На головну

Контрольні вимірювальні матеріали

 1. I.1. Пластичні тверднуть пломбувальні матеріали
 2. I.2. Нетвердеющіе пластичні пломбувальні матеріали
 3. II. Короткі теоретичні, довідково-інформаційні тощо матеріали по темі заняття
 4. III. Матеріали, що подаються ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ
 5. V. правові акти І МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
 6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття
 7. VII. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

МДК 01.03 Практикум з удосконалення рухових умінь і навичок

Варіант 1

1) Виберіть із запропонованих варіантів визначення поняття «фізичний розвиток»:

 1. Процес формування і подальшої зміни протягом індивідуального життя природних морфофункціональних властивостей організму дитини і заснованих на них психофізичних якостей.
 2. Відповідність рівня розвитку рухових умінь і навичок нормативним вимогам програми.
 3. Сукупність деяких морфофункціональних ознак, які характеризують конституцію організму і виявляються за допомогою антропометричних і біометричних вимірювань.
 4. Правильної відповіді немає

2) Хто з перелічених вчених і педагогів з'явився основоположником

теорії фізичного виховання в Росії?

 1. А. В. Кенеман;
 2. Е. А. Аркін;
 3. К. Д. Ушинський;
 4. П. Ф. Лесгафт.

3) Визначте завдання фізичного виховання:

 1. освітні
 2. Розвиваючі
 3. Навчальні

Тренують.

4) Частота серцевих скорочень у дітей 5 років становить:

 1. 100-110 ударів в хвилину
 2. 90-100 ударів в хвилину
 3. 80-90 ударів в хвилину
 4. 60-70 ударів в хвилину.

5) Вкажіть види перебудувань дошкільнят у ДНЗ:

 1. в шеренгу
 2. в розсипний
 3. змикання і розмикання
 4. з колони по одному в колону по два, по три

6) Ходьба - це:

 1. Один з видів ОД
 2. Одне з ОРУ
 3. стройове вправу
 4. спортивне вправу

7) Вид ходьби не використовується в середній групі:

 1. на п'ятах
 2. приставним кроком в сторону
 3. дрібним і широким кроком
 4. скрёстним кроком

8) У старшому дошкільному віці біг в повільному темпі використовується:

  1. 5-7 хв
  2. 1-2 хв
  3. 1,5-2 хв
  4. 4-5 хв

9) Вкажіть, в яких вікових групах здійснюється навчання дітей стрибків через коротку скакалку:

  1. мл.гр.
  2. пор. гр.
  3. ст. гр.
  4. Правильної відповіді немає.

10) Навчання лазіння по канату починається:

A. в мл.гр.

B. в пор. гр

C. в ст. гр.

D. Правильної відповіді немає

Варіант 2

1) Навчання кидання набивних мішечків на дальність правою і лівою рукою починається:

  1. в мл.гр.
  2. в СР. гр.
  3. в ст. гр.
  4. в подг. гр.

2) Виберіть 3 номери рухливих ігор, які доцільно використовувати в основній частині фізкультурного заняття:

  1. Пузир
  2. Жмурки
  3. Літає-не літає
  4. Гуси-лебеді

3) Ігри-естафети вводяться:

  1. в мл.гр.
  2. в СР. гр.
  3. в ст. гр.
  4. в подг. гр.

4) Вкажіть прийом збору на гру, відсутня в молодшій групі:

  1. Показ іграшки, відповідної грі
  2. Звуковий сигнал
  3. За допомогою змагання
  4. За допомогою лічилки

5) В роботах, яких перерахованих авторів викладена система навчання дошкільнят спортивних вправ?

  1. М. П. Голощекина
  2. М. А. Рунова
  3. А. С. Макаренка
  4. Г. П. Лєскова

6) У якій групі д / с вводяться спортивні ігри:

  1. мл.гр.
  2. пор. гр.
  3. ст. гр.
  4. подг. гр.

7) У першій частині фізкультурного заняття вирішується завдання:

  1. Підготовка дітей до великих навантажень
  2. Формування правильної ходи
  3. Підтримка хорошого настрою дітей
  4. Оптимізація емоційного розвантаження

8) Передній спосіб організації дітей включає в себе:

A. Виконання одного вправи однієї підгрупою.

B. Виконання різних вправ підгрупами дітей.

C. Виконання вправи усіма дітьми одночасно.

D. Виконання вправи індивідуально.

9) Визначте тривалість фізкультурного свята:

  1. 30 - 45 хв.
  2. 2 години
  3. 1 годину - 1 годину. 30 хв.
  4. 45хв - 1 година.

10) За станом здоров'я діти діляться:

  1. на 2 групи
  2. на 5 груп
  3. на 3 групи
  4. на 4 групи

Варіант 3.

1) Виберіть із запропонованих нижче варіантів визначення поняття фізичне виховання:

  1. Педагогічний процес, спрямований на різнобічний розвиток дитини (розумового, фізичного, морального, естетичного);
  2. Педагогічний процес, спрямований на формування рухових навичок, психофізичних якостей, досягнення фізичної досконалості;
  3. Педагогічний процес, спрямований на досягнення найвищих результатів у різних видах фізичних вправ, і оволодіння руховими навичками і фізичними якостями;
  4. Педагогічний процес, спрямований на досягнення найвищих результатів у спорті.

2) Хто з перелічених вчених і педагогів з'явився основоположником теорії фізичного виховання в Росії?

  1. А. В. Кенеман
  2. Е. А. Аркін
  3. К. Д. Ушинський
  4. П. Ф. Лесгафт.

3) Вкажіть засоби фізичного виховання:

  1. Фізичні вправи
  2. Рухливі ігри
  3. фізкультурні заняття
  4. Спортивні вправи

4) Визначте частоту дихання у дитини 4-7 років:

  1. 30-35 разів на хвилину
  2. 25-30 разів на хвилину
  3. 22-26 разів на хвилину
  4. 18-20 разів на хвилину

5) У яких з перерахованих програм в кожній віковій групі дано

рівні освоєння умінь (низький, середній, високий)

  1. «Програма виховання і навчання в дитячому садку»
  2. «Дитинство»
  3. «Старт»
  4. Правильної відповіді немає.

6) Навчання лазіння по канату починається:

A. в мл.гр.

B. в пор. гр

C. в ст. гр.

D. Правильної відповіді немає

7) У яких вікових групах слід навчати дітей стрибків у висоту і довжину з розбігу?

  1. мл.і пор.
  2. пор. і ст.
  3. подг.
  4. у всіх, починаючи з молодшої

8) Виберіть види стройових вправ:

  1. перестроювання
  2. стрибки
  3. вправи в рівновазі
  4. загально-розвиваючі вправи.

9) Які основні рухи відносяться до ациклічних рухів:

A. лазіння і ходьба

B. метання і біг

C. ходьба і стрибки

D. стрибки і метання.

10) У якому темпі виконується ходьба в мл.гр:

A. в швидкому темпі

B. зі зміною темпу

C. в індивідуальному темпі

D. в повільному темпі.

варіант 4

1) Вкажіть вид бігу, які не використовуються в мл.гр:

A. біг із зупинкою

B. біг зі зміною ведучого

C. біг у швидкому темпі

D. біг в повільному темпі

2) Навчання метання в горизонтальну і вертикальні цілі з відстані 1,5-2 м починається з:

  1. мл.гр.
  2. пор. гр.
  3. ст. гр.
  4. подг. гр.

3) Техніка яких стрибків передбачає приземлення на п'яту з перекатом на носок:

  1. Стрибок в глибину
  2. Стрибок у висоту з розбігу і глибину
  3. Стрибок в довжину з місця і довжину з розбігу
  4. Стрибок у висоту з розбігу і довжину з розбігу.

4) Виберіть три рухливі ігри, які доцільно вико

вать у вступній частині фізкультурного заняття:

A. Чиє ланка швидше збереться

B. Літає, не літає

C. Їстівне і неїстівне

D. Пузир

5) Вид пояснення рухомий гри, який використовується в старшій групі:

A. до початку гри;

B. пояснення по частинах;

C. в ході гри;

D. за день до гри.

6) Розподіл ролей в рухливій грі проводиться:

A. до пояснення правил гри;

B. після пояснення правил;

C. за день до гри;

D. в ході гри.

7) Вкажіть види спортивних вправ:

  1. містечка
  2. Катання на лижах
  3. Баскетбол
  4. Сноуборд.

8) У структурі фізкультурного заняття виділяють:

  1. 4 частини
  2. 3 частини
  3. 5 частин
  4. 2 частини

9) У третій частині фізкультурного заняття вирішується завдання:

  1. Зміцнення слаборозвинених м'язів.
  2. Зниження навантаження.
  3. Удосконалення рухових навичок.
  4. Правильної відповіді немає.

10) Після фізкультурного заняття пульс повинен прийти до вихідного рівня через:

A. 2-3 хв

B. 3-4 хв

C. 1-2 хв

D. 5-6 хв

варіант 5

1) Які з перерахованих програм містять детальні нормативи по основних видах вправ і спортивних вправ для всіх вікових груп?

A. «Програма виховання і навчання в дитячому садку»

B. «Дитинство»

C. «Веселка»

D. «Старт»

2) Артеріальний тиск дитини 3-7 років становить:

A. 80/55 - 85/60 мм рт. ст .;

B. 80/50 - 110/70 мм рт. ст .;

C. 110/70 - 120/80 мм рт. ст.

D. Правильної відповіді немає.

3) Вкажіть види побудов:

  1. в розсипний
  2. через середину по три
  3. з колони в коло
  4. повороти.

4) Вкажіть, які основні рухи відносяться до цікліческімупраж-

неніям:

  1. стрибки і метання
  2. ходьба і стрибки
  3. метання і біг
  4. біг і ходьба.

5) Виберіть види стройових вправ:

  1. вправи в рівновазі
  2. загально-розвиваючі вправи
  3. стрибки
  4. побудови

6) Вкажіть вид ходьби, відсутня в мл.гр:

  1. на носках
  2. між предметами
  3. приставним кроком вперед і назад
  4. на п'ятах.

7) Вкажіть вид бігу не використовується в пор. гр:

  1. в колоні по одному і парами
  2. високо піднімаючи коліна
  3. в різних напрямках з ловом і увёртиваніем
  4. в уповільненому темпі

8) У старшому дошкільному віці стрибок в довжину з місця виконується на відстань:

A. 100-120 см

B. 40-60 см

C. 60-100 см

D. 60-70 см

9) Вкажіть, який спосіб найбільш доцільний при перекиданні м'яча один одному?

  1. через голову
  2. з-за спини через плече
  3. двома руками знизу
  4. прямий рукою зверху.

10) Вкажіть, з якої групи вводяться вправи в рівновазі:

  1. мл.гр .;
  2. пор. гр .;
  3. ст. гр .;
  4. подг. гр.

варіант 6

1) У старшій групі більшість рухливих ігор:

  1. сюжетні
  2. безсюжетні
  3. рольові
  4. правильної відповіді немає.

2) Вкажіть, з якої групи вихователь починає керувати рухомий грою з боку:

  1. мл.гр .;
  2. пор. гр .;
  3. ст. гр .;
  4. подг. гр.

3) До спортивних ігор належать:

  1. катання на скейтборді
  2. хокей
  3. плавання
  4. катання на велосипеді

4) У структурі фізкультурного заняття виділяють:

  1. 4 частини
  2. 3 частини
  3. 4 частини
  4. 2 частини

5) Для підрахунку моторної щільності фізкультурного заняття необхідно враховувати:

  1. ЧСС (по пульсу);
  2. тривалість рухової діяльності (за часом);
  3. обсяг рухової активності (по крокоміру);
  4. артеріальний тиск.

6) У заключній частині фізкультурного заняття вирішується завдання:

A. зміцнення слаборозвинених м'язів;

B. зниження фізичного навантаження;

C. вдосконалення рухових навичок;

D. зниження артеріального тиску.

7) Після фізкультурного заняття пульс повинен прийти до вихідного рівня через:

  1. 2-3 хв
  2. 3-4 хв
  3. 1-2 хв
  4. 5-6 хв

8) Дні здоров'я в д / с проводяться:

A. В старшій і підготовчій до школи групах

B. У середній, старшій і підготовчій до школи групах

C. У всіх вікових групах

D. Тільки в старших.

9) Для оцінки рівня розвитку бігу, використовують дистанцію:

  1. 15 метрів
  2. 10 метрів
  3. 60 метрів
  4. 40 метрів

10) Вид ходьби не використовується в середній групі:

 1. приставним кроком в сторону
 2. дрібним і широким кроком
 3. скрёстним кроком
 4. з різними положеннями рук

варіант 7

1) Вкажіть, який спосіб найбільш доцільний при перекиданні м'яча один одному?

  1. через голову
  2. з-за спини через плече
  3. двома руками знизу
  4. прямий рукою зверху.

2) Вкажіть, з якої групи вводяться вправи в рівновазі:

  1. мл.гр .;
  2. пор. гр .;
  3. ст. гр .;
  4. подг. гр.

3) У старшій групі більшість рухливих ігор:

  1. сюжетні
  2. безсюжетні
  3. рольові
  4. правильної відповіді немає.

4) Вкажіть, з якої групи вихователь починає керувати рухомий грою з боку:

  1. мл.гр .;
  2. пор. гр .;
  3. ст. гр .;
  4. подг. гр.

5) До спортивних ігор належать:

A. катання на скейтборді

B. хокей

C. плавання

D. катання на велосипеді

6) У структурі фізкультурного заняття виділяють:

A. 4 частини

B. 3 частини

C. 4 частини

D. 2 частини

7) Хто з перелічених вчених і педагогів з'явився основоположником

теорії фізичного виховання в Росії?

A. А. В. Кенеман;

B. Є. А. Аркін;

C. К. Д. Ушинський;

D. П. Ф. Лесгафт.

8) Визначте завдання фізичного виховання:

A. Освітні

B. Розвиваючі

C. Навчальні

D. тренується.

9) Частота серцевих скорочень у дітей 5 років становить:

 1. 100-110 ударів в хвилину
 2. 90-100 ударів в хвилину
 3. 80-90 ударів в хвилину
 4. 60-70 ударів в хвилину.

10) Вкажіть види перебудувань дошкільнят у ДНЗ:

A. в шеренгу

B. в розсипний

C. змикання і розмикання

D. з колони по одному в колону по два, по три

варіант 8

1) Ходьба - це:

 1. Один з видів ОД
 2. Одне з ОРУ
 3. стройове вправу
 4. спортивне вправу

2) Вид ходьби не використовується в середній групі:

 1. на п'ятах
 2. приставним кроком в сторону
 3. дрібним і широким кроком
 4. скрёстним кроком

3) У старшому дошкільному віці біг в повільному темпі використовується:

  1. 5-7 хв
  2. 1-2 хв
  3. 1,5-2 хв
  4. 8-9 хв.

4) У яких вікових групах слід навчати дітей стрибків у висоту і довжину з розбігу?

  1. мл.і пор.
  2. пор. і ст.
  3. подг.
  4. у всіх, починаючи з молодшої

5) Навчання кидання набивних мішечків на дальність правою і лівою рукою починається:

  1. в мл.гр.
  2. в СР. гр.
  3. в ст. гр.
  4. в подг. гр.

6) Виберіть рухливу гру, яку доцільно використовувати в основній частині фізкультурного заняття:

  1. Пузир
  2. Жмурки
  3. Літає-не літає
  4. Гуси-лебеді

7) Ігри-естафети вводяться:

  1. в мл.гр.
  2. в СР. гр.
  3. в ст. гр.
  4. в подг. гр.

8) Вкажіть прийом збору на гру, відсутня в молодшій групі:

  1. Показ іграшки, відповідної грі
  2. Звуковий сигнал
  3. За допомогою змагання
  4. За допомогою лічилки

9) У роботах, яких перерахованих авторів викладена система навчання дошкільнят спортивних вправ?

  1. М. П. Голощекина
  2. М. А. Рунова
  3. А. С. Макаренка
  4. Г. П. Лєскова

10) У заключній частині фізкультурного заняття вирішується завдання:

A. зміцнення слаборозвинених м'язів;

B. зниження фізичного навантаження;

C. вдосконалення рухових навичок;

D. зниження артеріального тиску

варіант 9

1) Які з перерахованих програм містять детальні нормативи по основних видах вправ і спортивних вправ для всіх вікових груп?

A. «Програма виховання і навчання в дитячому садку»

B. «Дитинство»

C. «Веселка»

D. «Старт»

2) Артеріальний тиск дитини 3-7 років становить:

A. 80/55 - 85/60 мм рт. ст .;

B. 80/50 - 110/70 мм рт. ст .;

C. 110/70 - 120/80 мм рт. ст.

D. Правильної відповіді немає.

3) Вкажіть засоби фізичного виховання:

  1. Фізичні вправи
  2. Рухливі ігри
  3. фізкультурні заняття
  4. Спортивні вправи

4) Визначте частоту дихання у дитини 4-7 років:

A. 30-35 разів на хвилину

B. 25-30 разів на хвилину

C. 22-26 разів на хвилину

D. 18-20 разів на хвилину

5) У яких з перерахованих програм в кожній віковій групі дано

рівні освоєння умінь (низький, середній, високий)

  1. «Програма виховання і навчання в дитячому садку»
  2. «Дитинство»
  3. «Старт»
  4. Правильної відповіді немає.

6) Навчання лазіння по канату починається:

A. в мл.гр.

B. в пор. гр

C. в ст. гр.

D. Правильної відповіді немає

7) У будь возрастнх групах слід навчати дітей стрибків у висоту і довжину з розбігу?

  1. мл.і пор.
  2. пор. і ст.
  3. подг.
  4. у всіх, починаючи з молодшої

8) Виберіть види стройових вправ:

A. підскіки

B. ходьба

C. вправи в рівновазі

D. загально-розвиваючі вправи.

9) Які основні рухи відносяться до ациклічних рухів:

A. лазіння і ходьба

B. метання і біг

C. ходьба і стрибки

D. стрибки і метання.

10) У якому темпі виконується ходьба в мл.гр:

A. в швидкому темпі

B. зі зміною темпу

C. в індивідуальному темпі

D. в повільному темпі.

варіант 10

1) Вкажіть вид бігу, які не використовуються в мл.гр:

A. біг із зупинкою

B. біг зі зміною ведучого

C. біг у швидкому темпі

D. біг в повільному темпі

2) Навчання метання в горизонтальну і вертикальні цілі з відстані 1,5-2 м починається з:

A. мл.гр.

B. пор. гр.

C. ст. гр.

D. подг. гр.

3) У структурі фізкультурного заняття виділяють:

  1. 4 частини
  2. 3 частини
  3. 4 частини
  4. 2 частини

4) Для підрахунку моторної щільності фізкультурного заняття необхідно враховувати:

  1. ЧСС (по пульсу);
  2. тривалість рухової діяльності (за часом);
  3. обсяг рухової активності (по крокоміру);
  4. артеріальний тиск.

5) В заключній частині фізкультурного заняття вирішується завдання:

A. зміцнення слаборозвинених м'язів;

B. зниження фізичного навантаження;

C. вдосконалення рухових навичок;

D. зниження артеріального тиску.

6) Після фізкультурного заняття пульс повинен прийти до вихідного рівня через:

  1. 2-3 хв
  2. 3-4 хв
  3. 1-2 хв
  4. 5-6 хв

7) Вкажіть, в яких вікових групах здійснюється навчання дітей стрибків через коротку скакалку:

  1. мл.гр.
  2. пор. гр.
  3. ст. гр.
  4. Правильної відповіді немає.

8) Навчання лазіння по канату починається:

A. в мл.гр.

B. в пор. гр

C. в ст. гр.

D. Правильної відповіді немає

9) У яких вікових групах слід навчати дітей стрибків у висоту і довжину з розбігу?

  1. мл.і пор.
  2. пор. і ст.
  3. подг.
  4. у всіх, починаючи з молодшої

10) Навчання кидання набивних мішечків на дальність правою і лівою рукою починається:

  1. в мл.гр.
  2. в СР. гр.
  3. в ст. гр.
  4. в подг. гр.

Ключ до тесту:

 № питання  Правильну відповідь
 Варіант 1.  
A
D
A
A
D
A
D
C
A
C
 Варіант 2.  
A
D
B
C
A
B
A
C
A
B
 варіант 3  
A
D
A
C
A
C
B
A
D
C
 Варіант 4.  
B
A
C
A
A
A
B
B
B
B
 Варіант 5.  
A
D
A
D
D
C
B
A
C
B
 Варіант 6.  
A
A
B
B
B
B
B
C
B
C
 Варіант 7.  
C
A
B
A
B
B
C
A
A
D
 Варіант 8.  
A
D
C
B
A
D
B
C
A
B
 Варіант 9.  
A
D
A
C
A
C
B
B
D
C
 Варіант 10.  
B
A
B
B
B
B
A
C
D
АКонтрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали

Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | Робоча програма професійної МОДУЛЯ | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | оціночні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати