На головну

УРОКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  1. I. Штучність сімейного виховання і її види.
  2. II. Методи виховання фізичних якостей.
  3. III 1. Поняття уроку як цілісної системи, вимоги до уроку
  4. III 3. Структура уроку
  5. III 5. Аналіз і самоаналіз уроку
  6. III. Особливості проведення розслідування нещасних випадків, що сталися в організаціях і у роботодавця - фізичної особи
  7. III. проведення уроку

Повне спостереження і аналіз уроків передбачені, починаючи з четвертого тижня педагогічної практики, тобто після виконання майже всіх часткових аналізів з окремих питань тем, а також за темами в цілому. Цим забезпечується достатня практична підготовка до повних аналізів, включаючи заліковий, на четвертій і п'ятій тижнях.

Успіх повного аналізу залежить не тільки від диференційованої попередньої, але і від спеціальної підготовленості. Складність повного спостереження і аналізу обумовлена ??необхідністю тримати в полі зору всі сторони навчально-виховної діяльності, поведінки педагога і учнів, а також умови і результативність педагогічної діяльності. Більш того - сприймається необхідно одночасно осмислювати, класифікувати і оцінювати, передбачаючи можливі більш доцільні, при даних обставинах рішення, намічаючи деякі рекомендації проводить урок.

Все це необхідно швидко фіксувати у вигляді "суцільний" записи або у вигляді виборчого рознесення сприйманого по заздалегідь розмічених графів чорнового протоколу (наприклад: завдання і предметний зміст уроку, організація і застосовувані методи навчання та виховання, дозування навантажень ііхвліяніе на займаються, поведінка педагога і учнів , характер і результати їх дій і т.п.). Не меншою зосередженості, розумової активності і відповідальності вимагають також подальше виділення, систематизація та узагальнення найбільш істотного з зафіксованого в чорнових записах, визначення оцінок, підготовка рекомендацій і оформлення протоколу, особливо залікового, в остаточній редакції.

В процесі повних спостережень важливо охопити по можливості всі сторони педагогічного процесу, передбачені Відповідними темами і приватними питаннями (підготовленість педагога до уроку, організація навчально-виховної роботи, дотримання дидактичних принципів і ін.). При цьому реальна повнота, цінність спостережень і записів будуть залежати, з одного боку, від фактичного змісту проведеного уроку, а з іншого, від уміння виділяти в сприйманому найбільш істотне. Що стосується подальшого аналізу, то необхідно осмислити не тільки фактично відбулося на уроці, а й те, до чого слід прагнути, що повинна і могла відбутися в умовах, що склалися. В остаточних ж формулюваннях протокольних записів, як і в усних виступах при розборі уроку, необхідно проявити об'єктивність, принциповість і чіткість викладається, товариську люб'язність і такт по відношенню до проводив урок.

Для орієнтування в основних напрямках і головний зміст повного педагогічного спостереження, а також в загальному характері аналізу і протокольного оформлення нижче наводяться:

а) схематичний план і перелік основних елементів змісту спостережень;

б) зразкову виклад протоколу повного спостереження і аналізу уроку.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ПОВНИХПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ | Стан конспекту уроку.

Розробка предметного змісту уроку. | ТЕМА 2. | АКТИВНОСТІ І наочно, | Переважна методична спрямованість в навчально-виховній роботі педагога. | НАЯВНОМУ І ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ | Забезпечення систематичності, послідовності і науковості в навчанні і вихованні. | Реалізація вимог доступності навчання. | У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ | Використання методів слова. | Використання методів демонстрації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати