На головну

Контрольні вимірювальні матеріали

  1. I.1. Пластичні тверднуть пломбувальні матеріали
  2. I.2. Нетвердеющіе пластичні пломбувальні матеріали
  3. II. Короткі теоретичні, довідково-інформаційні тощо матеріали по темі заняття
  4. III. Матеріали, що подаються ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ
  5. V. правові акти І МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VII. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

МДК 03.02. Теорія і методика розвитку мовлення у дітей

Варіант 1.

1. Т і МРР - педагогічна наука, що вивчає:

а) мова і мова

б) методи і прийоми розвитку мовлення

в) закономірності діяльності педагога, спрямовані на формування правильної усного мовлення.

г) мовні вміння і навички дітей.

2. Методологічною основою методики розвитку мови є положення:

а) про мисленні як вищу форму активного відображення об'єктивної реальності, зв'язку мислення і мови, зв'язку мови і свідомості.

б) про мову як продукті суспільно-історичного розвитку, про його зв'язки з мисленням, про мову як найважливіший засіб спілкування.

в) про мову і мови, зв'язок мислення і мови.

3. Природно-наукову основу методики становить:

а) вчення про будову артикуляційного апарату і слуху

б) вчення про мовному відображенні зовнішнього світу.

в) вчення про дві сигнальні системи вищої нервової діяльності людини

г) вчення про вікові особливості дітей

4. Психологічну основу методики становить:

а) вчення про розвиток функцій мозку дитини

б) теорія мови і мовної діяльності

в) процес навчання мови і мови.

г) подражательная активність дитини

5. Лінгвістичну основу методики становить:

а) вчення про лінгвістиці тексту

б) вчення про мову як засіб спілкування

в) вчення про мовні навички

г) вчення про мову як знакову систему

6. Авторами підручника «Методика розвитку мови і навчання рідної мови дошкільнят» є:

а) Алексєєва М. М., Яшина В. М.

б) Ушакова О. С., Струнина Е. М.

в) Ушакова О. С., Сохін Ф. А.

7. Назвіть прізвище автора книги «Розвиток мови дошкільника»:

а) Ушинський К. Д.

б) Тихеева Є.І.

в) Флерина Е. А.

г) Водовозова Е.Н.

8. Основний засіб розвитку мовлення:

а) спілкування дорослих і дітей

б) частота вживання слів у мові

д) переказ

е) навчання рідну мову і мови на заняттях

9. Заняття з рідної мови можуть бути класифіковані залежно:

а) від провідної завдання

б) від застосування наочного матеріалу

в) від пори року

г) від віку педагога

10. До безпосередніх наочних методів відноситься:

а) розгляд картин

б) інсценування

в) питання

г) розповідання за картиною

Варіант 2.

1. Методологічною основою методики розвитку мовлення є:

а) положення психології

б) положення філософії

в) положення педагогик

г) положення історії педагогіки

2. Автором книги «Живе слово в дошкільному закладі» є:

а) Флерина Е. А.

б) Тихеева Є.І.

в) Водовозова Е. І.

г) Конина М. М.

3. Основоположником звукового методу навчання грамоті вважають:

а) Песталоціі І. Г.

б) Коменський Я. А.

в) Ушинський К. Д.

г) Одоєвський В. Ф.

4. До якої групи характеристик відноситься таке поняття «Мова - засіб

розвитку пізнавального інтересу »:

а) характеристики, що відображають соціальні функції людини

б) характеристики, за допомогою яких реалізуються інтелектуальні функції

в) особистісні характеристики мови

г) показники, що відображають гендерні особливості людини

5. Значення слова - це:

а) єдність узагальнення і спілкування

б) єдність лексичного і граматичного значень

в) універсальний засіб сигналізації

г) знаряддя мислення

6. До трьох років дитина вживає близько

а) 300-400 слів

б) 500-800 слів

в) 1200-1500 слів

г) 1900-2000 слів

7. Формування граматичної будови мови передбачає:

а) формування синтаксису

б) формування умінь слухати

в) формування діалогу

г) всі відповіді неправильні

8. Завдання розвитку мовлення:

а) розвиток словника

б) розвиток вимоги до мовлення

в) виховання звукової культури мовлення

г) розвиток мовного спілкування

9. Словник може бути:

а) активним

б) активним і пасивним

в) повним і активним

г) хорошим

10. До словесних методів відносять:

а) розгляд натуральних предметів

б) переказ

в) екскурсія

г) ігри хороводів

Варіант 3.

1. Автором книги «Живе слово в дошкільному закладі» є:

а) Флерина Е. А.

б) Тихеева Є.І.

в) Водовозова Е. І.

г) Конина М. М.

2. Будь-який процес навчання мови має спиратися на розуміння:

а) сутності і змісту зовнішнього світу

б) сутності розвитку слухового апарату

в) сутності розвитку органів зору

г) сутності і змісту процесу навчання

3. Основоположником звукового методу навчання грамоті вважають:

а) Песталоціі І. Г.

б) Коменський Я. А.

в) Ушинський К. Д.

г) Одоєвський В. Ф.

4. До якої групи характеристик відноситься таке поняття «Мова - засіб

розвитку пізнавального інтересу »:

а) характеристики, що відображають соціальні функції людини

б) характеристики, за допомогою яких реалізуються інтелектуальні функції

в) особистісні характеристики мови

г) показники, що відображають гендерні особливості людини

5. До обов'язкових властивостями слова відносяться

а) фонетична виразність

б) граматичне оформлення

в) предметна віднесеність

г) всі відповіді правильні

6. До трьох років дитина вживає близько

а) 300-400 слів

б) 500-800 слів

в) 1200-1500 слів

г) 1900-2000 слів

7. Формування граматичної будови мови передбачає:

а) формування синтаксису

б) формування умінь слухати

в) формування діалогу

г) всі відповіді неправильні

8. Завдання розвитку мовлення:

а) розвиток словника

б) розвиток вимоги до мовлення

в) виховання звукової культури мовлення

г) розвиток мовного спілкування

9. Непрямим прийомом є:

а) нагадування

б) рада

в) питання

г) мовної зразок

10. До словесних методів відносять:

а) показ предметів

б) огляд приміщень

в) нагадування

г) пояснення

Варіант 4.

1. До обов'язкових властивостями слова відносяться:

а) фонетична виразність

б) граматичне оформлення

в) предметна віднесеність

г) всі відповіді правильні

2. Основоположником звукового методу навчання грамоті вважають:

а) Песталоціі І. Г.

б) Коменський Я. А.

в) Ушинський К. Д.

г) Одоєвський В. Ф.

3. Кожен процес навчання мови має спиратися на розуміння:

а) сутності і змісту зовнішнього світу

б) сутності розвитку слухового апарату

в) сутності розвитку органів зору

г) сутності і змісту процесу навчання

4. До якої групи характеристик відноситься таке поняття «Мова - засіб розвитку пізнавального інтересу»:

а) характеристики, що відображають соціальні функції людини

б) характеристики, за допомогою яких реалізуються інтелектуальні функції

в) особистісні характеристики мови

г) показники, що відображають гендерні особливості людини

5. Методологічною основою методики розвитку мовлення є:

а) положення психології

б) положення філософії

в) положення педагогіки

г) положення історії педагогіки

6. До якої групи характеристик відноситься таке поняття «Мова - засіб пізнання навколишнього світу»:

а) характеристики, що відображають соціальні функції людини

б) характеристики, за допомогою яких реалізуються інтелектуальні функції

в) особистісні характеристики мови

г) показники, що відображають гендерні особливості людини

7. Заняття з розвитку мовлення допомагають реалізувати:

а) бажання дитини

б) можливості мовного розвитку в дошкільному дитинстві

в) можливості пограти

г) бажання педагога

8. Словник дитини в 3 роки становить:

а) 100 слів

б) 300 слів

в) 1200 слів

г) 2000 слів

9. Виділяють форми зв'язного мовлення:

а) внутрішня, зовнішня

б) монологічне, діалогічна

в) звукова, письмова

г) грамотна, безграмотна

10. Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку входить до складу:

а) психологічних наук

б) філософських наук

в) педагогічних наук

г) психолого-педагогічних.

Варіант 5.

1. Значення слова - це:

а) єдність узагальнення і спілкування

б) єдність лексичного і граматичного значень

в) універсальний засіб сигналізації

г) знаряддя мислення

2. Побутовий словник дитини включає:

а) назва посуду

б) національні свята

в) назва іграшок

г) назви рослин

3. При відборі слів враховується наступний критерій:

а) значимість слова для вирішення виховних завдань

б) облік рівня оволодіння лексикою

в) комунікативна доцільність введення слова в словник

г) епізодичність словникової роботи

4. Автором книги «Живе слово в дошкільному закладі» є:

а) Флерина Е. А.

б) Тихеева Є.І.

в) Водовозова Е. І.

г) Конина М. М.

5. Методологічною основою методики розвитку мовлення є:

а) положення психології

б) положення філософії

в) положення педагогіки

г) положення історії педагогіки

6. До якої групи характеристик відноситься таке поняття «Мова - засіб розвитку пізнавального інтересу»:

а) характеристики, що відображають соціальні функції людини

б) характеристики, за допомогою яких реалізуються інтелектуальні функції

в) особистісні характеристики мови

г) показники, що відображають гендерні особливості людини

7. Заняття з розвитку мовлення допомагають реалізувати:

а) бажання дитини

б) можливості мовного розвитку в дошкільному дитинстві

в) можливості пограти

г) бажання педагога

8. Завдання з розвитку монологічного мовлення:

а) розвиток апарату мови у дітей

б) своєчасне введення дітей в літературу

в) освоєння значень слів

г) будувати самостійні висловлювання різних типів

9. Словесним прийомом є:

а) огляд приміщень

б) переказ

в) вказівки

г) екскурсія

10. Словник дитини в 3 роки становить:

а) 100 слів

б) 300 слів

в) 1200 слів

г) 2000 слів

Варіант 6.

1. Словник дитини в 3 роки становить:

а) 100 слів

б) 300 слів

в) 1200 слів

г) 2000 слів

2. Виділяють форми зв'язного мовлення:

а) внутрішня, зовнішня

б) монологічне, діалогічна

в) звукова, письмова

г) грамотна, безграмотна

3. Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку входить до складу:

а) психологічних наук

б) філософських наук

в) педагогічних наук

г) психолого-педагогічних.

4. Мова - це:

а) наука про лексикології

б) індивідуальний психічний процес, властивий кожному індивіду

в) система соціально закріплених знаків

г) система правил вживання і сполучуваності знаків

5. Завдання з розвитку монологічного мовлення:

а) розвиток апарату мови у дітей

б) своєчасне введення дітей в літературу

в) освоєння значень слів

г) будувати самостійні висловлювання різних типів

6. Розповідь - це:

а) розмова з дорослим

б) осмислене відтворення літературного зразка в усному мовленні

в) розгорнутий виклад певного змісту

г) перерахування ознак предмета

7. Бесіда буває:

а) підсумкова

б) головна

в) додаткова

г) довільна

8. Назвіть принцип словникової роботи:

а) розвитку мовного чуття

б) засвоєння слів на основі активної пізнавальної діяльності

в) взаємозв'язку сенсорного, розумового і мовного розвитку дітей

г) послідовності

9. природничо-наукові основи методики становить:

а) рівень розвитку мислення

б) узагальнене відображення дійсності

в) вчення про мову як засіб спілкування

г) вчення І. П. Павлова про дві сигнальні системи вищої нервової діяльності людини

10. Психологічна природа мови розкрита:

а) Павловим І.П.

б) Леонтьєвим А. Н.

в) Сохіних Ф. А.

г) Лурія А. Р.

Варіант 7.

1. Завдання з розвитку монологічного мовлення:

а) розвиток апарату мови у дітей

б) своєчасне введення дітей в літературу

в) освоєння значень слів

г) будувати самостійні висловлювання різних типів

2. Розповідь - це:

а) розмова з дорослим

б) осмислене відтворення літературного зразка в усному мовленні

в) розгорнутий виклад певного змісту

г) перерахування ознак предмета

3. Основоположником звукового - аналітичного методу навчання грамоті є:

а) Песталоцці І.Г.

б) Коменський Я. А.

в) Одоєвський В. Ф.

г) Ушинський К. Д.

4. Назвіть принцип словникової роботи:

а) розвитку мовного чуття

б) засвоєння слів на основі активної пізнавальної діяльності

в) взаємозв'язку сенсорного, розумового і мовного розвитку дітей

г) послідовності

5. природничо-наукові основи методики становить:

а) рівень розвитку мислення

б) узагальнене відображення дійсності

в) вчення про мову як засіб спілкування

г) вчення І. П. Павлова про дві сигнальні системи вищої нервової діяльності людини

6. Психологічна природа мови розкрита:

а) Павловим І.П.

б) Леонтьєвим А. Н.

в) Сохіних Ф. А.

г) Лурія А. Р.

7. До якої групи характеристик відноситься таке поняття «мова - засіб усвідомлення власного Я»:

а) характеристики, що відображають соціальні функції людини

б) характеристики, за допомогою яких реалізуються інтелектуальні функції

в) особистісні характеристики мови

г) показники, що відображають вікові особливості

8. До наочних методів відносять:

а) переказ

б) інсценування

в) екскурсії

г) показ ілюстративного матеріалу

9. Заняття з розвитку мовлення допомагають реалізувати:

а) бажання дитини

б) можливості мовного розвитку в дошкільному дитинстві

в) можливості пограти

г) бажання педагога

10. Скільки видів мовних умінь розрізняють:

а) 2

б) 4

о 6

г) 10

Варіант 8.

1. Назвіть принцип словникової роботи:

а) розвитку мовного чуття

б) засвоєння слів на основі активної пізнавальної діяльності

в) взаємозв'язку сенсорного, розумового і мовного розвитку дітей

г) послідовності

2. природничо-наукові основи методики становить:

а) рівень розвитку мислення

б) узагальнене відображення дійсності

в) вчення про мову як засіб спілкування

г) вчення І. П. Павлова про дві сигнальні системи вищої нервової діяльності людини

3. Психологічна природа мови розкрита:

а) Павловим І.П.

б) Леонтьєвим А. Н.

в) Сохіних Ф. А.

г) Лурія А. Р.

4. До якої групи характеристик відноситься таке поняття «мова - засіб усвідомлення власного Я»:

а) характеристики, що відображають соціальні функції людини

б) характеристики, за допомогою яких реалізуються інтелектуальні функції

в) особистісні характеристики мови

г) показники, що відображають вікові особливості

5. До наочних методів відносять:

а) переказ

б) інсценування

в) екскурсії

г) показ ілюстративного матеріалу

6. Розповідь - це:

а) характеристика предмета в статиці

б) зв'язний розповідь про якихось події

в) розповідь про явища природи

г) логічне виклад матеріалу у формі докази

7. Словник буває:

а) величезний і крихітний

б) розширений і елементарний

в) великий і маленький

г) активний і пасивний

8. Заняття з розвитку мовлення допомагають реалізувати:

а) бажання дитини

б) можливості мовного розвитку в дошкільному дитинстві

в) можливості пограти

г) бажання педагога

9. До якої групи характеристик відноситься таке поняття «мова - засіб спілкування, форма соціальної взаємодії»:

а) характеристики, що відображають соціальні функції людини

б) характеристики, за допомогою яких реалізуються інтелектуальні функції

в) особистісні характеристики мови

г) показники, що відображають мовну діяльність

10. Мова - це:

а) наука про лексикології

б) індивідуальний психічний процес, властивий кожному індивіду

в) система соціально закріплених знаків

г) система правил вживання і сполучуваності знаків

Варіант 9.

1. Назвіть принцип словникової роботи:

а) розвитку мовного чуття

б) засвоєння слів на основі активної пізнавальної діяльності

в) взаємозв'язку сенсорного, розумового і мовного розвитку дітей

г) послідовності

2. Словник буває:

а) величезний і крихітний

б) розширений і елементарний

в) великий і маленький

г) активний і пасивний.

3. Заняття з розвитку мовлення допомагають реалізувати:

а) бажання дитини

б) можливості мовного розвитку в дошкільному дитинстві

в) можливості пограти

г) бажання педагога

4. Скільки видів мовних умінь розрізняють:

а) 2

б) 4

о 6

г) 10

5. До якої групи характеристик відноситься таке поняття «мова - засіб спілкування, форма соціальної взаємодії»:

а) характеристики, що відображають соціальні функції людини

б) характеристики, за допомогою яких реалізуються інтелектуальні функції

в) особистісні характеристики мови

г) показники, що відображають мовну діяльність

6. Мова - це:

а) наука про лексикології

б) індивідуальний психічний процес, властивий кожному індивіду

в) система соціально закріплених знаків

г) система правил вживання і сполучуваності знаків

7. До засобів розвитку мовлення відноситься:

а) програма

б) художня література

в) експеримент

г) формування здатності до узагальнення

8. Ігрові прийоми можуть бути:

а) цікавими і сумними

б) індивідуальними і узагальнюючими

в) словесними та наочними

г) комплексними і виразними

9. Головним методичним принципом розвитку мови вважається:

а) принцип розвитку мовного чуття

б) принцип забезпечення активної мовної практики

в) принцип збагачення мотивації мовленнєвої діяльності

г) принцип комунікативно-діяльнісного підходу

10. До словесних методів відносять:

а) ігри хороводів

б) ігри-драматизації

в) заучування напам'ять

г) питання

Варіант 10.

1. Розповідь - це:

а) характеристика предмета в статиці

б) зв'язний розповідь про якихось події

в) розповідь про явища природи

г) логічне виклад матеріалу у формі докази

2. До спеціальних видів занять з розвитку словника відносять:

а) навчання грамоті

б) формування морфологічної сторони мовлення
 в) розгляд картин

г) творче розповідання

3. Основоположником звукового - аналітичного методу навчання грамоті є:

а) Песталоцці І.Г.

б) Коменський Я. А.

в) Одоєвський В. Ф.

г) Ушинський К. Д.

4. Скільки видів мовних умінь розрізняють:

а) 2

б) 4

о 6

г) 10

5. До якої групи характеристик відноситься таке поняття «мова - засіб спілкування, форма соціальної взаємодії»:

а) характеристики, що відображають соціальні функції людини

б) характеристики, за допомогою яких реалізуються інтелектуальні функції

в) особистісні характеристики мови

г) показники, що відображають мовну діяльність

6. Мова - це:

а) наука про лексикології

б) індивідуальний психічний процес, властивий кожному індивіду

в) система соціально закріплених знаків

г) система правил вживання і сполучуваності знаків

7. До засобів розвитку мовлення відноситься:

а) програма

б) художня література

в) експеримент

г) формування здатності до узагальнення

8. Ігрові прийоми можуть бути:

а) цікавими і сумними

б) індивідуальними і узагальнюючими

в) словесними та наочними

г) комплексними і виразними

9. Практичний метод - це:

а) огляд приміщення

б) розгляд ілюстрацій

в) узагальнююча бесіда,

г) дидактичні ігри.

10. Структура занять з розвитку мовлення включає:

а) вступну частину, основну, заключну,

б) вступну частину, заключну, узагальнюючу,

в) багато частин,

г) основну, заключну.

Ключ до тесту:

 № питання  Правильну відповідь
 Варіант 1.  
в
б
в
а
б
в
б
а
а
а
 Варіант 2.  
в
б
в
в
б
а
а
г
в
б
 Варіант 3.  
б
г
в
в
г
а
а
г
а
г
 Варіант 4.  
г
в
г
в
в
а
а
а
а
в
 Варіант 5.  
б
а
в
а
в
в
а
г
б
а
 Варіант 6.  
а
а
в
б
г
в
а
в
а
г
 Варіант 7.  
г
в
г
в
а
г
в
г
а
б
 Варіант 8.  
в
а
г
в
г
г
г
а
а
б
 Варіант 9.  
в
г
а
б
а
б
б
в
г
г
 Варіант 10.  
б
г
г
б
а
б
б
в
г
а
Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали

Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Який балет не належить творчості П. І. Чайковського | Контрольні вимірювальні матеріали |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати