Головна

Контрольні вимірювальні матеріали

  1. I.1. Пластичні тверднуть пломбувальні матеріали
  2. I.2. Нетвердеющіе пластичні пломбувальні матеріали
  3. II. короткі теоретичні, довідково-інформаційні та т. п. матеріали по темі заняття
  4. III. Матеріали, що подаються ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ
  5. V. правові акти І МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття
  7. VII. НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

З дисципліни

Теоретичні основи дошкільної освіти

Варіант 1

1. Дайте визначення поняттю «освіту».
 а) освіта - це процес і результат навчання.
 б) освіту - це вчення.
 в) освіта - це результат навчання.
 г) освіта - це результат виховання.

2. Хто створив посібник "Видимий світ у малюнках", яке поклало початок наочному ознайомлення дітей з предметами і явищами навколишнього життя

а) Я. а. Коменський

б) І. р Песталоцці

в) Ф. Фребель

г) М. Монтессорі

3. Виділіть основні напрямки розвитку сучасної дошкільної педагогіки.
 Варіанти відповіді:
 а) розробка проблем змісту виховання дошкільнят в умовах доу.
 б) проблема рейтингової оцінки дитячих садків.
 в) будівництво саун і басейнів при доу.
 г) відкриття дитячих клубів при доу.

4. Назвіть нові форми дошкільної освіти.
 а) дитячий садок - початкова школа.
 б) групи підготовки дітей до школи.
 в дитячий садок.
 г) групи короткотривалого перебування дітей в доу.

5. На що спрямована сучасна особистісно-орієнтована модель виховання і навчання дошкільнят в умовах ДНЗ?
 а) на забезпечення почуття психологічної захищеності, розвиток індивідуальності дитини.
 б) на виховання авторитарного стилю спілкування з дитиною.
 в) на класно-урочну форму навчання.
 г) на формування взаємозв'язку з батьками.
 6. Чим характеризується сучасний етап розвитку дошкільної освіти?
 а) зв'язком з батьками дітей.
 б) варіативністю існуючих програм і технологій.
 в) активністю дошкільнят.
 г) наявністю фінансування.

7. Виділіть серед перелічених нижче понять поняття, яке характеризує один з етапів педагогічної діяльності.
 а) діагностика готовності до школи.
 б) вивчення вихованців і визначення завдань виховання.
 в) підготовка конспекту занять.
 г) опитування дітей на прогулянці.

8. Вичленуєте принцип, який не є принципом організації цілісного педагогічного процесу.
 а) єдність рішення виховних та освітніх завдань
 б) облік вікових і індивідуальних особливостей дітей
 в) принцип раннього початку навчання дітей
 г) побудова предметно-розвиваючого середовища

9. Виберіть вимога до плану роботи вихователя з групою дітей.
 а) план повідомлений бути узгоджений з планами фахівців в доу.
 б) відповідати побажанням батьків.
 в) наявність вольового зусилля
 г) перехід на предметне навчання.

10. На що спрямований режим життя дітей в дитячому садку?
 а) На виховання організованості та дисципліни.
 б) На формування кола спілкування.
 в) На виховання любові до батьків.
 г) На усунення примх дітей.

Варіант 2

1. Найбільш ефективний вид діяльності, який сприяє розвиткові творчої активності дітей - це діяльність ...
 а) трудова.
 б) рухова.
 в) правова.
 г) ігрова.

2. Що входить в зміст екскурсії з дітьми в ДНЗ?
 а) знайомство з природними явищами.
 б) співробітництво з батьками.
 в) читання художньої літератури.
 г) робота з конструктором.

3. Чи можна навчати дітей поза спеціальних занять і екскурсії?
 а) можна організувати навчання в процесі повсякденної взаємодії і спілкування з вихователем.
 б) можна організувати навчання ході прийому їжі.
 в) не можна.
 г) в процесі проведення консультацій з батьками.

4. Виберіть із запропонованих найбільш ефективні засоби морального виховання
 а) музична діяльність дітей.
 б) природа.
 в) етичні бесіди з дітьми.
 г) інформація про моральність.

5. Хто вважав основним завданням виховання вважав формування морального обличчя дитини, відкидаючи моралі як засіб морального виховання, прагнув розвинути у дітей любов перш за все до матері, потім до однолітків і дорослим, виховати почуття обов'язку, справедливості шляхом вправи і моральних вчинків

а) Я. а. Коменський

б) І. р Песталоцці

в) Ф. Фребель

г) М. Монтессорі

6. Їм створена система виховання маленьких дітей, що мала велике значення для розвитку теорії і практики дошкільного виховання в усьому світі. На його думку, в основі всього існуючого лежить бог, єдине божественне начало, а людина - маленька істота, що носить в собі частинку божества.

а) Я. а. Коменський

б) І. р Песталоцці

в) Ф. Фребель

г) М. Монтессорі

7. Італійський педагог, теоретик дошкільного виховання, в книзі "Будинок дитини. Метод наукової педагогіки" виклала свою систему дошкільного виховання.

а) Я. а. Коменський

б) І. р Песталоцці

в) Ф. Фребель

г) М. Монтессорі

8. Він організував перші дошкільні установи для дітей робітників, де виховував їх у дусі колективізму, прищеплював їм трудові навички, враховуючи їх інтереси і використовуючи в роботі з ними ігри та розваги як найважливіший виховний фактор.

а) Я. а. Коменський

б) І. р Песталоцці

в) Ф. Фребель

г) Р. Оуен

9. Створив "Книгу матерів", де він писав про те, що мати, як основна вихователька, повинна розвивати фізичні сили дитини з раннього віку, прищеплювати йому трудові навички, вести його до пізнання навколишнього світу, виховувати любов до людей.

а) Я. а. Коменський

б) І. р Песталоцці

в) Ф. Фребель

г) Р. Оуен

10. Розробив вікову періодизацію, що включає чотири вікових періоди: дитинство, отроцтво, юність, змужнілий. Кожному періоду, який охоплює шість років, відповідає певна школі.

а) Я. а. Коменський

б) І. р Песталоцці

в) Ф. Фребель

г) Р. Оуен

варіант 3

1. Уточніть компоненти виховного процесу в ДНЗ.
 а) мету виховання і розвитку дітей.
б) двосторонній процес.
 в) результат виховання.
 г) робота з кадрами.

2. Чим визначається комплектування вікових груп в ДНЗ?
 а) типом освітнього закладу і видом дошкільних освітніх установ.
 б) побажаннями батьків.
 в) набором програм для доу.
 г) розвитком здібностей дітей.
 3. Виділіть із запропонованих фактори, спрямовані на охорону здоров'я та оздоровлення дітей в ДНЗ.
 а) дозовані руху.
 б) рухова активність.
 в) наявність проблемних ситуацій.
 г) скорочення часу денного сну за рахунок занять.

4. Які принципи і вимоги повинен відображати режим життя дітей в ДНЗ?
 а) облік вікових можливостей дітей.
 б) передбачати інтереси дітей
 в) розвивати творчість дітей.
 г) спадковість.
 5. Що є формою навчання дітей в ДНЗ?
 а) консультації для батьків.
 б) подорож серед предметного середовища.
 в) режим.
 г) заняття

6. Що входить в структуру дидактичної гри з дітьми?
 а) дидактична завдання.
 б) співробітництво дітей.
 в) присутність на занятті батьків.
 г) зв'язок з соціумом.

7. На що слід звернути увагу вихователям при організації процесу морального виховання дошкільнят у ДНЗ?
 а) на взаємини дітей в колективі однолітків.
 б) на ставлення дітей до покарань
 в) на капризи дитини.
 г) на турботу батьків про дитину.

8. На що спрямована продуктивна діяльність дошкільнят?
 а) на формування свідомості.
 б) на виховання пізнавальної активності.
 в) на розвиток мови дітей.
 г) на моделювання предметів навколишнього світу.
 9. Визначте значення створення сучасної «Концепції дошкільного виховання» (1989).
 а) розкрито сутність навчально дисциплінарної моделі освіти.
 б) визначена особистісно-орієнтована модель побудови педагогічної роботи з дітьми.
 в) розкриті напрямки роботи з сім'єю дошкільнят.
 г) говориться про фінансування ДНЗ.

10. Чим характеризується професійна компетентність вихователя?
 а) умінням педагогічно мислити.
 б) вмінням карати дітей.
 в) умінням дізнаватися думку батьків про їхню дитину.
 г) умінням дотримуватися авторитарність у вихованні.

варіант 4

1. Що відображає сутність цілісного педагогічного процесу?
 а) цілісний підхід до використання методів педагогічної діагностики.
 б) взаємозалежність мети і змісту роботи з дітьми.
 в) взаємозалежність змісту і форм роботи з дітьми.
 г) взаємозалежність і єдність форм і методів педагогічної діяльності.
 2. Виділіть один з основних напрямків річного плану роботи дошкільного навчального закладу.
 а) програма розвитку доу.
 б) визначення рівня розвитку дітей.
 в) аналіз діяльності установи за минулий навчальний рік
 г) організація харчування дітей.
 3. Назвіть основний вид лікувально-профілактичних заходів в ДНЗ.
 а) фізіопроцедури.
 б) самостійна турбота про здоров'я.
 в) сюжетно рольова гра.
 г) бесіди з батьками.

4. Що входить в структуру класичного заняття в ДНЗ?
 а) організаційний момент і установка на заняття.
 б) приватні методики.
 в) прогулянка.
 г) набір іграшок.
 5. Виберіть із запропонованих понять то, яке відноситься до видів дидактичних ігор з дітьми.
 а) настільно-друковані.
 б) ігри на повітрі.
 в) радіогри.
 г) робота з тканиною.

6. Які однакові типи роботи Вам відомі при організації різних форм продуктивної діяльності дошкільнят?
 а) конструювання.
 б) робота за зразком.
 в) робота з ознайомлення з художньою літературою.
 г) малювання з натури.
 7. Вид плану ДОП, який складається на тривалий період

а) річний план

б) перспективний план

в) календарний план

г) немає вірної відповіді

8. Вид плану, який передбачає планування всіх видів діяльності дітей і відповідних їм форм роботи на кожен день

а) річний план

б) перспективний план

в) календарний план

г) немає вірної відповіді

9. Цей вид контролю проводиться повсякденно з метою перевірки засвоєння попереднього матеріалу і виявлення прогалин в знаннях учнів

а) попередній контроль

б) тематичний контроль

в) відстрочений контроль

г) поточний контроль

10. Цей вид контролю проводиться в кінці чверті, півріччя або всього навчального року.

а) попередній контроль

б) підсумковий контроль

в) відстрочений контроль

г) поточний контроль

варіант 5

1. Відзначте правильну відповідь. Методи виховання - це

а) Загальні вихідні положення, якими керується педагог;

б) Способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку вихованців;

в) Варіанти організації конкретного виховного процесу;

г) предмети матеріальної і духовної культури, які використовуються для вирішення педагогічних завдань.

2. заохочення - це

а) емоційно-словесне вплив на вихованців;

б) несхвалення і негативна оцінка дій і вчинків особистості;

в) залучення вихованців до вироблення правильних оцінок і суджень;

г) спосіб педагогічного впливу на вихованців з метою стимулювання позитивної поведінки.

3. До якої групи методів належать приклад і його різновиди, диспут, розповідь, бесіда, лекція?

а) методи організації діяльності дітей.

б) методи стимулювання позитивної поведінки.

в) методи формування суспільної свідомості.

г) методи самовиховання.

4. Основний метод виховання

а) переконання

б) слово вчителя

в) привчання

г) вправа

5. покарання - це

а) спосіб впливу на вихованця з метою припинити його негативні дії;

б) метод виховання, що виявляється у формі вимоги;

в) вплив на знання учнів з метою роз'яснення фактів і явищ життя;

г) прохання, стимулювання, добрі справи.

6. Методи стимулювання поведінки і діяльності - це

а) змагання, заохочення, покарання;

б) вимога, вправа, громадську думку;

в) створення виховних ситуацій, особистий приклад;

г) етична бесіда, диспут, контроль.

7. Загальний метод формування необхідних якостей називається:

а) гімнастика

б) виховання

в) вправа

г) тренування

8. Вкажіть методи формування свідомості особистості:

а) змагання, заохочення, покарання;

б) вимога, вправа, громадську думку;

в) розповідь, пояснення, лекція, етична бесіда, навіювання;

г) ілюстрація, демонстрація, спостереження.

9. До якої групи методів відносяться вимога, громадська думка, постановка перспективи, заохочення і покарання?

а) методи організації діяльності дітей.

б) методи формування суспільної свідомості.

в) методи стимулювання позитивної поведінки.

г) метод самовиховання.

10. Форма організації навчання, яка забезпечує учням знайомство з реальними предметами і явищами в їх природному оточенні.

а) факультатив;

б) предметний гурток;

в) екскурсія;

г) консультація.

варіант 6

1. Основоположником класно-урочної системи є:

а) Я. а. Коменський;

б) В. Ратко;

в) Ж. ж. Руссо;

г) І. р Песталоцці.

2. Методи навчання, при яких джерелом знань є усне або друковане слово - це

а) словесні

б) наочні

в) практичні

г) ілюстраційні

3. Методи навчання в дидактиці дозволяють відповісти на питання

а) навіщо вчити

б) чому вчити

в) як навчати

г) Коли вчити

4. Метод навчання, при якому учень сам ставить проблему, знаходить шляхи її вирішення, оформляє і представляє результат, називається:

а) евристичний

б) репродуктивним

в) проектним

г) проблемним

5. Наочними методами навчання є:

а) складання таблиць, графіків, діаграм;

б) графічні роботи, лабораторні роботи, вправа;

в) бесіда, розповідь, шкільна лекція, інструктаж;

г) самостійні спостереження, ілюстрація, демонстрація;

6. що з нижче перерахованого не відноситься до методів дошкільної педагогіки як науки?
 а) спостереження.
 б) бесіда.
 в) розмова з батьками.
 г) вивчення результатів продуктивної діяльності дітей (малюнки, ліплення та ін.).

7. Назвіть умову ефективності застосування методів виховання.
 а) готовність батьків до виховання.
 б) можна використовувати будь-які з відомих методів виховання.
 в) будь-який метод повинен бути гуманним, що не принижує дитини.
 г) підготовка дітей до продуктивної діяльності.

8. Порушення рівноваги, гармонійних відносин між дитиною і середовищем, при якому страждає дитина, називається:

а) депривація

б) девіація

в) дезадаптація

г) декомпенсація

9. Передумови шкільної дезадаптації:

а) недосконалість системи дошкільного виховання, недоліки в медичному обслуговуванні, зростання алкоголізму, наркоманії

б) ідеологія суспільства, соціальна політика

в) кваліфікація вчитель, педагогічний стаж

г) вік учня

10. Процес пристосування дитини до умов шкільного життя:

а) компенсація;

б) корекція;

в) адаптація.

г) реабілітація.

варіант 7

1. Інтерес до знань, допитливість, прагнення розширити свій кругозір, оволодіти певними вміннями і навичками, захопленість самим процесом вирішення навчальних завдань - це мотиви:

а) соціально значущі;

б) навчально-пізнавальні;

в) особисті;

г) комунікативні.

2. Вкажіть соціально значущі мотиви навчання:

а) вирішувати складні навчальні проблеми; отримувати нові знання; ознайомитися з цікавим навчальним змістом;

б) виконувати обов'язок перед суспільством; стати освіченою, культурною, краще підготуватися до життя; почуття відповідальності перед школою, вчителем, батьками;

в) домогтися особистого успіху; отримувати хороші, відмінні оцінки; особисто виділятися, стати першим.

г) немає вірної відповіді

3. Здібності - це:

а) видатні досягнення в діяльності

б) якості, що передаються у спадок

в) ступінь обдарованості

г) індивідуально-психологічні особливості особистості, які є умовами успішного виконання певної діяльності

4. На якість навченості дітей вліяет-

а) рівень сформованості мотивації до навчання;

б) тип нервової системи;

в) вимогливість вчителя;

г) програма навчання

5. у розвитку людини існують оптимальні терміни для формування всіх якостей, ці періоди називаются-

а) варіативні;

б) сенситивні;

в) компенсаторні;

г) адаптивні.

6. Нормативний документ, який вказує на необхідність розвитку здібностей дітей - це

а) Наша нова школа;

б) Концепція модернізації російської освіти;

в) Національний проект «Освіта»

г) Статут школи.

7. Умови для розвитку пізнавальних здібностей дітей - це:

а) зростання навчальної мотивації;

б) створення здоров'я сберегающей середовища, що сприяє запобіганню втоми, стомлюваності;

в) поглиблення рівня розуміння навчального матеріалу за допомогою освітнього процесу на основі розвиваючого навчання;

г) традиційні технології

8. Принцип диференціації та індивідуалізації навчання і виховання обеспечівает-

а) особистісно-орієнтоване навчання;

б) пояснювально-ілюстративне;

в) традиційне навчання;

г) проблемне.

9. Знайти неправильне твердження. Опір вихованню виражається в

а) в неприйнятті

б) в ігноруванні

в) в протистоянні

г) у формуванні переконань

10. Концепція проблемного навчання розроблялася:

а) В. я. Ляудіс, Б. п. Єсипова;

б) М. а. Даниловим;

в) Т. в. Кудрявцевим, М. і. Махмутовим;

г) Н. а. Менчинской, Ю. к. Бабанским

Ключ до тесту:

 № питання  Правильну відповідь
 Варіант 1.  
 а)
 а)
 а)
 г)
 а)
 б)
 б)
 в)
 а)
 а)
 Варіант 2.  
 г)
 а)
 а)
 в)
 б)
 в)
 г)
 г)
 б)
 а)
 варіант 3  
 а)
 а)
 б)
 а)
 г)
 а)
 а)
 б)
 б)
 а)
 Варіант 4.  
 г)
 в)
 а)
 а)
 а)
 б)
 б)
 в)
 г)
 б)
 Варіант 5.  
 б)
 г)
 в)
 а)
 а)
 а)
 в)
 в)
 в)
 в)
 Варіант 6.  
 а)
 а)
 в)
 в)
 г)
 в)
 в)
 в)
 а)
 в)
 Варіант 7.  
 б)
 б)
 г)
 а)
 б)
 а)
 а)
 а)
 г)
 в)


Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали

Область застосування програми | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | Область застосування програми | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | Робоча програма професійної МОДУЛЯ | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | оціночні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали | Контрольні вимірювальні матеріали |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати