На головну

Контрольні вимірювальні матеріали

  1. I.1. Пластичні тверднуть пломбувальні матеріали
  2. I.2. Нетвердеющіе пластичні пломбувальні матеріали
  3. II. короткі теоретичні, довідково-інформаційні та т. п. матеріали по темі заняття
  4. III. Матеріали, що подаються ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ
  5. V. правові акти І МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VII. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

МДК 03.04. Теорія і методика математичного розвитку

Варіант 1.

1. Центральним завданням математичного розвитку дітей в дитячому садку є:

а) навчання рахунку

б) порівнювати предмети за величиною (розміром)

в) розвиток окоміру дітей при визначенні розміру предметів

г) розвитку практичних дій дітей з предметами

2. Що означає «Встановити кількісні відносини між послідовними числами натурального ряду»?

а) позначити відносини між числами за допомогою понять «більше», «менше»;

б) встановити взаємно-однозначна відповідність;

в) перерахувати числа натурального ряду;

г) вказати місце кожного з чисел натурального ряду.

3. В якій послідовності проводиться навчання письму цифр?

а) учитель показує напрямок руху руки, діти пишуть в зошитах 1-2 рядки цифр;

б) показує зразок написання, напрямок руху руки, діти пишуть в зошитах 1-2 рядки цифр;

в) учитель пише зразок написання цифри, напрямок руху руки, малюючи в повітрі, учні пишуть в зошитах 2-3 цифри, учитель перевіряє, діти пишуть 1-2 рядки;

г) будь-який з варіантів a, b, c є вірним.

4. Які поняття формуються в учнів у процесі встановлення взаємно однозначної відповідності між сумами предметів?

а) поняття натурального числа;

б) поняття «більше», «менше», «стільки ж»;

в) рахунки предметів;

г) зрівнювання груп предметів.

5. У вивченні нумерації чисел першої сотні виділяють наступний порядок:

а) усна і письмова нумерація чисел 11-20, усна і письмова нумерація чисел 21-100;

б) усна нумерація чисел 11-20 та 21-100, письмова нумерація чисел 11-20 та 21-100;

в) усна нумерація чисел 11-20 та 21-100, письмова нумерація двозначних чисел;

г) вивчення усної та письмової нумерації чисел 11-20 та 21-100 ведеться паралельно.

6. Що означає дати характеристику числу?

а) назвати десятковий склад числа;

б) сказати про місце цього числа в натуральній послідовності, вказати особливості запису цього числа;

в) назвати найбільше і найменше число, що містить стільки ж розрядів; що складається з таких самих цифр;

г) все, вище перераховане.

7. Підготовча робота до вивчення додавання і віднімання ведеться:

а) в процесі вивчення нумерації чисел 1-го десятка;

б) після вивчення нумерації;

в) на розсуд вчителя, в разі потреби;

г) підготовча робота не проводиться.

8. Вкажіть два види практичних завдань на розподіл:

а) за змістом і на рівні частини.

б) за отриманим результатом і за змістом ділення.

в) на дрібні частини і на рівні частини.

г) на рівні частини і на дрібні частини.

9. До якого виду поділу стосується ця задача: «15 зошитів роздали 5 учням порівну. Скільки зошитів отримав кожен учень? »

а) розподіл за змістом;

б) розподіл на рівні частини;

в) містить елементи обох видів поділу;

г) ні до якого виду не відноситься.

10.Які знання необхідні при вирішенні прикладу 10-8?

а) склад чисел з доданків, зв'язок суми і доданків;

б) зв'язок між компонентами і результатами дій додавання і віднімання;

в) отсчітиваніе по 1 і по групах;

г) віднімання числа від суми.

Варіант 2.

1. Базова програма з математики є:

а) обов'язковою;

б) приблизною;

в) орієнтовною;

г) допоміжної.

2. Який відрізок натурального ряду розглядається при вивченні теми «Число і цифра 3»?

а) 2, 3, 4;

б) 3;

в) 1, 2, 3;

г) 1, 2, 3, 4.

3. В результаті вивчення нумерації чисел в межах 100 учні повинні засвоїти: 1) освіту чисел з десятків і одиниць; 2) на скільки кожне число більше що безпосередньо передує йому і менше безпосередньо наступного за ним числа; 3) читання і запис тризначних чисел; 4) поняття «одиниці 2-го розряду», «розряд десятків», «розряд одиниць», «одиниці 1-го розряду; 5) принцип помісного значення цифри.

а) 1, 2, 3, 4;

б) 2, 3, 4, 5;

в) 3, 4, 5, 1;

г) 1, 2, 4, 5.

4. Чому при вивченні нумерації чисел в межах 100 учні знайомляться з одиницею довжини «метром»?

а) 100 одиниць утворюють одну сотню, так само 100 см утворюють 1 м;

б) відповідно до особливостей змісту і структури початкового курсу математики вивчення величин розосереджено по всьому концентр;

в) вправи з перекладу одних одиниць довжини в інші, засновані на знанні того, що 1 м = 100 см сприяють засвоєнню десяткового складу двозначних чисел;

г) Особливою причини у веденні одиниць довжини «метр» у вивченні нумерації чисел першої сотні немає.

5. У вивченні письмовій нумерації абак використовується щоб:

а) домогтися засвоєння нових понять і термінів: розрядне число, двозначне число;

б) розкрити принцип помісного значення цифр у записі двозначних чисел;

в) навчити працювати з наочністю;

г) все вище перераховане.

6. На які знання учнів може спиратися вчитель, переходячи до вивчення нумерації тризначних чисел?

а) натуральна послідовність однозначних чисел, поняття об'єднання груп предметів, поняття величини;

б) порівняння груп предметів, поняття величини, «100» - нова лічильна одиниця;

в) на поняття розряду, зрівнювання груп предметів двома способами, поняття дій додавання і віднімання;

г) рахунок одиницями, десятками, розрядний склад двозначного числа, помісне значення цифр, принцип освіти чисел в натуральному ряду.

7. Скільки всього десятків у числі 348?

а) 4 десятки;

б) 34 десятка;

в) 38 десятка;

г) 340 десятка.

8. За яким планом будується робота над обчислювальними навичками в концентре «Десяток»?

а) знайомство з прийомом Складання таблиць і заучування. Оволодіння обчислювальним навиком;

б) знайомство з прийомом. Закріплення прийому. Оволодіння обчислювальним навиком;

в) знайомство з прийомом. Вправи в застосуванні цих прийомів. Оволодіння обчислювальними вміннями. Складання і заучування таблиць;

г) знайомство з прийомом Складання таблиць. Заучування таблиць.

9. Чи можуть учні самостійно впоратися зі складанням таблиць для випадків ± 1? Чи встановлюється взаємозв'язок між складанням і відніманням при складанні таблиць для випадків ± 1?

а) можуть, т. к. діти засвоїли поняття відрізка натурального ряду чисел 1-10 і принципи його утворення. При складанні таблиць для випадків ± 1 встановлюється взаємозв'язок між складанням і відніманням;

б) не можуть, т. к. це найперша таблиця, з якою діти знайомляться. Взаємозв'язок між складанням і відніманням при складанні таблиць ± 1 не встановлюється;

в) можуть, т. к. діти засвоїли поняття відрізка натурального ряду чисел 1-10 і принципи його утворення. При складанні таблиць для випадків ± 1 не встановлюється взаємозв'язок між складанням і відніманням;

г) Не можуть, т. к. це найперша таблиця, з якою діти знайомляться. При складанні таблиць для випадків ± 1 зв'язок між складанням і відніманням встановлюється.

10. Додавання в випадках виду 9 + 3 спирається на:

а) властивість додатку числа до суми;

б) на прийом доповнення числа до 10;

в) на прийом прилічування по 1 і по групах;

г) на переместительное властивість складання.

Варіант 3.

1. Орієнтовна (базисна) програма з математики не включає:

а) пояснювальну записку;

б) введення;

в) зміст курсу;

г) тематичне планування.

2. У концентре «Десяток» діти засвоюють: 1) прийоми додавання по одному і по групах для випадків  ; 2) на скільки кожне число більше що безпосередньо передує йому числа і менше безпосередньо наступного за ним числа; 3) табличні випадки додавання і віднімання числа без переходу через десяток; 4) освіту чисел прилічування і отсчітиваніі одиниці; 5) місце числа в ряду чисел: після якого числа і перед яким числом воно коштує.

Після вивчення теми «Нумерація чисел 1-го десятка діти повинні знати:

а) 1, 3, 4;

б) 2, 3, 4;

в) 1, 3, 5;

г) 2, 4, 5.

3. прилічування і отсчітиваніе по одному розглядають при:

а) отримання перших відомостей про равенствах і нерівностях;

б) засвоєнні способу утворення чисел;

в) навчанні порівнянні чисел;

г) засвоєнні кількісного значення числа.

4. Одночасно з розглядом нумерації чисел першого десятка йде робота:

а) по розкриттю сенсу дій додавання і віднімання;

б) по засвоєнню таблиці додавання без переходу через десяток;

в) по засвоєнню понять «більше», «менше»;

г) по засвоєнню термінів «складання», «віднімання», «доданок», «сума».

5. При вивченні будь обчислювального прийому використовується взаємозв'язок суми і доданків?

а) 9 - 8;

б) 8 + 4;

в) 3 + 6;

г) 10 - 4.

6. на властивість додатку числа до суми і правила «одиниці додати до одиниць, десятки - до десятків» спирається прийом:

а) 48 + 3;

б) 7 + 5;

в) 32 + 6;

г) 12 + 23.

7. Як складаються таблиці для випадків ± 2? Ще які випадки додавання і віднімання складаються аналогічно?

а) одночасно, т. к. в основі обчислювального прийому «отсчітиванія і прилічування по частинах» лежить склад числа 2. Цей же прийом використовується для інших випадків додавання і віднімання.

б) одночасно, т. к. в основі обчислювального прийому «отсчітиванія і прилічування по частинах» лежить склад числа 2. Цей же прийом використовується для випадків ± 3, ± 4.

в) спочатку розглядається таблиця для випадку +2, а пізніше -для випадку -2, т. к. дітям важко відразу складати на одному уроці обидві таблиці. Інші випадки додавання і віднімання розглядаються одночасно.

г) спочатку розглядається таблиць для випадку +2, пізніше - для випадку -2, т. к. дітям важко відразу на одному уроці складати обидві таблиці. Випадки ± 3,  4 розглядаються одночасно, а випадки ± 5, ± 6, +7, ± 8, ± 9 - окремо.

8. До особливих випадків відносяться множення і ділення:

а) на 1 і на нуль;

б) на 5, 10 і 1;

в) на 2, 4, 6;

г) на нуль.

9. Вивчення будь-якого обчислювального прийому в концентре «Сотня» будується за планом:

а) Підготовчий етап. Ознайомлення. Застосування.

б) Ознайомлення. Введення прийому. Формування обчислювального навички.

в) Ознайомлення. Засвоєння. Використання для раціоналізації обчислень.

г) Ознайомлення. Застосування. Знаходження раціональних шляхів обчислень.

10. При вивченні обчислювального прийому для випадків виду 12 - 5 виконується наступна докладний запис:

а) 12 - 5 = (10 - 5) + 2 = 5 + 2 + 7;

б) 12 - 5 = (12 - 2) - 3 = 10 - 3 = 7;

в) 12 - 5 = (7 + 5) - 5 = 7 + (5 - 5) = 7 - 0 = 7;

г) 12 - 5 = (10 + 2) - (3 + 2) = (10 - 3) + (2 - 2) = 7 + 0 = 7.

Варіант 4.

1. Стандарт з математики для початкової школи не містить:

а) формулювання цілей вивчення математики;

б) обов'язковий мінімум змісту початкового курсу математики;

в) вимоги до рівня підготовки учнів на виході з початкової школи;

г) рішення арифметичних задач.

2. З якою метою може бути запропоновано завдання: «На столі лежить пакет, в якому знаходяться геометричні фігури різного кольору, виготовлені з різного матеріалу. Учитель виймає з пакета фігуру і, не показуючи її класу, перераховує її ознаки, учні повинні знати, що то фігура ».

а) Закріплення знань про істотні ознаки геометричних фігур.

б) Закріплення знань про прямокутнику.

в) Повторення поняття про кут.

г) Закріплення вміння вимірювати геометричні фігури.

3. Обов'язковою рівнем критерії оцінювання є:

а) необхідний рівень (базовий)

б) підвищений рівень (програмний)

в) максимальний рівень

г) все вірно

4. Які знання, вміння і навички, перераховані нижче, необхідні учням для засвоєння обчислювальних прийомів для випадків -5, -6, -7, -8, -9?

1) віднімання по 1 і по групах;

2) знання складу числа;

3) зв'язок між компонентами і результатами дій додавання і віднімання;

4) вміння представляти число у вигляді суми двох доданків.

а) 1, 2;

б) 2, 3;

у 3;

г) 1, 4.

5. Прості завдання в залежності від тих понять, які формуються при їх вирішенні, діляться на такі групи:

а) завдання, що розкривають конкретний зміст арифметичних дій; завдання, що розкривають зв'язок між компонентами і результатами арифметичних дій; завдання, що розкривають новий зміст арифметичних дій;

б) завдання на знаходження суми; на знаходження залишку; на знаходження суми однакових доданків; на розподіл на рівні частини; на розподіл за змістом;

в) ключові завдання; завдання підвищеної складності; нестандартні задачі;

г) вірні пункти а), б), в).

6. У методиці навчання рішенню завдань одного виду передбачаються наступні ступені:

а) підготовчий етап, ознайомлення, закріплення;

б) аналіз задачі, пошук рішення, запис рішення, перевірка рішення;

в) знайомство з вирішенням завдань даного виду, закріплення, формування вміння вирішувати завдання даного виду;

г) підготовка до вирішення завдань даного виду, знайомство з вирішенням завдань даного виду, формування вміння вирішувати завдання даного виду.

7. В якій послідовності проводиться навчання письму цифр?

а) учитель показує напрямок руху руки, діти пишуть в зошитах 1-2 рядки цифр;

б) показує зразок написання, напрямок руху руки, діти пишуть в зошитах 1-2 рядки цифр;

в) учитель пише зразок написання цифри, напрямок руху руки, малюючи в повітрі, учні пишуть в зошитах 2-3 цифри, учитель перевіряє, діти пишуть 1-2 рядки;

г) будь-який з варіантів a, б, в є вірним.

8. Які поняття формуються в учнів у процесі встановлення взаємно однозначної відповідності між сумами предметів?

а) поняття натурального числа;

б) поняття «більше», «менше», «стільки ж»;

в) рахунки предметів;

г) зрівнювання груп предметів.

9. Перші уявлення про форму, розміри та взаємне розташування предметів в просторі діти отримують

а) У дошкільний період.

б) У перший тиждень дитини в школі.

в) У першій чверті першого класу.

г) У третій чверті першого класу.

10. Ознайомленню з прямокутником передує засвоєння наступних знань:

а) Протилежні сторони прямокутника рівні.

б) Поняття прямого кута.

в) Периметр прямокутника дорівнює подвоєною сумі суміжних сторін.

г) Квадрат - це прямокутник.

Варіант 5.

1. Основні принципи УМК «Перспективна початкова школа»

а) Принцип безперервного загальної освіти;

б) Принцип цілісності картини;

в) Принцип міцності і наочності;

г) Загальні принципи навчання.

2. До завдань, що розкриває конкретний зміст арифметичних дій, не належать:

а) завдання на знаходження суми і залишку.

б) завдання на знаходження суми однакових доданків.

в) завдання на різницеве ??порівняння.

г) завдання на розподіл за змістом.

3. системи оцінки за новими стандартами:

а) досягнення запланованих результатів

б) освоєння основний освітньої програми НГО в «Школі-2100»

в) все вірно

г) досягнення своїх результатів

4. На якому етапі уроку проводиться усний рахунок

а) перевірка домашнього завдання

б) підсумок уроку

в) актуалізація знань

г) вивчення нового матеріалу

5. Основні етапи роботи над вирішенням завдань

а) читання тексту

б) аналіз умови

в) короткий запис умови

г) всі варіанти правильні

6. Виділіть завдання, які відносяться до групи завдань, які розкривають новий зміст арифметичних дій: 1) «В першому поїзді 16 вагонів, а в другому поїзді на 4 вагони менше. Скільки вагонів у другому поїзді? ». 2) «В 4 вазах по 2 апельсина. Скільки всього апельсинів? »3)« У Маші 8 цукерок, а у Рити 2 цукерки. На скільки у Маші цукерок більше, ніж у Рити? »4)« У класі 9 хлопчиків, це на 3 менше, ніж дівчаток. Скільки дівчаток у класі? »5)« У Саші 8 кольорових олівців і 2 простих олівця. У скільки разів у Саші простих олівців менше, ніж кольорових? »

а) 1,2, 4;

б) 2, 4, 5;

в) 1,2, 3, 5;

г) 1,3,4,5.

7. Вироблення вміння вирішувати завдання розглянутого виду допомагають так звані вправи творчого характеру. Яке з наведених нижче вправ до них не відноситься?

а) Рішення задач підвищеної складності.

б) Рішення задач декількома способами.

в) Складання короткої записи за умовою задачі.

г) Складання і перетворення задач.

8. Формуючи поняття про відрізок, вчитель домагається усвідомлення того, що відрізок це:

а) Пряма, обмежена з двох сторін.

б) Частина прямої.

в) Пряма лінія, що проходить через дві точки.

г) Частина прямої, обмежена двома точками

9. Яке з наведених нижче виразів не є вирішенням завдання: «У зв'язці було 14 червоних і 15 синіх куль. 11 куль взяли діти. Скільки куль залишилося в зв'язці? »

а) (14 + 15) - 11.

б) 15 + (14 - 11).

в) (15-11) +14.

г) (15-14) + 11.

10. Для чого дітям важливо знати переместительное властивість множення?

а) для засвоєння дії множення;

б) щоб скоротити число табличних випадків, які необхідно запам'ятати напам'ять;

в) через те, що є властивість;

г) для розкриття особливих випадків множення.

Варіант 6.

1. До якого УМК ставляться підручники «Математика» Башмаков М. І., Нефедова М. р

а) «Гармонія»;

б) «Планета знань»;

в) «Початкова школа 21 століття»;

г) система Л. в. Занкова.

2. Як складаються таблиці для випадків +2? Ще які випадки додавання і віднімання складаються аналогічно?

а) одночасно, т. к. в основі обчислювального прийому «отсчі- тиванія і прилічування по частинах» лежить склад числа 2. Цей же прийом використовується для інших випадків додавання і віднімання.

б) одночасно, т. к. в основі обчислювального прийому «отсчітиванія і прилічування по частинах» лежить склад числа 2. Цей же прийом використовується для випадків ± 3, ± 4.

в) спочатку розглядається таблиця для випадку +2, а пізніше - для випадку -2, т. к дітям важко відразу складати на одному уроці обидві таблиці. Інші випадки додавання і віднімання розглядаються одночасно.

г) спочатку розглядається таблиць для випадку +2, пізніше - для випадку -2, т. к. дітям важко відразу на одному уроці складати обидві таблиці. Випадки ± 3, ± 4 розглядаються одночасно, а випадки ± 5, ± 6, ± 7, ± 8, ± 9 - окремо.

3. Як складаються таблиці для випадків +2? Ще які випадки додавання і віднімання складаються аналогічно?

а) одночасно, т. к. в основі обчислювального прийому «отсчітиванія і прилічування по частинах» лежить склад числа 2. Цей же прийом використовується для інших випадків додавання і віднімання.

б) одночасно, т. к. в основі обчислювального прийому «отсчітиванія і прилічування по частинах» лежить склад числа 2. Цей же прийом використовується для випадків ± 3, ± 4.

в) спочатку розглядається таблиця для випадку +2, а пізніше - для випадку -2, т. к дітям важко відразу складати на одному уроці обидві таблиці. Інші випадки додавання і віднімання розглядаються одночасно.

г) спочатку розглядається таблиць для випадку +2, пізніше - для випадку -2, т. к. дітям важко відразу на одному уроці складати обидві таблиці. Випадки ± 3, ± 4 розглядаються одночасно, а випадки ± 5, ± 6, ± 7, ± 8, ± 9 - окремо.

4. Оцінюємо результати за новими стандартами:

а) предметні,

б) метапредметние

в) особистісні.

г) все вірно

5. Яка освітня мета реалізується на даному фрагменті уроку: «Пропонується розглянути малюнок:


Називаючи прямими, учитель показує перший і другий кут. Потім діти виготовляють модель прямого кута з аркуша паперу, за допомогою якої знаходять прямі кути на малюнку в підручнику »:

а) Закріплення поняття кута.

б) Ознайомлення з поняттям прямого кута.

в) Закріплення поняття прямого кута.

г) Підготовка до засвоєння поняття прямого кута.

6. Вказати завдання, яка не вирішується при навчанні дітей числовим равенствам і нерівності:

а) Навчити розв'язувати рівняння і нерівності.

б) Навчити записувати результати порівняння за допомогою знаків «>», «<», «=».

в) Навчити читати рівності і нерівності.

г) Навчити порівнювати вирази.

7. Перед ознайомленням з нерівностями із змінною вчитель запропонував учням наступне завдання: «Підберіть такі числа, щоб записи були вірними: 45 - 10> 45 - *, 18 + 40 <18 + *, 23 + 5> 23 + *». На що вчитель повинен звернути увагу дітей?

а) Права і ліва частини нерівностей на одне і те ж арифметична дія.

б) У віконце можна підставити не тільки одне число, а кілька різних чисел.

в) Одна з компонент лівої і правої частин нерівностей представлена ??одним і тим же числом.

г) Невідоме число знаходиться в правій частині нерівностей.

8. Виділіть завдання на збільшення числа на кілька одиниць в непрямій формі.

а) Один будинок будували 8 тижнів, а другий - на два тижні довше. Скільки тижнів будували другий будинок?

б) На будівництво одного будинку затратили 8 тижнів, це на 2 тижні менше, ніж витрачено на будівництво другого будинку. Скільки тижнів витрачено на будівництво другого будинку?

в) На будівництво одного будинку затратили 10 тижнів, а інший побудували на 2 тижні швидше. Скільки тижнів будували другий будинок?

г) На будівництво одного будинку затратили 10 тижнів, це на 2 тижні більше, ніж витратили на другий будинок. Скільки тижнів будували другий будинок?

9. До завдань, що розкриває конкретний зміст арифметичних дій, не належать:

а) Завдання на знаходження суми і залишку.

б) Завдання на знаходження суми однакових доданків.

в) Завдання на різницеве ??порівняння.

г) Задачі на ділення за змістом.

д) Задачі на ділення на рівні частини.

10. Скількома способами можна вирішити задачу: «Вранці пішли в море 20 маленьких і 8 великих рибальських човнів. 6 човнів повернулося. Скільки човнів з рибалками має ще повернутися? »

а) Одним способом.

б) Двома способами.

в) Трьома способами.

г) Чотирма способами.

Варіант 7.

1. У період навчання в початковій школі завершується почався в дошкільному віці перехід:

а) від словесного до образного мислення;

б) від наочно-образного до словесно-логічного мислення;

в) від конкретного до абстрактного мислення;

г) від конкретного до ситуативного мислення.

2. Які поняття формуються в учнів у процесі встановлення взаємно однозначної відповідності між сумами предметів?

а) поняття натурального числа.

б) поняття «більше», «менше», «стільки ж».

в) рахунки предметів.

г) зрівнювання груп предметів.

3. Який з рекомендованих критеріїв оцінювання є включеним в новий Стандарт:

а) інтерес до читання художньої літератури

б) орієнтування в колі читання

в) інтерес до читання нехудожньої літератури

г) індивідуальний прогрес в виразності читання

4. З якою метою даються такі завдання, проведіть коло і розфарбуйте коло; відзначте точку, що лежить всередині кола, поза колом, на колі:

а) Дати поняття «коло».

б) Попередити змішування понять «коло» і «коло».

в) Закріпити поняття «коло».

г) вірні відповіді а) і б).

5. Знайомство з різними способами порівняння чисел йде в наступному порядку:

1) Порівняння чисел на основі порівняння груп предметів за допомогою встановлення взаємно однозначної відповідності.

2) Одне з порівнюваних чисел більше, ніж друге, т. К. Його можна представити у вигляді суми другого числа і деякого іншого.

3) За місцем, займаному числами один щодо одного в натуральному ряду чисел.

4) Порівняння чисел на основі порівняння відповідних розрядних чисел, починаючи з вищого розряду.

а) 1, 2, 3, 4.

б) 1, 3, 2, 4.

в) 2,4,3, 1.

г) 2, 1, 3, 4.

6. На етапі ознайомлення з конкретним завданням діти повинні:

а) Уявити життєву ситуацію, відбиту в задачі, з'ясувати сенс незрозумілих слів.

б) Встановити зв'язки між даними, даними і шуканими задачі.

в) вірні пункти а) і б).

г) Визначити відомі і невідомі величини, встановити співвідношення між даними і шуканими величинами.

7. Завдання, яких видів можна скласти за малюнком із зображенням двох кіл і п'яти квадратів?

а) На знаходження суми і залишку; на різницеве ??порівняння 1-го і 2-го видів.

б) На знаходження суми, на різницеве ??порівняння 1-го і 2-го видів.

в) На знаходження суми, на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць в прямій формі.

г) На знаходження невідомого доданка за відомою сумою і відомому доданку, на знаходження суми.

8. Вкажіть вірне читання виразу 10 + (5 + 2):

а) 10 плюс 5 і плюс 2.

б) До 10 додати 5 і до результату додати 2.

в) До 10 додати суму 5 і 2.

г) До 10 додати, дужка відкривається, 5 плюс 2, дужка закривається.

д) До суми 5 і 2 додати 10.

9. Яким способом вирішують діти приклади з віконцями: ? + 3 = 5, ? -2 = 2, 9 ? = 7?

а) На основі зв'язку між компонентами і результатами арифметичних дій.

б) З опорою на склад числа.

в) Методом підбору.

г) вірні будь-які з пунктів а), б), в).

10. З якою метою вчитель запропонував завдання: «Розфарбуйте всі трикутники (у дітей картки з зображенням різних багатокутників). Порахуйте скільки сторін, вершин, кутів у трикутника »:

а) Формування поняття, що форма фігури не залежить від матеріалу, з якого вона виготовлена.

б) Вичленовування істотних і несуттєвих ознак трикутника.

в) Виробити практичні вміння вимірювання геометричних фігур;

г) вірні пункти а), б), в).

Варіант 8.

1. Виховні можливості уроку математики можна вважати реалізованими, якщо учні:

а) слухали відповіді своїх товаришів

б) оцінювали відповіді своїх товаришів

в) активно брали участь участь при розборі ситуацій

г) все вірно.

2. Що означає «Встановити кількісні відносини між послідовними числами натурального ряду».

а) позначити відносини між числами за допомогою понять «більше», «менше»;

б) встановити взаємно-однозначна відповідність;

в) перерахувати числа натурального ряду;

г) вказати місце кожного з чисел натурального ряду.

3. Інструментарій для оцінювання основних обчислювальних навичок є:

а) контрольна робота

б) перевірка обчислювальних навичок

в) всі варіанти правильні

г) тестові завдання

4. Група завдань, що розкривають новий зміст арифметичних дій, пов'язана з поняттям:

а) Різниці і відносини.

б) Суми і залишку.

в) Твори.

г) вірні пункти а) і б).

5. Суть розбору завдання з метою складання плану рішення з питань, що йде від питання завдання до умови полягає в наступному:

а) З'ясовують чи можна відразу відповісти на питання завдання, якщо можна, то як, якщо не можна, то чому, яких даних не вистачає і чи можна їх знайти; так ведеться розбір до тих пір, поки не отримають позитивну відповідь.

б) Вибирають з умови задачі два даних і з'ясовують, що за цими даними можна знайти; знайдене вважають відомим і знову вибирають два даних і далі продовжують цей процес поки не буде знайдено відповідь на питання завдання.

в) З'ясовують, чи можна відразу відповісти на питання завдання, якщо не можна, то з'ясовують, що можна знайти в першій дії, що у другій дії і так далі поки не буде знайдено відповідь на питання завдання.

г) Вибирають з умови задачі два даних і з'ясовують, що за цими даними можна знайти, потім з'ясовують, що можна знайти в другій дії, як, що в третій дії, як і так далі поки не буде знайдено відповідь на питання.

6. З виразами, що складаються з трьох і більше чисел, з'єднаних однаковими або різними знаками дій діти знайомляться:

а) У концентре «Десяток».

б) У концентре «Сотня».

в) У концентре «Тисяча».

г) У концентре «Багатозначні числа».

7. Перетворити вираз - це значить:

а) Виконати арифметичні дії, зазначені в вираженні.

б) Знайти значення виразу.

в) Замінити цей вислів іншим виразом, значення якого дорівнює значенню заданого виразу.

г) Підвести вираз до якого-небудь арифметичному властивості.

8. Після знайомства з прямою лінією у дітей початкових класів формуються такі вміння. Вкажіть серед них помилкові:

а) Проводити паралельні прямі.

б) Проводити пряму лінію через 1, 2, 3 задані точки.

в) Встановлювати стан точки відносно заданої прямої.

г) Відрізняти пряму лінію від кривої лінії.

9. Виділенню ознак прямокутника (це чотирикутник, у якого всі кути прямі) не сприяє вправа:

а) На розпізнавання прямокутників серед інших фігур.

б) На відшукання в навколишній обстановці предметів прямокутної форми.

в) На складання прямокутників з інших геометричних фігур.

г) На зафарбовування прямокутника.

10. Знайомство з різними способами порівняння чисел йде в наступному порядку:

5) Порівняння чисел на основі порівняння груп предметів за допомогою встановлення взаємно однозначної відповідності.

6) Одне з порівнюваних чисел більше, ніж друге, т. К. Його можна представити у вигляді суми другого числа і деякого іншого.

7) За місцем, займаному числами один щодо одного в натуральному ряду чисел.

8) Порівняння чисел на основі порівняння відповідних розрядних чисел, починаючи з вищого розряду.

а) 1, 2, 3, 4.

б) 1, 3, 2, 4.

в) 2,4,3, 1.

г) 2, 1, 3, 4.

Варіант 9.

1. До пізнавальним мотивам діяльності дошкільника не відноситься:

а) розширення кругозору, бажання познайомитися з новим прийомами обчислення;

б) прагнення більше дізнатися про способи вирішення завдань;

в) роздум над обчислювальними прийомами;

г) прагнення до отримання знань

2. Способом ілюстрації умови задачі «З шматка тканини довжиною 24 м в майстерні пошили 8 однакових костюмів. Скільки тканини потрібно на 16 таких же костюмів? »є

а) предметна;

б) схематична;

в) графічна;

г) таблична.

3. До методів проведення контролю не відноситься ::

а) сувора послідовність

б) випадкова вибірка

в) комбінований метод

г) адаптивний метод

4. У завдання вивчення алгебраїчного матеріалу не входить:

а) Формування в учнів уміння читати, записувати і порівнювати числові вирази.

б) Ознайомлення учнів з правилами виконання порядку дій в числових виразах і вироблення вміння обчислювати значення виразом відповідно до цих правил.

в) Формування вміння читати, записувати літерні вирази виду а + Ь, с - d, 5 • b, с: 3, до • с, а: з і обчислювати їх значення при заданих значеннях букв.

г) Розвивати просторові уявлення в учнів.

5. При вивченні числових рівностей і нерівностей діти не розглядають:

а) порівняння фігур.

б) порівняння іменованих чисел;

в) порівняння двох виразів;

г) порівняння числа і вирази.

6. Формуючи поняття про відрізок, вчитель домагається усвідомлення того, що відрізок це:

а) Пряма, обмежена з двох сторін.

б) Частина прямої.

в) Пряма лінія, що проходить через дві точки.

г) Частина прямої, обмежена двома точками.

7. При множенні на 1 потрібно:

а) Застосувати прийом заміни твори сумою.

б) Спертися на перестановку множників.

в) Повідомити правило і вивчити його.

г) Будь-який з варіантів 1), 2), 3) правильний.

8. Вирішити завдання - це значить:

а) Скласти короткий запис до задачі, розкрити зв'язки між даними і шуканими

б) Розкрити зв'язку між даними і шуканими, на основі чого вибрати, а потім виконати арифметичні дії і відповісти на питання завдання.

в) Отримати правильну відповідь на питання завдання.

г) вірні пункти а) і б).

9. У якій послідовності вивчаються математичні вирази?

а) Підготовчий етап; ознайомлення.

б) Ознайомлення; закріплення.

в) Найпростіші вирази; складні вирази.

г) Ознайомлення з виразами; перетворення виразів.

д) Числові вирази; вираження зі змінною.

10. Який вираз відповідає віднімання числа з суми?

а) 5- (2 + 3).

б) 2 + 5-3.

в) (2 + 5) -3.

г) Такого виразу серед пунктів а), б), в) немає.

Варіант 10.

1. Які завдання представляють підвищений рівень при розв'язування текстових задач:

а) розуміння слів і виразів, що вживаються в текстовій завданню;

б) розподіл завдання на частини і складання плану

в) визначення основної думки завдання

г) переформулировка умову задачі.

2. Розробки-презентації, доповнені ілюстративним матеріалом

а) дозволяє здійснювати принцип науковості на більш високому рівні

б) замінюють текстове вивчення матеріалу уроку.

в) підвищують інтерес до досліджуваних тем

г) знижують рівень сприйняття матеріалу

3. З якою метою даються такі завдання: проведіть коло і розфарбуйте коло; відзначте точку, що лежить всередині кола, поза колом, на колі:

а) Дати поняття «коло».

б) Попередити змішування понять «коло» і «коло».

в) Закріпити поняття «коло».

г) вірні відповіді а) і б).

4. Функцією контролю не є:

а) адаптивна

б) контролює

в) навчальна (освітня)

г) діагностична

5. Короткий запис змісту завдання складається:

а) під час аналізу змісту завдання;

б) під час пошуку рішення задачі;

в) після виконання завдання;

г) можна на будь-якому етапі роботи над завданням;

д) немає вірної відповіді.

6. У групі завдань, які розкривають зв'язок між компонентами і результатами арифметичних дій, всього налічується:

а) 4 види завдань.

б) 6 видів завдань.

в) 8 видів завдань.

г) 12 видів завдань.

д) 5 видів завдань.

7. Яке знання лежить в основі формування поняття «вираз»?

а) знання кількісного натурального числа;

б) знання правил порядку виконання арифметичних дій у виразах;

в) знання конкретного сенсу арифметичних дій;

г) знання обчислювальних прийомів.

8. Перші уявлення про форму, розміри та взаємне розташування предметів в просторі діти отримують

а) У дошкільний період.

б) У перший тиждень дитини в школі.

в) У першій чверті першого класу.

г) У третій чверті першого класу.

9. Малка, це:

а) Модель прямого кута.

б) Інструмент для вимірювання кута.

в) Модель одиниці площі.

г) Модель кута.

10. Ознайомленню з прямокутником передує засвоєння наступних знань:

а) Протилежні сторони прямокутника рівні.

б) Поняття прямого кута.

в) Периметр прямокутника дорівнює подвоєною сумі суміжних сторін.

г) Квадрат - це прямокутник.

Ключ до тесту:

 № питання  Правильну відповідь
 Варіант 1  
a
а
б
б
б
а
г
а
б
а
 Варіант 2  
в
в
в
б
г
б
в
в
б
б
 варіант 3  
б
г
б
в
а
в
б
а
в
б
 Варіант 4.  
г
а
а
б
а
г
б
б
а
б
 варіант 5  
г
б
в
в
г
г
в
г
г
б
 варіант 6  
б
б
б
г
б
а
б
б
в
в
 варіант 7  
б
б
г
б
б
в
б
в
в
б
 варіант 8  
г
а
в
а
а
а
в
а
г
б
 варіант 9  
в
а
в
г
а
г
в
б
в
в
 варіант 10  
г
в
б
а
а
в
в
а
г
бКонтрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали

Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Який балет не належить творчості П. і. Чайковського | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати