На головну

Які проблеми є найбільш актуальними для сучасної державної американської школи?

  1. Kонт засновник сучасної позитивної соціології.
  2. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
  3. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
  4. Актуальні проблеми і перспективи розвитку ЄС.
  5. Актуальність проблеми управління освітою
  6. Був знайдений і проведений єдинийпринцип рішення цієї проблеми -принцип діяльності - актив­ності суб'єкта пізнання, що створював у навколишній реальності свій об'єкт.
  7. В рамках дослідження було проведено ряд Круглих столів за участю науковців, представників органів державної влади та підприємств
  Надзвичайно актуальні та просто актуальні Надзвичайно актуальні Актуальні Не дуже актуальні Зовсім не актуальні
  Вчителі Громада Вчителі Вчителі Вчителі Вчителі
Алкоголь 72 (4)
Паління 76 (2)
Дисципліна 76 (2)
Наркотики 80 (1)
Підліткова вагітність 71 (5)
Бійки 64 (6)
Банди 57 (7)

Точка зору на пріоритетність проблем відрізняється у вчителів таким чином. У школах, що розташовані:

- в центрі великих міст: дисципліна, наркотики, бійки, банди, підліткова вагітність;

- у містах проблеми дисципліни, бійок, банд є більш серйозними, ніж у передмістях, маленьких містах та у сільській місцевості;

- у сільських школах проблема паління вважається більш актуальною, ніж у інших місцевостях.

10. Проблема диференціації учнів залежно від успіхів у навчанні є актуальною для державної школи. Перша відповідь учителів на запитання: "Чи необхідно погановстигаючих учнів навчати у спеціальних класах?" звучала так: "Залежить від багатьох обставин". Такими обставинами вважаються: причини поганої успішності, що залежать власне від дитини; кількість учнів у класі, характер індивідуальної роботи з учнем. На поставлене запитання були дані такі відповіді:

  Вчителі (%) Громадськість (%)
Разом з іншими учнями
У спеціальних класах
Не знаю

11. У ході реформування освітньої системи активно піднімається питання партнерства державної школи з батьками, громадою. У яких формах контакти школи з громадськістю здійснюються найбільш ефективно?

  дуже та достатньо ефективно (%) дуже ефективно (%) достатньо ефективно (%) не дуже ефективно (%) зовсім не ефективно (%)
учителі громада учителі учителі учителі учителі
Шкільна преса 87 (2)
Відкриті шкільні заходи 89 (1)
Шкільні "гарячі лінії" зв'язку 77 (5)
Дискусійні групи з участю громадськості 81 (4)
Відкриті обговорення шкільних проблем 85 (3)
Зустрічі через шкільне (місцеве) телебачення 74 (6)
Обговорення проблем через Інтернет 63 (7)

Як бачимо, вчителі та громадськість віддають перевагу традиційним формам спілкування. Вчителі дотримуються у більшості своїй точки зору, що ці форми є "достатньо ефективними", в той час як представники громадськості вважають їх "дуже ефективними".

Учителі центральних міських шкіл більше вірять у ефективність дискусійних груп з участю громадськості, ніж інші групи вчителів; учителі з сільських районів з меншим ентузіазмом ставляться до всіх форм спілкування, окрім шкільної преси та шкільних "гарячих ліній" зв'язку.

12. Проблеми змісту освіти в умовах її глибокої диференціації залежно від життєвих перспектив учнів протягом тривалого часу є предметом розгляду. Опитування включило два запитання з цього приводу:

а). Перевагу яким навчальним предметам слід віддавати учням, що планують вступати до коледжу?

Навчальні предмети 1998 (%) 1989 (%) 1984 (%)
Англійська мова
Математика
Природничі науки
Історія США
Іноземна мова
Охорона здоров'я
Фізичне виховання
Бізнес
Мистецтво
Музика
Промислові мистецтва/ домашнє господарство

б). Перевагу яким навчальним предметам слід віддавати учням, що не планують вступати до коледжу?

Навчальні предмети 1998 (%) 1989 (%) 1984 (%)
Англійська мова
Математика
Історія США
Промислові мистецтва/ домашнє господарство  
Бізнес
Природничі науки
Охорона здоров'я
Фізичне виховання
Мистецтво
Музика
Іноземна мова

Додаток 3.4.

НІМЕЧЧИНА. ДЕЯКІ ВИДИ ОСВІТНЬОЇ СТАТИСТИКИ
ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ НІМЕЧЧИНИ НА ОСВІТУ У 1997 РОЦІ
(ЗА СЕКТОРАМИ)

(у млн. німецьких марок)

Сектор Витрати
Дошкільне виховання та позашкільна освіта 16,330
Шкільна освіта 87,090
Вища освіта 49,290
Підвищення кваліфікації 4,940
Програми допомоги 6,540
Дослідження у сфері освіти 8,380
Всього 172,570

Джерело: Grund- und Strukturdaten 1998/99Предметом опитування у 1984 та 1989 роках ставала проблема залежності заробітної платні вчителя від якості його роботи. | Витрати на освіту у 1997 році за секторами

Система виховних цінностей у сучасному шкільництві | Форми та методи соціалізуючого впливу школи | Основні причини виникнення та функції альтернативних шкіл | Розвиток альтернативних шкіл на рубежі ХІХ-ХХ століть та у 20-30-х роках ХХ століття | Альтернативні школи другої половини ХХ століття | ПОВНІ РІЧНІ ВИТРАТИ НА НАВЧАННЯ ОДНОГО УЧНЯ ТА СТУДЕНТА У КРАЇНАХ ОЕСД ($) У 1991 РОЦІ | Проблема оптимального розміру школи. | До діяльності яких громадських та владних інституцій Ви відчуваєте довіру? | ДАНІ П'ЯТОГО ОПИТУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ТОВАРИСТВА "ФІ ДЕЛЬТА КАППА" ЩОДО СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ШКІЛ | Успіхи учнів у навчанні оцінюються у США балами: А,В, С, D, Fail. Якби такими ж балами оцінювали і діяльність школи, яку б Ви поставили оцінку державній школі? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати