На головну

Організаційно-педагогічні умови.

  1. Додаткові фінансові умови.
  2. Кліматичні умови.
  3. Хто ледарює, теж ідеальні умови. У порядку анек-
  4. Мат. відповідальність працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю: поняття, підстава та умови.
  5. Загальні умови.
  6. Організаційно-педагогічні основи навчання

Нормативна трудомісткість навчання для осіб, які не мають педагогічної освіти - 1023 годин, для осіб, які мають педагогічну освіту - 737 годин, включаючи всі види аудиторної та самостійної роботи і час, що відводиться на контроль якості освоєння слухачем програми. При реалізації програми можуть бути використані різні форми навчання - з відривом, без відриву, з частковим відривом від роботи, з частковим або повним використанням дистанційних технологій. При будь-якій формі навчання максимальна тижневе навантаження не перевищує 54 академічних години в тиждень.

Освітня діяльність слухачів передбачає такі види навчальних занять і навчальних робіт: лекції, практичні заняття, консультації, виконання і захист дипломної роботи, визначені навчальним планом. Оцінка рівня формування компетенцій здійснюється при проведенні проміжної і підсумкової атестації. Підсумкова атестація проводиться у формі захисту дипломної роботи.


зміст програми

2.1. Навчальний план (для осіб, які не мають педагогічної освіти)

 № п / п  Найменування навчальних дисциплін, професійних модулів, МДК  Кількість годин  
 лекції  Практичні заняття  Самостійна робота  всього  проміжна атестація  Загальна трудомісткість
 Педагогіка
 Психологія
 Нормативно-правові основи іпріорітетние напрямки сучасної освіти (включаючи правове забезпечення професійної діяльності)
 Теоретичні основи дошкільної освіти
 ПМ Організація заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дитини і його фізичного розвитку
   МДК.01.01. Медико-біологічні та соціальні основи здоров'я
   МДК.01.02. Теоретичні та методичні основи фізичного виховання і розвитку дітей раннього та дошкільного віку
   МДК.01.03. Практикум з удосконалення рухових умінь і навичок
 ПМ Організація різних видів діяльності і спілкування дітей
   МДК.02.01. Теоретичні та методичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку
   МДК.02.02. Теоретичні та методичні основи організації трудової діяльності дошкільнят
   МДК.02.03. Теоретичні та методичні основи організації продуктивних видів діяльності дітей дошкільного віку
   МДК.02.04. Практикум з художньої обробки матеріалів та образотворчого мистецтва
   МДК.02.05. Теорія і методика музичного виховання з практикумом
   МДК.02.06. Психолого-педагогічні основи організації спілкування дітей дошкільного віку
 ПМ Організація занять з основних загальноосвітніх програм дошкільної освіти.
   МДК.03.01. Теоретичні основи організації навчання в різних вікових групах
   МДК.03.02. Теорія і методика розвитку мовлення у дітей
   МДК.03.03. Теорія і методика екологічної освіти дошкільнят -
   МДК.03.04. Теорія і методика математичного розвитку
 ПМ Взаємодія з батьками і працівниками освітнього закладу.
   МДК.04.01. Теоретичні та методичні основи взаємодії вихователя з батьками і працівниками дошкільного навчального закладу
 ПМ Методичне забезпечення освітнього процесу
   МДК.05.01. Теоретичні та прикладні аспекти методичної роботи вихователя дітей дошкільного віку
 Підсумкова атестація - - - -
 Разом:

2.2. Навчальний план (для осіб, що мають педагогічну освіту)

 № п / п  Найменування навчальних дисциплін, професійних модулів, МДК  Кількість годин  
 лекції  Практичні заняття  Самостійна робота  всього  проміжна атестація  Загальна трудомісткість
 Нормативно-правові основи іпріорітетние напрямки сучасної освіти (включаючи правове забезпечення професійної діяльності)
 ПМ Організація заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дитини і його фізичного розвитку
   МДК.01.01. Медико-біологічні та соціальні основи здоров'я
   МДК.01.02. Теоретичні та методичні основи фізичного виховання і розвитку дітей раннього та дошкільного віку
   МДК.01.03. Практикум з удосконалення рухових умінь і навичок
 ПМ Організація різних видів діяльності і спілкування дітей
   МДК.02.01. Теоретичні та методичні основи організації ігрової діяльності дітей раннього та дошкільного віку
   МДК.02.02. Теоретичні та методичні основи організації трудової діяльності дошкільнят
   МДК.02.03. Теоретичні та методичні основи організації продуктивних видів діяльності дітей дошкільного віку
   МДК.02.04. Практикум з художньої обробки матеріалів та образотворчого мистецтва
   МДК.02.05. Теорія і методика музичного виховання з практикумом
   МДК.02.06. Психолого-педагогічні основи організації спілкування дітей дошкільного віку
 ПМ Організація занять з основних загальноосвітніх програм дошкільної освіти.
   МДК.03.01. Теоретичні основи організації навчання в різних вікових групах
   МДК.03.02. Теорія і методика розвитку мовлення у дітей
   МДК.03.03. Теорія і методика екологічної освіти дошкільнят -
   МДК.03.04. Теорія і методика математичного розвитку
 ПМ Взаємодія з батьками і працівниками освітнього закладу.
   МДК.04.01. Теоретичні та методичні основи взаємодії вихователя з батьками і працівниками дошкільного навчального закладу
 ПМ Методичне забезпечення освітнього процесу
   МДК.05.01. Теоретичні та прикладні аспекти методичної роботи вихователя дітей дошкільного віку
 Підсумкова атестація - - - -
 Разом:

Дисциплінарне зміст програмиВзаємодія з батьками і працівниками освітнього закладу. | Робоча програм навчальних дисциплін

Загальна характеристика програми | Характеристика нових видів професійної діяльності | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Робоча програм навчальних дисциплін | Область застосування робочої програми | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | Область застосування програми | Цілі і завдання модуля - вимоги до результатів освоєння модуля | Область застосування програми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати