Головна

III. Автореферати, дисертації

 1. Вперше в Росії як один з методів стоматологічного дослідження для обгрунтування пропонованих в дисертації принципів лікування хворих використаний телефонне опитування населення.
 2. Вибір і обгрунтування теми магістерської дисертації
 3. Вибір теми магістерської дисертації
 4. Вибір теми магістерської дисертації
 5. Вибір теми магістерської дисертації
 6. Допуск і організація захисту магістерської дисертації
 1. Безбах В. В. Приватна власність на землю в країнах Латинської Америки (Правове регулювання): Автореф. дис ... д-ра юрид. наук. - М .: Російський університет дружби народів, 1997.. 36с.
 2. Волков Г. А. Принципи земельного права. Дисертація на здобуття наукового ступеня д. Ю. н. РДБ, 2006, с. 59.
 3. Горохів Д. Б. Правове регулювання угод із земельними ділянками: Автореф. дис ... канд. юрид. наук М .: МГУ, 1998..
 4. Кузнєцов А. В. Правове регулювання купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Німеччині: Автореф. дис ... канд. юрид. наук М .: Московська державна юридична академія, 1997.. 24 с.

IV. електронні видання

 1. Консультант Плюс: Версія Проф.
 2. Консультант Плюс: Регіональне Законодавство.
 3. Гарант - Регіони Росії.

V. Література на іноземних мовах

 1. «Scientism and Study of Society». Economica, vol. 1X, no 35, August 1942 року, передруковано в «Питання філософії», 2003. №1. -з. 168.
 2. Bell D. The coming of Post-Industrial in Social Forecasting. №. Y. 1976, р. 483.
 3. Porter M. E. Towards a Dunamic of Strategy. Strategy Management Journal, Desember, 1995, р. 12-26
 4. Hardin. G. The tragedy of the Commons - «Seilnce», Vol. 162, pp 1243-1248.
 5. Mesarovic M. Pestel E. Mankind at the Turning Point. The second report to the Club of Rome. №. U., Readers digest Press, 1974

[1] Відомості Верховної. 1999. № 27. У розділі ст. 3379.

[2] «Російська газета», №211-212. 30.10.2001.

[3] СЗ РФ.2001. № 26. У розділі ст. 2582.2

[4] СЗ РФ.2000. № 1. Ст. 149.

[5] Відомості Верховної. 2001. № 30. Ст.3060. (З 1 липня 2006р. Визнаний нечинним: ФЗ від 17.04.2006г. № 53 - ФЗ).

[6] Відомості Верховної. 2002. № 30. У розділі ст. 3018.

[7] Відомості Верховної. 2003. № 24. У розділі ст. 2249.

[8] Відомості Верховної. 2003. №28. Ст. 2249.

[9] СЗ РФ.25.07.2005, №30 (ч. II), ст.3122

[10] Федеральний закон від 16.04.2001 № 45-ФЗ «Про внесення змін до Цивільного кодексу Російської Федерації і Федеральний закон« Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації »// Відомості Верховної. 2001. № 17. У розділі ст. Тисяча шістсот сорок чотири.

[11] «Російська газета», №148-149, 06.08.1998.

[12] Указ Президента РФ від 23.07.2003. № 824 «Про заходи щодо проведення адміністративної реформи в 2003-2004 роках» // Відомості Верховної 2003. № 30. У розділі ст. 3046.

[13] Біблія, Буття, гл. 1, вірш 1 - 31, М .: Російське біблійне товариство, 1999 С. 1 2.

[14] Коран. Сура 7; 52/54

[15] Маркс К., Капітал т.3 1953 року С. 789.

[16] Ленін В. і. Повна. зібр. соч. т.19, стор. 327.

[17] Коран, Сура, 7, 83/85

[18] Ананьєв А. Людина на землі .// Якщо по совісті. - М .: Художня література, 1998. - С.25.

[19] Маркс К. і Енгельс Ф. Твори. Т.32. - С. 43.

[20] Селюнін В. Час дій .// У долі природи - наша доля. Письменники про екологічні проблеми. - М .: Художня література, 1990. - С. 366

[21] Докучаєв В. в. Наші степи колись і тепер. Зібрання Творів, т.7. - М .: Видавництво АН СРСР, 1953.

[22] Земельні ресурси світу, їх використання та охорона. - М .: Наука, 1978, - 285с.

[23] Ковда В. а. Незамінність грунтового покриву в природі. // Земельні ресурси світу, їх використання та охорона. - М .: Наука, 1978. - С.12-21.

[24] Сільське господарство Росії і зарубіжних країн. - М .: ВНДІТЕ Агропром, 2000р, С.168.

[25] Лойко П. ф. Земельний потенціал Миру і Росії: шляхи глобалізації його використання в XXI столітті. - М .: 2000.

[26] Народонаселення світу. Довідник. Під. ред. проф. Б. ц. Видання друге, доповнене і перероблене. - М .: Статистика. 1978. - 527 с.

[27] Іоффе Я. а. Ми і планета. Цифри і факти. - М .: Политиздат. 1988.- 256 с.

[28] Цит. За: Ларін Г. в. Економічне родючість грунту. М. Економіка, 1964, -С. 31

[29] Цит. по Федорову Е. к. Екологічна криза і соціальний прогрес. Л .: Гидрометеоиздат, 1977, - С.22

[30] Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані листи, 1953 - С.44.

[31] Hardin. G. The tragedy of the Commons - «Seilnce», Vol. 162, pp 1243-1248.

[32] Цит. по: Ларін Г. в. Економічне родючість грунту. - М .: Економіка, 1964.- С.38

[33] Mesarovic M. Pestel E. Mankind at the Turning Point. The second report to the Club of Rome. N.U., Readers digest Press, 1974

[34] Три сценарії життя і смерті, «Російська газета» за 01.03.2003г.

[35] Цит. по: Новиков Ю. ф. Чи можна нагодувати людство? М .: Колос, 1983-С.15.

[36] Борисенков Е. п., Пасецький В. м. Тисячолітній літопис надзвичайних явищ природи. - М .: «Думка», - с.501

[37] Черниченко Ю. Про картоплю. - М .: Радянський письменник. 1982, - 350С.

[38] «Збори законодавства РФ», 25.07.2005, №30 (ч.II), ст.3122.

[39] «Російська газета», №5, 10.01.2000.

[40] Нормативні акти про землю. - М .: Юридична література, 1978

[41] Нормативні акти про землю. - М .: Юридична література. 1978. - с.266.

[42] Генеральна схема протиерозійних заходів Башкирської АРСР на період 1990-2000. Башкирська філія інституту Волгогіпрозем, 1990р. Архів БФ і ВДП.

[43] «Збори законодавства РФ», 29.07.2002, №30, ст.3018.

[44] "Ведомости Державних Зборів - Курултаю, Президента і Уряду Республіки Башкортостан», 2004, №4 (178), ст.164.

[45] Державний (національний) доповідь про стан і використання земель Республіки Башкортостан за 2005 рік. Уфа: Держкомзем РБ, 2005, -78с.

[46] "Ведомости Державних Зборів - Курултаю, Президента і Уряду Республіки Башкортостан», 2004, №24 (198), ст.1399.

[47] "Ведомости Державних Зборів - Курултаю, Президента і Уряду Республіки Башкортостан», 2005, №1 (199), ст.1 (без додатків).

[48] ??«Збори законодавства РФ», 25.12.1995, №52, ст.5110.

[49] «Відомості Верховної Ради РФ», 25.03.1993, №12, ст.425.

[50] «Збори законодавства РФ», 17.06.1996, №25, ст.3023.

[51] Загальна теорія держави і права. Академічний курс в 3-х томах. Вид. 2-, перераб. І доп. Відп. Ред. проф. М. н. Марченко. Том 2. - М .: Зерцало - М », 2002. - 528 с .; с. 342.

[52] Там же, с. 439.

[53] Четвернин В. а. Введення в курс загальної теорії права та держави. Навчальний посібник. -М .: Інститут держави і права РАН, 2003.-204 с .; с.192,193.

[54] Четвернин В. а. Введення в курс загальної теорії права та держави. Навчальний посібник. -М .: Інститут держави і права РАН, 2003.-204 с .; с. 193, 194.

[55] Земельне право Росії: практикум, законодавство / За редакцією Н. н. Осокіна.- М .: «ДЕ-ЮРЕ», 1993. - 368 с., С. 10-13.

[56] Земельне право Росії: практикум, законодавство / За редакцією Н. н. Осокіна.- М .: «ДЕ-ЮРЕ», 1993. - 368 с., С. 12-13.

[57] Там же, с. 13.

[58] Дозорців В. а. Проблеми удосконалення цивільного права Російської Федерації при переході до ринкової економіки // Держава і право, 1994, №1, с. 26.

[59] Див .: Іконіцкая І. а. Указ. Соч., С. 37-38.

[60] Сиродоев Н. а. Земельний кодекс Російської Федерації в системі російського законодавства // Екологічне право, 2003 №1, с. 9.

[61] Голиченков А. к. Новий Земельний кодекс Російської Федерації: історія, відмінні риси, значення // Екологічне право, 2003 №1, с. 27-28.

[62] Див .: Про концепцію розвитку земельного законодавства в Росії: Робочі матеріали юридичної фірми «Статут» // М .: Статут, 1995. С. 3.

[63] Голиченков А. к., Козир О. м. Концепція розвитку земельного законодавства Росії. // Право 1995 року №4. С. 27-28.

[64] Волков Г. а. Розвиток ринку землі: правовий аспект // Держава і право. 1998. №2. С.56.

[65] Волков Г. а. Розвиток ринку землі: правовий аспект // Держава і право. 1998. №2. с.58.

[66] Відомості Верховної. 1995. № 35. У розділі ст. 3505: У розділі ст. 15. Ч .: 3.

[67] Нерсесянц В. с. Загальна теорія права і держави. Підручник для юридичних вузів і факультетів М .: Видавнича група НОРМА-ИНФРА-М, 1999. -552 с .; с.442.

[68] Ігнатьєва І. а. принципи екологічного законодавства // Держава і право, 2003 №9, с.36-45.

[69] Крассом О. і., Петрова Т. в., Тарло Е. р Тлумачний словник земельного права. - СПб .: Видавництво

«Юридичний центр Пресс», 2004. - 308 с .; с.254.

[70] Відомості Верховної, 2004, № 18, ст.1833.

[71] Див .: Коментар до Конституції Російської Федерації / Під ред. Л. а. Окунькова. - М., Видавництво БЕК, 1996. Видання 2-е, доповнене і перероблене // Довідкова правова система Консультант Плюс: Коментарі Законодавства.

[72] Постатейний коментар до Конституції Російської Федерації / За заг. ред. В. д. Карповича. - М .: Юрайт-М; Нова Правова культура, 2002. - 959 с. II ГАРАНТ - довідкова правова система ..

[73] Волков Г. а. Принципи земельного права. Дисертація на здобуття наукового ступеня д. Ю. н., РДБ, 2006р., с.52.

[74] Осокін Н. н. Завдання і структура земельного законодавства Росії напередодні XXI століття // Екологічне право Росії. Збірник матеріалів науково-практичних конференцій. Випуск другої. 1999-2000 рр. Укладачі А. к. Голіченков, І. а. Ігнатьєва / Под ред. проф. А. к. Голіченкова. - М .: ПОЛТЕКС, 2001. 464 с, с.276-283.

[75] Галиновський Є. а. Конституція Російської Федерації як основа розвитку земельного законодавства // Інститут законодавства - і порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації. Конституція і законодавство. За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. Москва, 29 жовтня 2003 р Москва- 2003; с. 169.

2 Єрофєєв Б. в. Земельне право. Підручник. - М .: Новий юрист, 1998. з 72-76.

[76] Відомості Верховної РФ, 1999. №27. Ст. 3379.

[77] Радянська Башкирія, 1995. №225 (23453). - 23 нояб. Відомості Державних Зборів, Президента і Кабінету Міністрів РБ, 1996. №1 (43). Ст. 345.

[78] Державний (національний) доповідь про стан і використання земель Республіки Башкортостан за 1999 рік. Уфа: Держкомзем РБ, 2000. 95с

[79] Відомості Державних Зборів, Президента і Кабінету Міністрів РБ, 1998. №9 (75). Ст. 586.

[80] Відомості Державних Зборів, Президента і Кабінету Міністрів РБ, 1998. №2. Ст. 148.

1 Янбухтін Н. р., Ішмуратов А. м. Правові основи розвитку земельного законодавства в Республіці Башкортостан // Проблеми правового регулювання державного протекціонізму аграрного сектора економіки в Росії (Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції 26-27 лютого 1998року, м уфа). АН РБ, БГУ, БДАУ. Уфа: Поліграфкомбінат, 1999. С.247-250.

[81] Загальна теорія держави і права. Академічний курс в 2-х томах. Під ред. проф. М. н. Марченко. Том 2. Теорія права. - М .: Видавництво «Зерцало», 1998. С..22,23.

[82] Загальна теорія радянського земельного права, М .: Видавництво Наука », 1983, д. Ю. н. І. а. іконіцкая, д. ю. н. Н. і. Краснов С. 123-127.

[83] Загальна теорія держави і права. Академічний курс в 2-х томах. Під ред. проф. М. н. Марченко. Том 2. Теорія права. - М .: Видавництво «Зерцало», 1998. С..22,23.

[84] Цибухів Г. в. Земельне право Росії: Підручник М .: Юридичний інститут МІІТа, 2002. С.-35.

[85] Краснова В. о. Земельне право. Елементарний курс. - М .: Юристь, 2001. - 240 с; с. 16.

[86] Коментарі до Земельного кодексу Російської Федерації / Під ред. Г. в. Чубукова та М. ю. Тихомирова. М., 2001; с.22

[87] Г. а. вовків. Принципи земельного права «Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук», М .: РТБ, 2006, 349с. (25-26с.)

[88] Крассом О. і. Коментарі до Земельного кодексу Російської Федерації. - М .: МАУП, 2002. С.-31.

[89] Г. а. Волков. Принципи земельного права «Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук», М .: РТБ, 2006, 349с. (25-26с.)

[90] Ю. р Жариков, В. х. Улюкаєв, В. е. Чуркін. Земельне право. Підручник. - М .: Юрайт, 2003 477 с. (128с.).

[91] Галиновський Є. а. Правові засади земельної реформи в Російській Федерації // Держава і право на рубежі століть (матеріали всеросійської конференції). Екологічне і природоресурсне право.
 Трудове право. Підприємницьке право. - М., 2001. - 306 с; с.121-125.

[92] ЗП УРСР, 1990, N10, ст. 134.

[93] Відомості Верховної, 1999, N 27, ст. 3379.

[94] Передмова до другого видання в книзі Постатейний коментар до: Конституції Російської:
 Федерації / За заг. ред. В. д. Карповіча.-М .: Юрайт-М; Нова Правова культура, 2002.-959 с. // ГАРАНТ
 - Довідкова правова система.

[95] Голощапов А. Пряма дія конституційних норм і принципів // Законність, 2004, N 4; Довідкова правова система Консультант Плюс: Коментарі Законодавства.

[96] Алексєєв С. с. Право: азбука - теорія - філософія: Досвід комплексного дослідження. - М .: «Статут»,
 J999.-712c.; C.83.

[97] Боголюбов С. а. Конституційні проблеми охорони навколишнього середовища в СРСР. Дисс. докт. юрид. наук. М :, 1990; с.20.

[98] Іконіцкая І. а. Земельне право Російської Федерації: Підручник. - М .: МАУП, 2002 - С.45.

[99] Єрофєєв Б. в. Земельне право Росії. Загальна частина: підручник. У 2-х частинах. - М .: Юрист, 1994.-256с.

[100] Іконіцкая І. а. Земельне право російської Федерації. Підручник. - М .: МАУП, 1999, - С.40

[101] Крассом О. і. Земельне право: Підручник. - М .: Юристь, 2000. - С.35-37

[102] Крассом О. і. Земельне право: Підручник. - М .: Юристь, 2006. - С.41-46.

[103] Загальна теорія держави і права. Академічний курс в 2-х томах. Під ред. проф. М. н. Марченко. Том 2. Теорія права. - М .: Видавництво «Зерцало», 1998. -656 с; с.440-443.

[104] Алексєєв С. с. Загальні дозволу і загальні заборони в радянському праві. - М .: Юридична література,

1989. С. 104.

[105] Волков Г. а. Дозвільний тип правового регулювання земельних відносин як основний початок земельного права // Господарство і право, 2005, № 1 і № 2.

[106] Відомості Верховної Ради СРСР, 1968, № 51, ст.485.

[107] Загальна теорія радянського земельного права, с. 110-116.

[108] Петров В. в. Союзний Закон про землю і розвиток земельних відносин // Веста. Моск. Ун-ту. Сер. 11, Право. 1991. № 1. С. 3-12; Суханов Е. а. Закон про власність в СРСР // Веста. Моск. Ун-ту. Сер. 11, Право. 1990. 5. С. 38-49.

[109] Стаття 11 Конституції (Основного Закону Української РСР).

[110] Стаття 12 Конституції (Основного Закону Української РСР).

[111] Втратив чинність

[112] Теж

[113] Див .: Прохорова Н. а. Зміст права державної власності на землю за Земельним кодексом РФ // ГАРАНТ - довідкова правова система.

[114] Відомості Верховної, 1996, N5, ст. 411.

[115] Відомості Верховної, 1998, № 29, ст.340.

[116] Цивільне право. Том-1. Підручник. Видання п'яте, перероблене і доповнене / За ред. А. п. Сергеева, Ю. к. Товстого. - М .: «ПБОЮЛ Л. в. Рожников », 2001. - 632 с; с.343.

[117] Цивільне право: У 2 т. Том 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. а. Суханов. - 2-е изд., Перераб. і доп.- М .: Видавництво БЕК, 2000. -816 с .; с.485.

[118] Див .: Волков Г. а. Правові проблеми землекористування громадян-співвласників житлового будинку // Вісник Московського університету. Серія 11. Право. 1995, № 1, с.74-78.

[119] Відомості Верховної, 2005, N 1 (частина 1), ст. 16.

[120] Цивільне право: У 2 т. Том I: Підручник / Відп. ред. проф. Е. а. Суханов. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавництво БЕК, 2000. - 816 с; с.485.

[121] З ізм. і доп., внесеними Федеральним законом від 30.12.2001 р N 196-ФЗ // СЗ РФ, 1995, N 12, ст. 1024; 2002 N 1 (ч. I), ст. 2.

[122] п.7 Положення про державних природних заповідниках в Російської Федерації. Затверджено Постановою Уряду Української РСР від 18 грудня 1991 р. №48 із змінами. і доп., внесеними постановами Уряду РФ від 21 Серпня. 1992 № 613 27 Грудня. 1994 р №1428 і 23 Квітня. 1996р. № 527.

[123] Статті 18,22 Федерального закону «Про особливо охоронюваних природних територіях».

[124] Стаття 40 Водного кодексу РФ.

[125] Романов В. і. Судовий розгляд земельних суперечок // Журнал російського права, 2002 №11; Довідкова правова система КонсультантПлюс: Коментарі законодавства.

[126] Алексєєв С. с. Право: азбука, теорія, філософія: Досвід комплексного дослідження. - М .: «Статус», 1999. -712 с .; с.359-361.

[127] Н. а. Пілічев. Управління агропромисловим виробництвом. - М .: Колос, 2000.595с. (С.5)

[128] А. а. Варламов. Земельний кадастр. Управління земельними ресурсами. Том 2. Землеустрій, земельний кадастр, міський кадастр. - М .: Колос, частина, 527 с. (34 с.).

[129] Н. а. Омельченко Історія державного управління в Росії. Підручник. - М .: Проспект, 463 с. (17 с.).

[130] В. о. Краснова. Земельне право. Елементарний курс. - М .: Юрист, 2004, 270 с. (81С.).

[131] Земельне право. Під ред. С. а. Боголюбова. Підручник. - М .: Проспект, 2002 399с. (155с.).

[132] Земельне право. Відп. Редактори Г. Е. Бистров, Р. к. Гусєв. - М .: Проспект, 2006

[133] Єрофєєв Б. в. Земельне право. Підручник. - М .: Новий юрист, 1998..

[134] Ю. р Жариков, В. х. Улюкаєв, В. е. Чуркін. Земельне право. Підручник. - М .: Юрайт, 2003 477 с. (128с.).

[135] Див .: Аксененок Г. а. Право державної власності на землю в СРСР. - М .: Госюриздат, 1950. С. 304.

[136] Див .: Григор'єв В. к. Єдиний державний земельний фонд СРСР // Питання колгоспного і земельного права. - М .: Академіздат, 1951. С. 168.

[137] Див .: Право державної соціалістичної власності. М., 1954. С. 299.

[138] Радянське земельне право: Підручник / За ред. В. і. балізіна, Н. і. краснова. - М .: Юрид. лит., 1986. С. 45.

[139] Земельне право Росії: Підручник за спеціальністю «Правознавство» / Под ред. В. в. Петрова. - М .: Зерцало. 1998. С. 103.

[140] Земельне право: Підручник для Вузів / За ред. С. а. Боголюбова. - М .: Норма-Инфра. 1998. С.130.

[141] Див .: Крассом О. і. Земельне право: Підручник. - М .: МАУП. 2000. С. 173.

[142] Див .: Бистров Г. е. Земельна реформа в Росії: правова теорія і практика // Держава і право. 2000. №4. С. 46-58.

[143] Див .: Галятін М. ю. США: правове регулювання використання землі. - М .: Юрид. лит-ра, 1991. С. 155-199

[144] Загальна теорія держави і права. Академічний курс в 2-х томах. Відп. ред. проф. М. н. Марченко. - Том 1. Теорія держави. - М .: Видавництво «Зерцало», 1998-416 с; с. 166.

[145] Алексєєв С. с. Держава і право. Початковий курс.3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Юр. лит., 1996. - 192 с; с.40.

[146] Г. а. Волков Принципи земельного права. Дисертація на здобуття наукового ступеня д. Ю. н. РДБ, 2006, с.59.

[147] З ізм. і доп., внесеними Указом Президента РФ від 20.05.2004г. №649.

[148] Визначення Конституційного Суду РФ від 6 Грудня. 20 (Ш р №250-0 «За запитом Державних Зборів-Курултаю Республіки Башкортостан про тлумачення низки положень статей 5,11,71,72,73,74,77 і 78 Конституції Російської Федерації».

[149] Козак Д. н. Проблеми розмежування повноважень між федеральними органами державної
 влади і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації // "Журнал російського
 права ", 2002, травень, N 5.

[150] Відомості Верховної, 2002 №30, ст. 3018.

[151] Конституція Російської Федерації від 12.12.2003 р // СЗРФ.2003. № 40. У розділі ст. 3822.

[152] Земельний кодекс РФ від 25.10.2001. № 136-ФЗ (в ред. Від 22.07.2005.) // СЗРФ.2005. № 44. У розділі ст. 4147.2004, № 41. У розділі ст. 3993.

[153] ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» від 06.10.1999 р № 184-ФЗ // СЗРФ. 1999. № 42. У розділі ст. 505, 2004. № 25. У розділі ст. 2484)

[154] ФЗ «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» від 12.08.1995 № 154-ФЗ (в ред. Від 08.12.2003) // СЗРФ 1995. № 35. У розділі ст. 3506, 2003. № 50. У розділі ст. 4855.

[155] Ялбулганов А. а. Постатейний коментар федерального закону «Про землеустрій» // Правова система «Консультант 3000». Версія «Проф.». Опубліковано 13.02.2002.

[156] ФЗ «Про державне прогнозування та програмах соціально-економічного розвитку Російської Федерації» від 20.07.1995г. №115-ФЗ / СЗ РФ, 1995..№30. Ст.2871

[157] ФЗ «Про землеустрій» від 18.06.2001г. №78-ФЗ // СЗ РФ 2001. №26. Ст.2582 ФЗ «Про меліорацію земель» від 10.01.96 р № 4-ФЗ (в редакції від 22.08.2004) // СЗ РФ 1996. .№7. Ст. №12; 2004. №35. Ст. 3607.

ФЗ «Про державне регулювання забезпечення родючості земель сільськогосподарського призначення» від 16.07.1997 (в ред. Від 22.08.2004) // СЗ РФ 1998. №29. Ст. 3399; 2004 №35. Ст. 3607

[158] Відомості Верховної. 1999. № 14. У розділі ст. 1 667.

[159] СЗРФ 1995 року № 12 Ст. 1024; 2004. № 35 Ст. 3607.

[160] Див .: ст. 265; 268 ГК РФ; ст. 20; 21 ЗК РФ.

[161] Відомості Верховної 2000. №1. ст.149; 2004.№35. Ст.3607.

[162] Відомості Верховної. №46. Ст.4587

[163] Відомості Верховної. 2003. №24. Ст. 2249

[164] Відомості Верховної. 1998. №16. Ст.1801; 2004. №15. ст.3607.

[165] Відомості Верховної. 2003. №28. Ст.2881.

[166] Відомості Верховної. 2002.№30. Ст.3018; 2004. №41. Ст. 3993.

[167] Положення «Про державний земельний контролі», затверджене Постановою Уряду РФ від 19.11.2002 № 833 // Відомості Верховної. 25.11.2002. № 47. У розділі ст. 4685.

[168] визначено Постанова Уряду Російської Федерації від 08.04.2004. № 202 «Питання федерального агентства кадастру об'єктів нерухомості» // Відомості Верховної 2004. № 15. ст. Тисяча чотиреста дев'яносто чотири.

[169] Федеральний закон від 08.08.2001. № 134-ФЗ «Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду)» (в ред. Федеральних законів від 30.10.2002 № 132-ФЗ; 10.01.2003. № 17-ФЗ; 01.10.2003. № 12w9-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 33 (частина 1). Ст. 3436.

[170] «Методичні рекомендації по виділу земельних ділянок в рахунок земельних часток», розглянуті і схвалені Науково-технічною радою Міністерства сільського господарства Російської Федерації від 23 січня 2003 Протокол № 3 // Правова система «Консультант-плюс».

[171] Газета «Республіка Башкортостан» від 13.01.2004

[172] Фоміна Л. п. Державне регулювання і право власності на землю в сільському господарстві // Право власності на землю в сільському господарстві Російської Федерації. м., 1996.. С.118-119.

[173] Відомості Державних Зборів, Президента і Кабінету Міністрів РБ, 2000. №7 (109). Ст.503.

[174] Нормативні акти про землю. - М .: Юридична література, 1978. с.27-41.

[175] Там же. С.128.

[176] Там же. С.131-132.

[177] Гладких В. і. Кадастрові роботи в містах. Новосибірськ: Наука, 1998.. С.8-17.
 Варламова. а., Хісматуллов О. т., Левін Б. р Земельний кадастр суб'єкта Федерації. Перм: Денор, 1997. С. 16-30.

1 Улюкаєв В. х., Варламов А. а., Петров І. е Земельне право і земельний кадастр. Підручник. - М .: Колос, 1996. с.108.

1 Земельне право. Підручник. - М .: Норма - Инфра-М, 1999. С. 150-151.

[178] Відомості Верховної РФ, 2000. №21. Ст.2168.

[179] Планохраніліще Держкомзему Республіки Башкортостан. Архів Башкирського підприємства інституту ВолгоНІІгіпрозем

1 Горемикін В. а. Російський земельний ринок. Навчальний і практичний посібник. - М .: Инфра - М, 1996. С. 40

1 Улюкаєв В. х., Варламова. а., Петров І. е. Земельне право і земельний кадастр. - М .: Колос, 1996.. С.18

2 Єрофєєв Б. в. Земельне право. Підручник. - М .: Новий Юрист, 1998. С.292-302.

[180] Известия Башкортостану, 1996. - 13 лютого. №29.

[181] Известия Башкортостану, 1998. - 29 грудень №252.

[182] Відомості Державних Зборів, Президента і Кабінету Міністрів Республіки Башкортостан, 1999. №1 (85). Ст.87.

[183] ??Державний (національний) доповідь про стан і використання земель Республіки Башкортостан за 2005 р. Уфа: Держкомзем, 2006. - 81С.

[184] Земельне право. Підручник для вузів / Під ред. докт. юрид. наук, проф. С. а. Боголюбова. - М .: Норма-Инфа. М, 1999. С.153.

[185] Краснов Н. і. Право землекористування сільськогосподарських підприємств // Реформування сільськогосподарських підприємств: правові проблеми. - М .: Інститут держави і права РАН, 1996. - С. 53.

[186] Бринчук М. м. Проблеми екологічного, земельного права та законодавства в сучасних умовах. Держава і право, 1999. №2. С. 41.

[187] Земельне право Росії. Підручник. - М .: Билина, 1997. С. 178.

[188] Відомості Верховної Ради та Уряду РФ. 1994. № 2. Ст. 78

1 Державний (національний) доповідь про стан і використання земель Республіки Башкортостан за 1998 рік. Уфа: Держкомзем РБ, 1999. 78с.

[189] Віхи російського землеустрою. Час, події, люди. - М .: Держкомзем РФ, ГУОЗ. 2000, - 223с.

[190] Пашков Б. р Русь, Росія, Російська імперія, Хроніка правлінь і подій 862-1917гг. - М .: ЦентрКом, 1997, - 635с.

[191] Соловйов С. м. Історія найдавніших часів. - М .: Ексмо, 2005, - 1009с.

[192] Цит. по Шулейкин І. д. Історія російського землеустрою -М-Л .: Видавництво-під колх. і сов. лит-ри.1933г, с. 113.

[193] Шулейкин І. д. Історія російського землеустрою -М-Л .: Видавництво-під колх. і сов. літ-ри. 1933р,

[194] Віхи російського землеустрою. Час, події, люди. - М .: Держкомзем РФ, ГУОЗ. 2000, - С. 63.

[195] Історія земельних відносин та землеустрою / Под ред. н. в. Бочкова. - М .: Сельхозиздат, 1956

[196] Акманов А. і. Земельна політика царського уряду в Башкирії. Уфа, Кітап, 2000., С.60.

[197] Генеральні правила, дані межовий комісії для твори по цією межовий інструкції / Земельні відносини і землевпорядкування в Росії. Укладачі: Н. комів, А. родин, В. Алакоз. - М .: 1995. - 409с.

[198] Там же - С.10.

[199] Віхи російського землеустрою. Час, події, люди. - М .: ГУЗ, 2004, С.71.

[200] Віхи російського землеустрою. Час, події, люди. - М .: ГУЗ, 2004, С.72.

[201] Акманов А. і. Земельна політика царського уряду в Башкирії. Уфа, Кітап, 2000., С.80.

[202] Акманов А. і. Земельна політика царського уряду в Башкирії. Уфа, Кітап, 2000., С.94.

[203] Історія Російського землеустрою. Під ред. І. д. Шулейкіна. М.-Л .: Видавництво колгоспної і радгоспної літератури. 1933.-370с.

[204] Земельне питання. Під редакцією Е. с. Строєва. - М .: Колос, 1999, с. 38.

[205] Історія земельних відносин та землеустрою. За редакцією І. Шулейкіна. М., Л .: Россельхозиздат, 1930, - 370с.

[206] Історія російського землеустрою. Під ред. І Шулейкіна. М., Л .: Госсельхозіздат, 1930. - С.143.

[207] Закони Російської імперії про башкирів, мішарей, Тептярі і Бобильов. Уфа: Кітап, 1999 - 565с.

[208] Історія російського землеустрою. Під ред. І. Шулейкіна. М., Л .: Госсельхозіздат, 1930, - 370с.

[209] Ленін В. і. Повна. зібр. соч., т.17. С. 94-95.

[210] Цит. по: Удачин С. а. Земельні ресурси Росії. - М .: Радянська Росія. 1963. - С.28-29

[211] Історія Російського землеустрою. Під ред. І. Шулейкіна М .: Ленінград, Госсельхозіздат, 1930, с. 81-84.

[212] Земельна власність по закону 9 листопада 1906р. - Безкоштовний додаток до журналу «Дружні мови» за 1908р. СПб, друкарня АТ «Слово», 1908р.

[213] Анфимов А. м. Велике поміщицьке господарство Європейської Росії (кінець XIX - початок XX століття). - М .: 1969р., - С. 318.

[214] Земельне питання. Під редакцією ЄС Строева.- М .: Колос, 1999, с. 50-51.

[215] Історія російського землеустрою. Під. ред І. д. Шулейкіна. М. Л .: Госсельхозіздат. 1930.- 370 с.

[216] Іменний найвищий указ, даний сенату, 9 листопада 1906р. // Земельні відносини і землевпорядкування в Росії. Укладачі: Н. комів, А. родин, В. Алакоз, М .: 1995. - 509с.

[217] Закон про землеустрій. 29 травня 1911. Наказ' землевпорядним комісіям од 1 червня 1911 року СПб, друкарня «Сільського вісника», 1911. - 163.

[218] Столипін П. а. Про земельний законопроекті і землеустрій селян. Мова на засіданні Державної думи 05.12.1908.// П. а. Столипін - Життя і смерть за царя. = Речі в Державній Раді і Думи, М .: 1991.- С.116-118.

[219] Аврех А. я. Столипін і долі реформ в Росії. - М .: 1 991

[220] Першин П. і. Організація трудового господарства при майбутньої земельної реформи. Праці комісії по підготовці земельної реформи при Головному Земельному Комітеті. V випуск - П2, 1917, - С. 11-12.

[221] Удачин С. а. Земельні ресурси Росії. - М .: Радянська Росія, 1963

[222] Нормативні акти про землю. - М .: Юридична література, 1978.- С.25 (СУ РРФСР 1917р. №1, ст.3)

[223] Закон про соціалізацію землі .// Земельні відносини і землевпорядкування в Росії. Укладачі: Н. комів, А. родин, В. Алакоз. - М .: 1995. - С.94-99. (СУ РРФСР 1918р. №25, ст.346)

[224] Покровський В. Сухе землеробство як технічна основа сталого господарства в посушливому Поволжі. За редакцією проф. Н. м. Тулайкова. - М.:, Л.:, Воронеж, Берлін, Саратов, 1925. - 41с.

[225] Єрофєєв Б. в. Земельне право Росії. Підручник. 9е видання. - М .: Юрай Т. 2004. - с. 121.

[226] Земельне питання. За редакцією С. Строєва. - М .: Колос, 1999. - с. 7.

[227] Історія російського землеустрою. Під ред. І. Шулейкіна. - М .; Л .: Госсельхозіздат, с. 27.

[228] Історія російського землеустрою. Під ред. І. Шулейкіна. - М .; Л .: Госсельхозіздат, с. 27.

[229] Історія держави і права Башкортостану. / В нормативних актах, документах і матеріалах офіційного діловодства. Частина 1. Уфа: Кітап, 1996, с. 105.

[230] Віхи російського землеустрою. Час, події, люди. - М .: Держкомзем, 2000., 110с.

[231] Схвалений державним Радою і Державною думою закон про землеустрій. (СУР. Ст.1087) Комов Н. в., Родін А. в., Алакоз В. в. земельні відносини та землеустрій в Росії. - М .: русло, 1995, с.68-89.

[232] Хартія землі .// Безпека Євразії. Фонд міжнародної і національної безпеки. - М .: 2001. №1.

[233] Доповідь про розвиток людини за 2003 рік // Безпека Євразії. 2003 №4. С.179.

2 Комов Н. в. Аграрна реформа в Росії. Земля Росії, 1993. №1. С11-28.

3 Бистров Г. е. Земельна і аграрна реформа в зарубіжних країнах: правова теорія і практика. Мінськ: БГЕУ, 1999. 195 с.

4 Комов Н. в. Управління земельними ресурсами Росії. Російська модель землекористування і землеволодіння. - М .: 1995. С. 217-253.

5 Правові проблеми земельної та аграрної реформи в країнах центральної та східної Європи, Росії, Білорусі, України та інших країн СНД, державах Балтії: Тези доп. Міжнародного конгресу. Мінськ: БГЕУ, 9-10 вересня 1999 р. 295с.

6 Матеріали російсько - голландського семінару "Удосконалення земельних відносин в Росії, і проблеми управління міським землекористуванням на сучасному етапі". Самара, 1996. 99 с.

7 Структура колгоспу, кооперативу та акціонерного товариства на шляху в XXI століття. Матеріали міжнародного семінару. Мінськ: БГЕУ, 28 березня 1999р. 98с.

1 Бистров Г. е. Земельна і аграрна реформи в зарубіжних країнах: правова теорія і практика. Мінськ: БГЕУ, 1999. с.8.

[234] Фрумкін Б. е. Правове регулювання ринку сільгоспземель в країнах Центрально-Східної Європи в умовах їх приєднання до Євросоюзу .// Право і політика. 2002. № 12.

[235] Варламов А. а. Земельний кадастр. У шести томах. Управління земельними ресурсами. Том 2. Підручник. - М .: Колос, 2005. -525 с.

[236] Сидоренко В. н. Державний земельний кадастр: минуле, сучасне, майбутнє. - М .: Теис, 2005.

1см .: Комов Н. в. Російська модель землекористування та землевпорядкування. Москва: Руссле, 1995. с. 218.

1Страутманіс Я. я. Проблеми раціонального використання і охорони землі та лісів у процесі приватизації землі // Правові проблеми земельної та аграрної реформи в країнах центральної та східної Європи, Росії, Білорусі, України та інших країн СНД, державах Балтії: Тез. доп. Міжнародного конгресу, 9-10 вересня 1999 р. Мінськ: БГЕУ, 1999. С. 114.

2Осокін Н. н. Зарубіжна модель організації сільського господарства // Вести МГУ. сер.11. Право. №5. М., 1992. Єрьомін А. м. Сучасні аграрні проблеми і реформи Столипіна П. а. Держава і право, 1994. №4.

[237] Єрофєєв Б. в. Земельне право. Підручник. - М .: Новий юрист, 1998. С. 129.

[238] Земельне право Росії. Підручник за спеціальністю правознавство. Під ред. проф. Петрова. - М .: Стоглав'. 1995р. С.58-59.

[239] Земельне право. Підручник для вузів. Під ред. С. а. Боголюбова. - М .: Норма-Инфра. М 1999р. С.34.

[240] Земельне право Росії. Підручник. - М .: Билина. 1997. - С.93.

[241] Єрофєєв Б. в. Земельне право. Підручник. - М .: Новий юрист, 1998. С. 143.

[242] Земельне право Росії. Підручник за спеціальністю правознавство. Під ред. проф. Петрова. - М .: Стоглав'. 1995р. С.64.

[243] Земельне законодавство Республіки Башкортостан: Збірник нормативних документів в двох частинах. Ч. 1 Уфа. Багс 93. - 107с.

[244] Закони Башкирської РСР. 1992р. - Вип. 1. с.185.

[245] Відомості Верховної Ради РРФСР. 1992р. №1 Ст. 53.

[246] Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР, 1990. №30. Ст. 418.

[247] Урядовий вісник, 1992. №2.

[248] Відомості Верховної Ради та Уряду РФ, 1992. №12. ст.931

[249] Статистичний щорічник Республіки Башкортостан: Статистичний збірник / Державний комітет Республіки Башкортостан за статистикою. Уфа, 1997. 432 с.

[250] Янбухтін Н. р. Основні напрямки подальшого розвитку аграрної реформи в Республіці Башкортостан. Актуальні проблеми правового забезпечення аграрної реформи. Матеріали науково-практичної конференції. Уфа, 1996. С. 99-102.

[251] Відомості Державних Зборів, Президента і Кабінету Міністрів Республіки Башкортостан, 1995. №11 (41). Ст. 541.

[252] Відомості Державних Зборів, Президента і Кабінету Міністрів Республіки Башкортостан, 2000. № 6 (108). Ст.395.

[253] Відомості Державних Зборів, Президента і Кабінету Міністрів РБ, 1996. №1. Ст.43.

[254] Відомості Верховної Ради України, 1992. №18. Ст. 114.

[255] Відомості Верховної Ради Української РСР, 1993. №26. Ст. 318.

[256] Відомості Державної Ради Татарстану, 1998. №8 (ч.11). Ст.245. Саратовські вісті, 1997. №221-222 (1704). Ст. 177.

[257] Закон Воронезької області "Про регулювання земельних відносин в Воронезької області". Воронеж: ИПФ "Воронеж", 1995.. 135с.

[258] Земельна реформа. На досвіді Нижегородської області. Бібліотека Російської газети. Вип. 4, 1994. 223с.

[259] Відомості Верховної Ради Литовської Республіки, 1994. №4. Ст. 57;

[260] Відомості Сейму і Уряду Литовської Республіки, 1996. №14. Ст. 287; 1996. №18. Ст. 354; 1996..№ 32. У розділі ст. 563; 1997. №19. Ст. 208; 1997..№31. Ст. 353.II. Монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та публікації | Вступ

Правові засади управління земельними ресурсами | Тип правого регулювання земельних відносин | Глава 3 КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ СУБ'ЄКТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | Повноваження суб'єктів Російської Федерації з управління земельними ресурсами | Державний контроль використання та охорони земель як функція управління земельними ресурсами | Історичний аспект земельних перетворень в Росії | Міжнародний досвід управління земельними ресурсами | Досвід формування земельних правовідносин та управління земельними ресурсами в Республіці Башкортостан | ВИСНОВОК | I. Нормативні акти, інші офіційні документи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати