На головну

ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

  1. I. Штучність сімейного виховання і її види.
  2. II. Методи виховання фізичних якостей.
  3. III 1. Загальна характеристика процесу навчання
  4. III 1. Поняття «засоби навчання», їх класифікації
  5. III 1. Поняття «засоби навчання», їх класифікації
  6. III 2. Функції засобів навчання
  7. III 2. Функції засобів навчання


При спостереженні та аналізі з даної теми необхідно звернути особливу увагу на дозування навантажень. Важливо простежити, з одного боку, їх вплив на рішення освітніх завдань (формування і вдосконалення знань, умінь і навичок), а з іншого - на гармонійний фізичний розвиток, виховання рухових, а також інтелектуальних і морально-вольових якостей.

Важливо також встановити, наскільки вміло, зі знанням справи, учитель користується при організації практичних вправ методами і методичними прийомами слова і демонстрації, так як вони грають основну роль в забезпеченні успіху учнів. Що стосується методів вправи, то, перш за все, необхідно оцінити обґрунтованість їх вибору з точки зору особливостей етапу навчання, конкретного стану організму і психіки учнів (суглобово-зв'язкового апарату, м'язів, внутрішніх органів, уваги, емоційного тонусу, здатності володіти собою і ін. ).

З метою кращої підготовки до спостережень за другим і третім питанням теми бажано попереднє ознайомлення зі спеціальними рекомендаціями (Курамшин Ю. Ф. Методика розвитку рухових (фізичних) якостей / ГДОІФК ім. П. Ф. Лесгафта. - Л., 1980).


6.1. Використання методів вправи, що застосовуються переважно з метою розучування рухових дій.

- Застосовані варіанти розчленованого навчання (роздільне розучування складових частин руху з подальшим об'єднанням їх в ціле; послідовне "потокове" розучування елементів гімнастичної комбінації, пов'язуючи черговий елемент з попереднім і ін.) Доцільність вибраного розчленування, дотримання заходів в ізольованій роботі над складовими частинами, своєчасність переходу до розучування зв'язків між ними і цілісного виконання розученого; увагу до організації процесу запам'ятовування учнями елементів і зв'язків між ними; закріплення засвоєного, доведення його

до невимушеного, виразного виконання.

- Застосовані варіантицілісного розучування рухових дій (початкове розучування в спрощеній формі; розучування в полегшених умовах; цілісне розучування в основному варіанті і ін.). Доцільність вибраного варіанту, наявність необхідних передумов для повноцінного навчання (достатня фізична, координаційна і психологічна підготовленість учнів).

- Уміння акцентувати увагу учнів на основі (основний механізм) техніки рухів, потім - на більш суттєвих деталях і, нарешті, на всіх деталях (з урахуванням індивідуальних можливостей займаються); вміння своєчасно виявляти і виправляти допущені учнями загальні та індивідуальні помилки, перемикати їх від виконання спрощених форм дій до основної, від роботи в полегшених умовах до поглибленого розучування в типових ситуаціях і вдосконалення в ускладнених, що змінюються. Повноцінність організації навчальної діяльності (фронтальної ,, груповий, індивідуальної), забезпечення в ній свідомості і активності займаються (шляхом використання відповідних прийомів).

- Уміння розрахувати початкові навантаження і поступово збільшувати їх з цілі вдосконалення дій, забезпечення попутного (сполученого з роботою над технікою) розвитку інтелектуальних, рухових і вольових якостей (швидкості, кмітливості, наполегливості і т.п.); вміння користуватися прийомами дозування навантажень; результативність навчання.

6.2. Використання методів строго регламентованого вправи переважно з метою розвитку рухових якостей.

- Застосовані методи (рівномірного, змінного, повторного, інтервального вправи). Доцільність використання обраного варіанту даного методу, враховуючи програмні вимоги, відповідні завдання та особливості займаються, повноцінність визначення показників інтенсивності та обсягу навантажень (швидкості або темпу рухів, тривалості роботи та інтервалів відпочинку, їх характеру та ін.); вміння організувати дисципліноване, точне виконання завдань (особливо при "круговому" варіанті вправи), оперативно і своєчасно вносити необхідні уточнення в дозування вправ (групові, індивідуальні); стимулювання учнів до самоконтролю, вміння вчити саморегулювання зусиль.

- Ступінь уваги вчителя до техніки вправ, вимогливість до якості рухових дій (особливо, при швидкісні рухи), вміння забезпечувати в процесі розвитку рухових якостей попутне (поєднане) закріплення і вдосконалення технічної підготовленості; своєчасність і повноцінність вживаються з цією метою мёр коригування дій учнів. Забезпечення позитивного впливу дій на організм (поставу, суглобово-зв'язковий апарат, обмін речовин, стан внутрішніх органів). Дотримання поступовості в привчанні учнів до підвищених вольовим зусиллям; виховання наполегливості та витримки у подоланні внутрішніх труднощів, що виникають при напруженій фізичній діяльності.

6.3. Використання ігор і змагань в якості практичного вправи в ускладнених умовах рухової діяльності.

- Застосовані учителем гри, ігрові та змагальні вправи; їх відповідність програмним вимогам, рівню підготовленості дітей, умов занять і логіці поточного навчального процесу. Розробленість конкретних освітньо-виховних та гігієнічних завдань, ігрових і змагальних вправ (навчання самостійному застосуванню засвоєних умінь і навичок в ускладнених умовах, вдосконалення технічних і тактичних дій, комплексний розвиток інтелектуальних, рухових, моральних, вольових і емоційних якостей, стимулювання процесів фізичного розвитку, зміцнення здоров'я та ін.).

- Якість організації та проведення намічених вправ. Уміння підготувати дітей і створити необхідну обстановку для наміченої діяльності (утворити команди, розподілити ігрові ролі, підготувати місце і технічні засоби, викласти зміст і правила майбутніх дій, організувати суддівство і ін.); вміння стимулювати прояв учнями самостійності, творчої активності і свідомої дисципліни (в межах представленої правилами свободи діяльності); вміння зосереджувати увагу займаються на якості техніко-тактичних дій і вчинків, домагатися своєчасного осмислення і виправлення недоліків і помилок, коригувати емоційні прояви, вміння побічно регулювати інтенсивність і обсяг навантаження (шляхом зміни простору для дій, кількості учасників, числа повторення, тривалість інтервалів між ними та ін.).

- Якість суддівства гри, змагання; його вплив на дії займаються і вирішення ними завдань; вміння визначити результати і оцінити досягнення, а також недоліки в колективних та індивідуальних діях учасників гри, змагання; вміння намітити завдання подальшого вдосконалення в даному виді діяльності. Виховно-освітня та гігієнічна цінність проведеного заняття.

 Використання методів демонстрації. | УРОКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ПІДГОТОВКУ ПЕДАГОГА ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ | Розробка предметного змісту уроку. | ТЕМА 2. | АКТИВНОСТІ І наочно, | Переважна методична спрямованість в навчально-виховній роботі педагога. | НАЯВНОМУ І ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ | Забезпечення систематичності, послідовності і науковості в навчанні і вихованні. | Реалізація вимог доступності навчання. | У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ | Використання методів слова. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати