування.
 Предмет педагогічної діяльності - закономірності індивідуально-особистісного і суб'єктного становлення людини, тенденції цього процесу, що визначають найбільш значущі в соціальному відношенні риси людини.
 Мета педагогічної діяльності - управління педагогічними процесами становлення і розвитку цілісної людини, а також окремих властивостей його особистості.

Педагогіка. Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н. М. Боритко [и др.]; під ред. Н. М. Боритко. - М.: Академія, 2007. - С. 13-15.ЗАВДАННЯ N 26 Тема: індивідуально-психологічні властивості особистості | ЗАВДАННЯ N 5 Тема: Розвиток психіки людини

ЗАВДАННЯ N 5 Тема: Педагогіка як наука | ЗАВДАННЯ N 8 Тема: Основні категорії педагогіки | ЗАВДАННЯ N 12 Тема: Історія розвитку наукової психології | ЗАВДАННЯ N 16 Тема: Психіка і організм | ЗАВДАННЯ N 22 Тема: Сприйняття | ЗАВДАННЯ N 25 Тема: Пам'ять | ЗАВДАННЯ N 4 Тема: Відчуття | ЗАВДАННЯ N 8 Тема: цілепокладання в педагогіці | ЗАВДАННЯ N 20 Тема: Свідомість людини | ЗАВДАННЯ N 25 Тема: Психологія малих груп і колективів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати