Головна

Контрольні вимірювальні матеріали

  1. I.1. Пластичні тверднуть пломбувальні матеріали
  2. I.2. Нетвердеющіе пластичні пломбувальні матеріали
  3. II. Короткі теоретичні, довідково-інформаційні тощо матеріали по темі заняття
  4. III. Матеріали, що подаються ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ
  5. V. правові акти І МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VII. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

МДК 02.06 Психолого-педагогічні основи організації спілкування дітей дошкільного віку

Варіант 1.

1. Суб'єктами спілкування є ...

а діти;

б) тварини;

в) людина;

г) всі відповіді вірні;

2. На рівні людини процес спілкування ставати ...

а) усвідомленим

б) пов'язаним вербальними актами;

в) пов'язаним невербальними актами;

г) всі відповіді вірні;

3. Людина, що передає інформацію, називається ...

а) комунікатор;

б) реципієнт;

в) інтерактив;

г) перцептивная;

4. Людина, яка отримує інформацію, називається ...

а) комунікатор;

б) реципієнт;

в) інтерактив;

г) перцептивная;

5. Комунікативна сторона спілкування полягає ...

а) в організації взаємодії між індивідами, що спілкуються;

б) в процесі сприйняття і пізнання один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння;

в) в обміні інформацією між індивідами, що спілкуються;

г) немає вірної відповіді;

6. Інтерактивна сторона полягає ...

а) в організації взаємодії між індивідами, що спілкуються;

б) в процесі сприйняття і пізнання один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння;

в) в обміні інформацією між індивідами, що спілкуються;

г) немає вірної відповіді;

7. Перцептивная сторона спілкування полягає ...

а) в організації взаємодії між індивідами, що спілкуються;

б) в процесі сприйняття і пізнання один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння;

в) в обміні інформацією між індивідами, що спілкуються;

г) немає вірної відповіді;

8. Спілкування - це ...

а) вид самостійної людської діяльності;

б) спілкування може входити в іншу діяльність в статусі її структурних елементів;

в) одна з форм взаємодії;

г) всі відповіді вірні;

9. Діктальное спілкування - це ...

а) спілкування, пов'язане з предметним взаємодією;

б) певний вид взаємодії;

в) не пов'язаний з процесом комунікації;

г) немає вірної відповіді;

10. Модальне спілкування - це ...

а) спілкування, пов'язане з предметним взаємодією;

б) певний вид взаємодії.

в) не пов'язаний з процесом комунікації;

г) всі відповіді вірні;

Варіант 2.

1. монолог - ...

а) Висловлювання без орієнтації на співрозмовника;

б) вільне володіння мовою, вміння ставити питання собі і іншим;

в) не орієнтований на взаємодію;

г) вірні відповіді а) і в);

2. Діалог - ...

а) Висловлювання без орієнтації на співрозмовника;

б) вільне володіння мовою, вміння ставити питання собі і іншим.

в) не орієнтований на взаємодію;

г) немає вірної відповіді;

3. Розмова - це ...

а) наявність 2-х або декількох учасників, які в невимушеній обстановці висловлюють свої думки, міркування з того чи іншого приводу. Обговорення ведеться з якоїсь певної теми і кожен учасник висловлює свою точку зору.

б) зіткнення думок, розбіжності в точках зору з якого або питання, предмету, боротьба, за якої кожна зі сторін відстоює свою правоту;

в) публічний захист наукового твору;

г) це обмін думками з питань відповідно до більш-менш визначеними правилами процедури та за участю всіх або тільки деяких присутніх на зборах;

4. Співбесіда - це ...

а) спеціально організована бесіда на громадські, наукові теми.

б) зіткнення думок, розбіжності в точках зору з якого або питання, предмету, боротьба, за якої кожна зі сторін відстоює свою правоту;

в) публічний захист наукового твору;

г) це обмін думками з питань відповідно до більш-менш визначеними правилами процедури та за участю всіх або тільки деяких присутніх на зборах;

5. Дискусія - це ...

а) спеціально організована бесіда на громадські, наукові теми.

б) зіткнення думок, розбіжності в точках зору з якого або питання, предмету, боротьба, за якої кожна зі сторін відстоює свою правоту;

в) публічний захист наукового твору;

г) це обмін думками з питань відповідно до більш-менш визначеними правилами процедури та за участю всіх або тільки деяких присутніх на зборах;

6. Суперечка - це ...

а) спеціально організована бесіда на громадські, наукові теми.

б) зіткнення думок, розбіжності в точках зору з якого або питання, предмету, боротьба, за якої кожна зі сторін відстоює свою правоту;

в) публічний захист наукового твору;

г) це обмін думками з питань відповідно до більш-менш визначеними правилами процедури та за участю всіх або тільки деяких присутніх на зборах;

7. Спори діляться на ...

а) по організації (організовані і не організовані);

б) за тривалістю, часу протікання суперечки;

в) за масштабом протікання;

г) всі відповіді вірні;

8. До невербальної комунікації відноситься ...

а) Невербальні вокальні феномени;

б) мімічних вираз емоцій;

в) жести;

г) всі відповіді вірні;

9. Інформація від однієї людини до іншої передається ...

а) як вербальними, так і невербальними засобами;

б) тільки вербальними засобами;

в) тільки невербальними засобами;

г) немає вірної відповіді;

10. Між людьми можуть виникнути комунікативні утруднення через ...

а) класових відмінностей.

б) культурних відмінностей

в) особливостями невербальної поведінки і властивими індивідам форм ведення бесіди.

г) всі відповіді вірні;

Варіант 3.

1. Вид слухання «нерефлексівное» - ...

а) слухає при мінімальному втручанні в мову співрозмовника, максимально концентрує увагу на сказаному. Тобто наш мозок продовжує здійснювати роботу над осмислюванням, але сам слухає говорить вкрай мало.

б) вступ в певний діалог з промовистою;

в) особлива увага приділяється почуттям і переживанням співрозмовника;

г) всі відповіді вірні;

2. Форма слухання «Рефлексивне» - ...

а) слухає при мінімальному втручанні в мову співрозмовника, максимально концентрує увагу на сказаному. Тобто наш мозок продовжує здійснювати роботу над осмислюванням, але сам слухає говорить вкрай мало.

б) вступ в певний діалог з промовистою.

в) особлива увага приділяється почуттям і переживанням співрозмовника;

г) всі відповіді вірні;

3. Вид слухання «Емпатичних» - ...

а) слухає при мінімальному втручанні в мову співрозмовника, максимально концентрує увагу на сказаному. Тобто наш мозок продовжує здійснювати роботу над осмислюванням, але сам слухає говорить вкрай мало;

б) вступ в певний діалог з промовистою;

в) особлива увага приділяється почуттям і переживанням співрозмовника;

г) всі відповіді вірні;

4. Якості особистості вчителя, значимі для продуктивного спілкування

а) Глибоке значення психології іншої людини (його цінностей, ідеалів, спрямованості, потреб, інтересів, рівня домагань).

б) Безумовне прийняття дитини - принцип предвосхищающего поваги.

в) Вихованість емоційної сфери: вміння співпереживати і співчувати - готовність до емпатії.

г) всі відповіді вірні;

5. Бар'єр сприйняття в спілкуванні

Ефект ореолу - це ...

а) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки. Раніше склалося уявлення заважає по-справжньому зрозуміти людину.

б) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим.

в) надання великого значення при сприйнятті і оцінюванні незнайомого вихованця або групи тієї інформації про нього, яка надійшла раніше.

г) надання великого значення більш пізньої інформації при сприйнятті і оцінюванні знайомої людини.

6. Бар'єр сприйняття в спілкуванні

Ефект першого враження - це ...

а) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки. Раніше склалося уявлення заважає по-справжньому зрозуміти людину.

б) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим.

в) надання великого значення при сприйнятті і оцінюванні незнайомого вихованця або групи тієї інформації про нього, яка надійшла раніше.

г) надання великого значення більш пізньої інформації при сприйнятті і оцінюванні знайомої людини.

7. Бар'єр сприйняття в спілкуванні

Ефект первинності - це ...

а) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки. Раніше склалося уявлення заважає по-справжньому зрозуміти людину.

б) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим.

в) надання великого значення при сприйнятті і оцінюванні незнайомого вихованця або групи тієї інформації про нього, яка надійшла раніше.

г) надання великого значення більш пізньої інформації при сприйнятті і оцінюванні знайомої людини.

8. Бар'єр сприйняття в спілкуванні

Ефект новизни - це ...

а) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки. Раніше склалося уявлення заважає по-справжньому зрозуміти людину.

б) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим.

в) надання великого значення при сприйнятті і оцінюванні незнайомого вихованця або групи тієї інформації про нього, яка надійшла раніше.

г) надання великого значення більш пізньої інформації при сприйнятті і оцінюванні знайомої людини.

9. Бар'єр сприйняття в спілкуванні

Ефект проекції -

а) приписування своїх достоїнств приємним вихованцям або іншим людям, і своїх недоліків - неприємним.

б) використання в процесі міжособистісного сприйняття сталого образу людини. Призводить до спрощення в пізнанні людини, побудови неточного образу іншого, до виникнення упередження.

в) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим.

г) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки. Раніше склалося уявлення заважає по-справжньому зрозуміти людину.

10. Бар'єр сприйняття в спілкуванні

Ефект стереотипізації - це ...

а) приписування своїх достоїнств приємним вихованцям або іншим людям, і своїх недоліків - неприємним.

б) використання в процесі міжособистісного сприйняття сталого образу людини. Призводить до спрощення в пізнанні людини, побудови неточного образу іншого, до виникнення упередження.

в) обумовленість сприйняття і оцінювання людини першим враженням про нього, яке може виявитися помилковим.

г) поширення загального оцінного враження про людину на все його ще невідомі особистісні якості і властивості, дії і вчинки. Раніше склалося уявлення заважає по-справжньому зрозуміти людину.

Варіант 4.

1. В. В. Абраменкова виділяє три рівня міжособистісних відносин

функціонально-рольові міжособистісні відносини - це ...

а) зафіксовані в специфічних для даної культури нормах поведінки і реалізують себе у виконанні різних ролей (ігрових або соціальних);

б) виявляються в перевагах, симпатіях і антипатіях і в різного роду виборчих уподобаннях;

в) при яких мотив одного суб'єкта набуває особистісний сенс для іншого.

г) немає вірної відповіді;

2. В. В. Абраменкова виділяє три рівня міжособистісних відносин

Емоційно - оціночні - це ...

а) зафіксовані в специфічних для даної культури нормах поведінки і реалізують себе у виконанні різних ролей (ігрових або соціальних);

б) виявляються в перевагах, симпатіях і антипатіях і в різного роду виборчих уподобаннях;

в) при яких мотив одного суб'єкта набуває особистісний сенс для іншого.

г) немає вірної відповіді;

3. В. В. Абраменкова виділяє три рівня міжособистісних відносин

лінностно - смислові - це ...

а) зафіксовані в специфічних для даної культури нормах поведінки і реалізують себе у виконанні різних ролей (ігрових або соціальних);

б) виявляються в перевагах, симпатіях і антипатіях і в різного роду виборчих уподобаннях;

в) при яких мотив одного суб'єкта набуває особистісний сенс для іншого.

г) немає вірної відповіді;

4. Предметом вивчення соціометричного підходу є ...

а) виборчі переваги дітей;

б) пізнання і оцінка іншого і вирішення соціальних проблем;

в) відносини як результат спілкування і спільної діяльності дітей;

г) немає вірної відповіді;

5. Предметом вивчення соціокогнітивний підходу є ...

а) виборчі переваги дітей;

б) пізнання і оцінка іншого і вирішення соціальних проблем;

в) відносини як результат спілкування і спільної діяльності дітей;

г) немає вірної відповіді;

6. Предметом вивчення діяльнісного підходу є ...

а) виборчі переваги дітей;

б) пізнання і оцінка іншого і вирішення соціальних проблем;

в) відносини як результат спілкування і спільної діяльності дітей;

г) немає вірної відповіді;

7. Своєрідне дитяче суспільство, що виникає в спільних іграх дітей, де вони мають можливість самостійно об'єднається один з одним і діяти як маленькими, так і великими групами.

а) студентська група;

б) група неформальних підлітків;

в) релігійна група;

г) дошкільна група;

8. За допомогою яке виду діяльності дошкільник отримує соціальний досвід

а) праця;

б) дослідницька робота;

в) гра;

г) проектна діяльність;

9. У якому віці важливо закласти традиції взаємної поваги, терпимості і доброзичливості, які дуже полегшать життя в наступні роки

а) 10 років;

б) 3 роки;

в) 15 років;

г) 7 років;

10. Які психічні процеси перебудовує мова

а) сприйняття,

б) мислення,

в пам'ять,

г) всі відповіді вірні;

Варіант 5.

1. Підготовчий етап до спілкування з дорослим (дитина вчиться виділяти дорослого).

а) Період новонародженості;

б) дошкільний вік

в) підлітковий період

г) юність

2. Ситуативно-особистісне спілкування передбачає: ...

а) спілкування знаходиться на положенні провідної діяльності дітей, опосередковуючи всі ці інші відносини зі світом;

б) зміст потреби дітей в спілкуванні зводиться до нужді в доброзичливому увазі дорослих;

в) провідним серед мотивів спілкування особистісний мотив;

г) всі відповіді вірні

3. Ситуативно-ділове спілкування включає ...

а) спілкування розгортається на тлі предметних маніпуляцій, складових новий вид діяльності дитини, що займає становище провідною;

б) зміст потреби дітей в спілкуванні збагачується новим компонентом прагненням дитину до співробітництву, до спільної дії з оточуючими дорослими;

в) цей компонент не скасовує колишньої потреби дітей в доброзичливому увазі дорослих, а з'єднується з нею;

г) всі відповіді вірні;

4. Яка форма спілкування залишається головною і єдиною від народження до шести місяців життя.

а) Ситуативно-особистісна;

б) Ситуативно-ділова;

в) Внеситуативно;

г) немає вірної відповіді;

5. Скільки форм має внеситуативное спілкування

а) 10;

б) 2;

в) 14;

г) 3;

6. Для пізнавального спілкування дитини з дорослим характерні:

а) добре володіння мовою, яке дозволяє розмовляти з дорослим про речі, які не перебувають в конкретній ситуації;

б) пізнавальні мотиви спілкування, допитливість дітей, прагнення пояснити світ, що проявляється в дитячих питаннях;

в) потреба в повазі дорослого, яка виражається в образах на зауваження та негативні оцінки вихователя.

г) всі відповіді вірні;

7. Для внеситуативно - особистісного спілкування, яке складається до кінця дошкільного віку, характерні:

а) потреба у взаєморозумінні і співпереживанні;

б) особистісні мотиви;

в) мовні засоби спілкування;

г) всі відповіді вірні;

8. Внеситуативно-особистісне спілкування має важливе значення для розвитку особистості дитини. Це значення полягає в наступному: ...

а) дитина свідомо засвоює норми і правила поведінки і починає свідомо дотримуватися їх в своїх діях і вчинках.

б) через особистісне спілкування діти вчаться бачити себе як би з боку, що є необхідною умовою свідомого управління своєю поведінкою.

в) в особистісному спілкуванні діти вчаться розрізняти ролі різних дорослих: вихователя, лікаря, вчителя і т. д. - і відповідно до цього по-різному будувати свої відносини в спілкуванні з ними.

г) всі відповіді вірні;

9. Група жестів, найбільш характерна для дітей раннього дошкільного віку

а) ритмічні жести

б) емоційні жести

в) вказівні жести

г) образотворчі жести

10. Форма спілкування, характерна для віку «чомучок» (3-5 років)

а) ситуативно-особистісна форма

б) ситуативно-ділова форма

в) внеситуативно-пізнавальна форма

г) внеситуативно-особистісна форма

Варіант 6.

1. Спілкування - це ...

а) складний процес взаємодії людей, який залежить від багатьох чинників і має свої види, прийоми і методи

б) процес обміну інформацією та взаємодії між людьми, заснований на сприйнятті і розумінні людьми один одного

в) складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також в сприйнятті і розумінні партнерами один одного

г) всі відповіді вірні.

2. Суб'єкти соціальної взаємодії, що знаходяться в стані конфлікту або ж явно чи неявно підтримують конфліктуючих.

а) Образ конфліктної ситуації

б) Предмет конфлікту

в) Сторони конфлікту

г) Мотиви конфлікту

3. Внутрішні спонукальні сили, підштовхують суб'єктів соціальної взаємодії до конфлікту (мотиви виступають у формі потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань).

а) Предмет конфлікту

б) Мотиви конфлікту

в) Сторони конфлікту

г) Образ конфліктної ситуації

4. Те, через що виникає конфлікт.

а) Предмет конфлікту

б) Мотиви конфлікту

в) Сторони конфлікту

г) Образ конфліктної ситуації

5. Образ конфліктної ситуації - це

а) Те, через що виникає конфлікт

б) відображення предмета конфлікту у свідомості суб'єктів конфліктної взаємодії.

в) Внутрішні спонукальні сили, підштовхують суб'єктів соціальної взаємодії до конфлікту (мотиви виступають у формі потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань).

г) Суб'єкти соціальної взаємодії, що знаходяться в стані конфлікту або ж явно чи неявно підтримують конфліктуючих.

6. Спілкування, зосереджене навколо психологічних проблем внутрішнього характеру, тих інтересів і потреб, які глибоко й інтимно зачіпають особистість людини.

а) особистісне

б) ділове

в) інструментальне

г) цільове

7. У віці 3-5 років виникає потреба в ...

а) потреба у співпраці

б) потреба в шанобливому ставленні дорослого

в) потреба в доброзичливій увазі

г) потреба у взаєморозумінні і співпереживанні

8. У віці 5-7 років виникає потреба в ...

а) потреба у співпраці

б) потреба в шанобливому ставленні дорослого

в) потреба в доброзичливій увазі

г) потреба у взаєморозумінні і співпереживанні

9. На якому віковому етапі дітям потрібно співучасть дорослого, одночасна практична діяльність поруч з ним

а) 0-6 міс

б) 6 міс - 2 роки

в) 3-5 років

г) 6-7 років

10. Засоби спілкування характерні для внеситуативно-особистісної форми спілкування

а) експресивно-мімічні

б) предметно-дієві

в) мовні

г) всі відповіді вірні

Варіант 7.

1. Спілкування - це ...

а) складний процес взаємодії людей, який залежить від багатьох чинників і має свої види, прийоми і методи

б) процес обміну інформацією та взаємодії між людьми, заснований на сприйнятті і розумінні людьми один одного

в) складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також в сприйнятті і розумінні партнерами один одного

г) всі відповіді вірні

2. Спілкування, пов'язане з використанням спеціальних засобів і знарядь для організації спілкування та обміну інформацією


а) безпосереднє

б) опосередковане

в) пряме

г) непряме

3. Форма взаємодії, що передбачає приховане або відкрите зіткнення конкуруючих сторін.

а) кооперація;

б) конкуренція;

в) ізоляція;

г) конфлікт.

4. У якому віці виникає потреба у взаєморозумінні і співпереживанні?


а) від 2 до 5 міс.

б) від 6 міс. до 3 років


в) 3-5 років

г) 5-7 років

5. Для дітей 6-7 років найбільш характерні:


а) ділові мотиви

б) пізнавальні мотиви


в) особистісні мотиви

г) всі відповіді вірні

6. Значення внеситуативно - особистісної форми спілкування:

а) розвиток предметної діяльності, підготовка до оволодіння мовою

б) розвиток наочних форм мислення

в) залучення до моральних і етичних цінностей суспільства; створення мотиваційної, інтелектуальної та комунікативної готовності до шкільного навчання

г) формування персептивно дій, підготовка до оволодіння хапання

7. Форма спілкування характерна для дітей 3-5 років?

а) внеситуативно-пізнавальна форма

б) внеситуативно-особистісна форма

в) ситуативно-особистісна форма

г) ситуативно-ділова форма

8. Діяльність спілкування на певному етапі її розвитку, взята в цілісній сукупності її властивостей - це ...


а) мотив спілкування

б) властивість спілкування

в) форма спілкування

г) потреба в спілкуванні


9. Засоби спілкування характерні для ситуативно-ділової форми спілкування


а) експресивно-мімічні

б) предметно-дієві


в) мовні

г) всі відповіді вірні

10. Вербальні засоби спілкування є

а) певні пози, руху, спрямованість поглядів

б) сукупність мімічних, жестових рухів

в) такі кошти, які ґрунтуються на словесних, усних формах

г) немає правильного варіанту відповіді

Варіант 8.

1. Ситуативно-ділова форма спілкування є:

а) форму, що проявляється в «комплексі пожвавлення»

б) форму, що проявляється у співпраці дитини з дорослими, в діловій взаємодії з ними

в) форму, яка виявляється в безлічі питань про предмети та явища навколишнього життя, звернених до дорослих

г) форму, яка служить для пізнання самого себе, інших дітей і людських відносин

2. Група жестів, найбільш характерна для дітей раннього дошкільного віку


а) ритмічні жести

б) емоційні жести

в) вказівні жести

г) образотворчі жести


3. Розставте стадії (етапи) конфлікту:

1. стадія відкритого конфлікту;

2. латентний етап;

3. етап нормалізації відносин;

4. стадія завершення конфлікту;

4. Про яку стратегії поведінки учасників спілкування в ході конфлкта йдеться? Неповне досягнення партнерами своїх цілей заради умовного рівності.


а) уникнення;

б) протидія;

в) компроміс;

г) поступливість

5. Людину, яка отримує інформацію, називають:

а) співрозмовник

б) комунікатор

в) реципієнт

г) слухач

6. Операції, за допомогою яких дитина будує свої дії спілкування і вносить свій внесок у взаємодії з іншою людиною - це є

а) мотиви спілкування

б) засоби спілкування

в) потреба в спілкуванні

г) функції спілкування

7. Внеситуативно-особистісна форма спілкування є:

а) форму, яка служить для пізнання самого себе, інших дітей і людських відносин

б) форму, яка виявляється в безлічі питань про предмети та явища навколишнього життя, звернених до дорослих

в) форму, що проявляється у співпраці дитини з дорослими, в діловій взаємодії з ними

г) форму, що проявляється в «комплексі пожвавлення»

8. В якій з форм спілкування проявляється «комплекс пожвавлення»?

а) ситуативно-особистісна форма

б) ситуативно-ділова форма

в) внеситуативно-пізнавальна форма

г) внеситуативно-особистісна форма

9. Жести, що підкреслюють логічний наголос, прискорення або уповільнення мови мовця, що вказують на місце паузи

а) образотворчі жести

б) емоційні жести

в) вказівні жести

г) ритмічні жести

10. Форма спілкування, що призводить до подальшого розвитку і якісного перетворення предметної діяльності дітей (до переходу від окремих дій до процесуальним ігор) і виникнення і розвитку мови.

а) ситуативно-особистісна форма

б) ситуативно-ділова форма

в) внеситуативно-пізнавальна форма

г) внеситуативно-особистісна форма

Варіант 9.

1. Реакція, що включає зорове зосередження, вокалізації, рухові і емоційно-експресивні форми активності називається

а) кризою новонародженості

б) комплексом пожвавлення

в) віком «чомучок»

г) ефект зосередженості

2. Форма взаємодії, що передбачає приховане або відкрите зіткнення конкуруючих сторін

а) кооперація;

б) конкуренція;

в) ізоляція;

г) конфлікт.

3. Спілкування - це ...

а) складний процес взаємодії людей, який залежить від багатьох чинників і має свої види, прийоми і методи

б) процес обміну інформацією та взаємодії між людьми, заснований на сприйнятті і розумінні людьми один одного

в) складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також в сприйнятті і розумінні партнерами один одного

г) всі відповіді вірні

4. Людини, яка отримує інформацію, називають:

а) співрозмовник

б) комунікатор

в) реципієнт

г) слухач

5. Які засоби спілкування займають основне місце при внеситуативно-особистісної форми спілкування.

а) мовні

б) предметно-дієві

в) експресивно-мімічні

г) пізнавальні

6. В якому віці виникає потреба в шанобливому ставленні дорослого?

а) від 2 до 5 міс.

б) від 6 міс. до 3 років

в) 3-5 років

г) 5-7 років

7. Форма спілкування характерна для дітей 6-7 років?

а) ситуативно-особистісна форма

б) ситуативно-ділова форма

в) внеситуативно-пізнавальна форма

г) внеситуативно-особистісна форма

8. Категорія мотивів, при якій дорослий виступає як джерело нової інформації і в той же час як слухач, здатний зрозуміти і оцінити судження і питання дитини

а) ділові мотиви

б) пізнавальні мотиви

в) особистісні мотиви

г) всі відповіді вірні

9. Внеситуативно-пізнавальна форма спілкування є:

а) форму, що проявляється в «комплексі пожвавлення»

б) форму, що проявляється у співпраці дитини з дорослими, в діловій взаємодії з ними

в) форму, яка виявляється в безлічі питань про предмети та явища навколишнього життя, звернених до дорослих

г) форму, яка служить для пізнання самого себе, інших дітей і людських відносин


10. Форма спілкування характерна для дітей 6 місяців - 2 років?


а) ситуативно-особистісна форма

б) ситуативно-ділова форма

в) внеситуативно-пізнавальна форма

г) внеситуативно-особистісна форма


Варіант 10.

1. В якому віці виникає потреба в шанобливому ставленні дорослого?

а) від 2 до 5 міс.

б) від 6 міс. до 3 років

в) 3-5 років

г) 5-7 років

2. У віці 5-7 років виникає потреба в ...

а) потреба у співпраці

б) потреба в шанобливому ставленні дорослого

в) потреба в доброзичливій увазі

г) потреба у взаєморозумінні і співпереживанні

3. Дітям 5-6 років властиві:

а) ділові мотиви

б) пізнавальні мотиви

в) особистісні мотиви

г) всі відповіді вірні

4. Жести, передають різноманітні відтінки почуттів мовця і слухача (радість, смуток, здивування, симпатію, розгубленість, замішання і т.д.). Ці жести можуть мати наступну виразну форму: биття в груди, плескання по лобі або з боків, потиск плечима і т.д.

а) ритмічні жести

б) емоційні жести

в) вказівні жести

г) образотворчі жести

5. Форма спілкування характерна для дітей 6-7 років?

а) ситуативно-особистісна форма

б) ситуативно-ділова форма

в) внеситуативно-пізнавальна форма

г) внеситуативно-особистісна форма

6. Форма спілкування характерна для дітей 6 місяців - 2 років?

а) ситуативно-особистісна форма

б) ситуативно-ділова форма

в) внеситуативно-пізнавальна форма

г) внеситуативно-особистісна форма

7. Ситуативно-ділова форма спілкування є:

а) форму, що проявляється в «комплексі пожвавлення»

б) форму, що проявляється у співпраці дитини з дорослими, в діловій взаємодії з ними

в) форму, яка виявляється в безлічі питань про предмети та явища навколишнього життя, звернених до дорослих

г) форму, яка служить для пізнання самого себе, інших дітей і людських відносин

8. Внеситуативно-пізнавальна форма спілкування є:

а) форму, що проявляється в «комплексі пожвавлення»

б) форму, що проявляється у співпраці дитини з дорослими, в діловій взаємодії з ними

в) форму, яка виявляється в безлічі питань про предмети та явища навколишнього життя, звернених до дорослих

г) форму, яка служить для пізнання самого себе, інших дітей і людських відносин

9. Форма спілкування, характерна для віку «чомучок» (3-5 років)

а) ситуативно-особистісна форма

б) ситуативно-ділова форма

в) внеситуативно-пізнавальна форма

г) внеситуативно-особистісна форма

10. В якій з форм спілкування проявляється «комплекс пожвавлення»?

а) ситуативно-особистісна форма

б) ситуативно-ділова форма

в) внеситуативно-пізнавальна форма

г) внеситуативно-особистісна форма

Ключ до тесту:

 № питання  Правильну відповідь
 Варіант 1.  
 г)
 г)
 а)
 б)
 в)
 а)
 б)
 г)
 а)
 б)
 Варіант 2.  
 г)
 б)
 а)
 а)
 г)
 б)
 г)
 г)
 а)
 г)
 Варіант 3.  
 а)
 б)
 в)
 г)
 а)
 б)
 в)
 г)
 а)
 б)
 Варіант 4.  
 а)
 б)
 в)
 а)
 б)
 в)
 г)
 в)
 б)
 г)
 Варіант 5.  
 а)
 г)
 г)
 а)
 б)
 г)
 г)
 г)
 г)
 в)
 Варіант 6.  
 г)
 в)
 б)
 а)
 б)
 а)
 б)
 г)
 б)
 в)
 Варіант 7.  
 г)
 б)
 г)
 г)
 г)
 в)
 а)
 в)
 б)
 в)
 Варіант 8.  
 б)
 г)
 2,1,4,3)
 г)
 в)
 б)
 а)
 а)
 г)
 б)
 Варіант 9.  
 б)
 г)
 г)
 в)
 а)
 в)
 г)
 б)
 в)
 б)
 Варіант 10.  
 в)
 г)
 г)
 б)
 г)
 б)
 б)
 в)
 в)
 а)
Який балет не належить творчості П. І. Чайковського | Контрольні вимірювальні матеріали

Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати