На головну

Практичне заняття № 2. Спілкування і комунікація.

  1. HLA - система; класи антигенів, біологічні функції, практичне значення HLA-типування.
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. I заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

1. Поняття спілкування. Роль спілкування в соціальній практиці. Сутність, функції та засоби спілкування.

2. Види і форми спілкування. Ефективність спілкування.

Індивідуальні завдання (аналіз мови вчителя):

1. Творча індивідуальність вчителя і її прояв в професійному спілкуванні.

2. Роль риторики в підготовці фахівців

Практичне заняття № 3. Спілкування і комунікація.

1. Риторична теорія і риторична практика як відображення загальних закономірностей мовної поведінки в процесі спілкування.

2. Професійне спілкування.

Індивідуальні завдання (аналіз мови вчителя):

1. Мова вчителя російської мови в різних навчально-мовних ситуаціях.

2. Індивідуальний стиль мовлення вчителя в різних ситуаціях уроку.

Тема № 3. Невербальні засоби спілкування.

Практичне заняття № 4. Невербальні засоби спілкування.

1. Що, крім вербальних засобів, забезпечує ефективність спілкування? Вербальний і невербальний аспекти спілкування. Невербальні засоби спілкування. Мова зовнішнього вигляду (мова рухів і жестів). Функції жестів в спілкуванні.

2. Взаємодія жестів і міміки, жестів і рухів тіла в процесі спілкування. Особливості невербальної поведінки вчителя.

3. просодическими аспект спілкування. Голос і слух в акті комунікації.

Тема № 4.. Комунікативна ситуація, її складові.Робоча навчальна програма з дисципліни | Практичне заняття № 5. Комунікативна ситуація, її складові.

Практичне заняття № 13. Комунікативні якості мови. | Практичне заняття № 19. Публічний виступ. | Практичне заняття № 22. Письмова мова. | Практичне заняття № 25. Мовний етикет і культура спілкування. | Освітні технології при проведенні практичних занять | Пароніми царський - царствений вжиті правильно в пропозиціях ... | Вкажіть невірні твердження | Визначте стиль і тип мовлення. | Визначте стиль і тип мовлення. | Переконуюча мова НЕ повинна ... (одна відповідь) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати