На головну

Предметом опитування у 1984 та 1989 роках ставала проблема залежності заробітної платні вчителя від якості його роботи.

  1. II. ОПИТУВАННЯ ХВОРОГО
  2. II.IV. Проблема денационализации.
  3. II.V. О богослужебных проблемах в Русской Церкви до начала реформ.
  4. III-IV рівні. Курація хворих. Аналіз результатів обстеження і лікування. Форма перевірки: протокол обстеження, усне чи письмове опитування, вирішення ситуаційних задач.
  5. IV. Підготовка до написання курсової роботи.
  6. IX. Матеріали методичного забезпечення основного етапу роботи.
  7. quot;Roshen" : нові стандарти якості і нові українські рекорди

Ці опитування показали негативне ставлення вчительства до встановлення такої залежності у зв'язку зі складністю в оцінці якості педагогічної діяльності та моральною стороною проблеми. В ході реформи певні зміни в характері оплати все-таки відбулись. Наприклад, у штаті Кентуккі вчителі шкіл, показники роботи яких є вищими за заплановані, отримують певну доплату (бонуси). Тобто, доплата відбувається не за індивідуальними, а за колективними показниками. Як наслідок такої практики ставлення вчительства до залежності платні від якості роботи дещо змінюється.

  1998 (%) 1989 (%) 1984 (%)
Підтримую
Не підтримую
Не знаю

7. Протягом останніх 15 років ставилось запитання: чи відчуває Ваша школа труднощі у залученні до роботи висококваліфікованих вчителів? Якщо так, то коротко поясніть причини.

  1998 (%) 1989 (%) 1984 (%)
Так
Ні
Не знаю

Серед причин труднощів були названі: низька заробітна платня (35%); умови праці, до яких, перш за все, віднесли погану учнівську дисципліну (17%); відсутність підтримки з боку адміністрації, місцевої громади та батьків (15%); низька якість керівництва школою (9%); занадто велике навантаження (6%); віднайдення кращої кар'єрної перспективи (5%); відсутність поваги (3%); розчарування у роботі (2%).

8. Чи вважаєте Ви необхідним внесення поправок до Конституції США з питання дозволу проголошення молитов у державній школі?

  Вчителі 1998 (%) Громадськість 1998 (%) Вчителі 1988 (%) Громадськість 1988 (%)
Так
Ні
Не знаю

Більш прихильно до читання молитов у школі ставляться вчителі з Півдня - 79%; на Заході до цього питання ставляться значно більш стримано - 42% вчителів підтримали такі пропозиції. На Сході та Середньому Заході ситуація приблизно однакова: відповідно 55% та 58%.Успіхи учнів у навчанні оцінюються у США балами: А,В, С, D, Fail. Якби такими ж балами оцінювали і діяльність школи, яку б Ви поставили оцінку державній школі? | Які проблеми є найбільш актуальними для сучасної державної американської школи?

Характеристика моделей європейської школи | Система виховних цінностей у сучасному шкільництві | Форми та методи соціалізуючого впливу школи | Основні причини виникнення та функції альтернативних шкіл | Розвиток альтернативних шкіл на рубежі ХІХ-ХХ століть та у 20-30-х роках ХХ століття | Альтернативні школи другої половини ХХ століття | ПОВНІ РІЧНІ ВИТРАТИ НА НАВЧАННЯ ОДНОГО УЧНЯ ТА СТУДЕНТА У КРАЇНАХ ОЕСД ($) У 1991 РОЦІ | Проблема оптимального розміру школи. | До діяльності яких громадських та владних інституцій Ви відчуваєте довіру? | ДАНІ П'ЯТОГО ОПИТУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ТОВАРИСТВА "ФІ ДЕЛЬТА КАППА" ЩОДО СТАВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ШКІЛ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати