На головну

Контрольні вимірювальні матеріали

  1. I.1. Пластичні тверднуть пломбувальні матеріали
  2. I.2. Нетвердеющіе пластичні пломбувальні матеріали
  3. II. Короткі теоретичні, довідково-інформаційні тощо матеріали по темі заняття
  4. III. Матеріали, що подаються ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ
  5. V. правові акти І МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VII. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

МДК 02.02 Теоретичні та методичні основи організації трудової діяльності дошкільнят

Варіант 1

1. Що таке праця?

А) процес виготовлення виробів з будь-яких матеріалів

Б) доцільна, свідома діяльність людини, спрямована на задоволення потреб індивіда і суспільства

В) спільна діяльність дитини і дорослого

Г) процес формування трудових навичок та умінь

2. Яке поняття не належить до цілей трудового виховання дошкільнят?

А) формування у дітей уявлень про трудову діяльність дорослих

Б) формування трудових навичок і умінь

В) розвиток естетичного сприйняття предметів мистецтва

Г) виховання працьовитості як якості особистості

3. Виберіть одну з особливостей трудової діяльності дошкільнят

А) трудова діяльність дітей можлива без участі дорослого

Б) формування трудових навичок відбувається спонтанно

В) в дитячу працю завжди є практичний результат

Г) трудова діяльність дітей дошкільного віку тісно пов'язана з грою

4. Який з видів праці має на увазі освоєння санітарно-гігієнічних норм?

А) самообслуговування

Б) праця в природі

В) господарсько-побутової працю

Г) ручної і художня праця

5. Яка з педагогічних засобів не відноситься до організації дитячої праці?

А) власна трудова діяльність

Б) ознайомлення з працею дорослих

В) художні засоби

Г) оцінка практичних результатів праці

6. Визначте форму організації праці, в якій більшою мірою проявляється суспільна значущість діяльності

А) спільна праця

Б) колективна праця

В) чергування

Г) доручення

7. Яка з умов організації дитячої праці має на увазі облік вікових особливості дітей?

А) емоційно-позитивна атмосфера

Б) матеріальне середовище

В) дозоване навантаження

Г) облік індивідуальних інтересів

8. Який показник використовується для обліку результатів трудової діяльності дітей?

А) ефективність праці

Б) продуктивність праці

В) якість продукту праці

Г) кількість виробленого продукту

9. Який з критеріїв не відноситься до діагностики трудових навичок дітей?

А) ставлення до праці

Б) знання про виробництво

В) спілкування з однолітками

Г) навички самообслуговування

10. Визначте найбільш правильну послідовність режимних моментів в ДОУ

А) гра- заняття-сон -вечеря

Б) обід -Зайнято -игра -сон

В) сон -працю -вечеря - заняття

Г) сніданок -Зайнято -игра -сон

Варіант 2

1. Дайте визначення: доцільна, свідома діяльність людини, спрямована на задоволення потреб індивіда і суспільства.

А) гра

Б) сон

В) праця

Г) немає правильної відповіді

2. Яким засобом не є праця в ДНЗ?

А) Праця як засіб морально-вольового виховання.

Б) Праця як засіб професійної освіти

В) Праця як засіб естетичного виховання.

Г) Праця як засіб підготовки дітей до школи.

виховання працьовитості як якості особистості

3. Яке твердження не відноситься до специфіки трудової діяльності дошкільнят

А) в дитячу працю завжди є практичний результат

Б) праця дітей дошкільного віку носить ситуативний і необов'язковий характер

В) трудова діяльність дітей дошкільного віку тісно пов'язана з грою

Г) праця задовольняє потребу дитини в самоствердженні, в пізнанні власних можливостей

4. Який з видів праці має на увазі освоєння способів догляду за рослинами?

А) самообслуговування

Б) праця в природі

В) господарсько-побутової працю

Г) ручної і художня праця

5. Яка з форм організації дитячої праці передбачає індивідуальні дії?

А) прибирання іграшок

Б) чергування в спальній кімнаті

В) доручення

Г) прибирання на ділянці

6. Визначте метод трудового виховання при догляді за тваринами

А) пояснення

Б) обговорення результатів ручної праці

В) оцінка

Г) навчання окремим способам поливу рослин

7. Яка з умов організації дитячої праці має на увазі наявність художнього приладдя для ручної праці?

А) емоційно-позитивна атмосфера

Б) матеріальне середовище

В) дозоване навантаження

Г) облік індивідуальних інтересів

8. Який рівень розвитку трудових навичок відображає вмілі та якісні дії дитини?

А) низький

Б) середній

В) високий

Г) немає правильної відповіді

9. Який показник використовується для обліку результатів трудової діяльності дітей?

А) ефективність праці

Б) кількість виробленого продукту

В) якість продукту праці

Г) продуктивність праці

10. Який вид праці краще здійснювати у вечірній час?

А) праця в природі

Б) чергування в спальні

В) фізична праця

Г) прибирання ігрової кімнати

варіант 3

1. Дайте визначення: цілеспрямований процес формування у дітей дошкільного віку свідомого ставлення і схильності до праці як основний життєвої потреби, а також формування звички до праці шляхом включення дитини в активну трудову діяльність

А) трудове виховання

Б) трудове навчання

В) трудові навички і вміння

Г) немає правильної відповіді

2. Яке поняття не відноситься до завдань трудового виховання дошкільнят?

А) формування ставлення до праці

Б) формування професійних навичок і умінь

В) виховання потреби трудитися

Г) засвоєння трудових знань, умінь, навичок в основних видах праці

3. Виберіть правильне твердження

А) праця дітей дошкільного віку носить певний і обов'язковий характер

Б) в дитячу працю важливий результат

В) діти не вміють самостійно ставити мету в праці

Г) трудова діяльність дітей дошкільного віку не пов'язана з грою

4. Який з видів праці має на увазі освоєння прийомів зав'язування шнурків?

А) самообслуговування

Б) праця в природі

В) господарсько-побутової працю

Г) ручної і художня праця

5. Яка з педагогічних засобів не відноситься до організації дитячої праці?

А) вивчення способів виробництва машин

Б) ознайомлення з працею дорослих

В) власна трудова діяльність

Г) оцінка практичних результатів праці

6. Визначте форму організації праці, в якій більшою мірою проявляється взаємодія двох дітей

А) спільна прибирання ігрової кімнати

Б) колективна праця

В) індивідуальне доручення

Г) чергування в парі

7. Яка з умов організації дитячої праці має на увазі позитивний настрій і інтерес дітей до трудового процесу?

А) матеріальне середовище

Б) емоційно-позитивна атмосфера

В) облік індивідуальних особливостей

Г) дозоване навантаження

8. Який показник не використовується для обліку результатів трудової діяльності дітей?

А) ефективність праці

Б) активність дитини

В) якість продукту праці

Г) самостійність

9. Який з критеріїв відноситься до взаємодії дітей у трудовій діяльності?

А) спілкування з однолітками

Б) ручні вміння

В) навички самообслуговування

Г) знання технології

10. Який з видів праці передбачає роботу з різними видами паперу?

А) праця в природі

Б) сільськогосподарська праця

В) фізична праця

Г) ручної і художня праця

Ключ до тесту:

 № питання  Правильну відповідь
 Варіант 1.  
А
Б
В
А
А
Г
Б
В
А
Г
 Варіант 2.  
В
Б
А
Б
В
А
Б
В
А
Г
 варіант 3  
Б
В
Г
А
Г
Б
В
А
Б
ГКонтрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали

Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | оціночні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати