На головну

Програма інструктивно-методичного табору

  1. Delphi программалау ж?йесі
  2. Delphi программалау ортасини? графікали? м?мкіндіктері
  3. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  4. I. Річна виробнича програма підприємства за видами продукції.
  5. I. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  6. I. Робоча програма педагогічної практики
  7. III. Програма вивчення особистості учня.

Тривалість - 1 тиждень.

Денне відділення - 1 курс (2 семестр).

Заочне відділення - 2 курс (4 семестр).

Тема: Організація соціально-значимої діяльності дітей в період літнього відпочинку.

Об'єкт роботи: групи дітей.

Предмет роботи: навчити студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» навичкам роботи з дітьми в період літнього відпочинку. Удосконалення комунікативних, організаторських, аналітичних, діагностичних умінь і професійно значущих особистісних якостей.

Мета практики:сформувати і розвинути у студентів вміння і навички самостійної роботи з тимчасовим дитячим колективом в умовах літніх канікул; освоїти різні форми і методи індивідуальної та групової соціально-педагогічної діяльності в умовах літнього табору; опанувати технологію організації і проведення творчого дозвілля дітей; розвинути відповідальне і творче ставлення до проведення соціально-педагогічної роботи з дітьми та підлітками.

Завдання практиканту:

1. Познайомитися з програмою літньої практики, розподілитися по об'єктах керівництвом групових керівників.

2. Вивчити теоретичний матеріал на основі лекційних занять.

3. Розробити приблизний план роботи з дитячим колективом під час літньої практики.

4. Розробити конспект культурно-масового заходу.

5. Підготувати і провести на заключній конференції тематичне виступ.

Методичні вказівки:

Практика проходить у вигляді теоретичних і практичних занять в рамках лекційних курсів і соціально-педагогічного практикуму. Лекційна підготовка передбачає освоєння студентами двох основних теоретичних дисциплін: «Введення в педагогічну професію» і «Введення в соціальну педагогіку».

На теоретичних заняттях відбувається актуалізація знань студентів з різних навчальних дисциплін, необхідних для виконання програми практики.

Практичні заняття спрямовані на знайомство студентів з програмою практики, змістом завдань, вимог до їх виконання і до оформлення звітних документів по практиці. На практичних заняттях у формі семінарів захищаються проекти майбутніх виховних заходів, бесід, тематичних виступів. Практичні заняття у формі імітаційних ігор передбачає розігрування фрагментів різних виховних заходів.

Навчальна програма інструктивно-методичного табору:

Лекційна підготовка студентів здійснюється за такою тематикою:

1. Життя і здоров'я дітей в період літнього оздоровчого відпочинку - 6 академічних годин.

2. Спеціальна організація літнього оздоровчого відпочинку -
 6 академічних годин.

3. Організація культурно-масових заходів - 4 акад.годин.

4. Індивідуальна робота соціального педагога з дітьми в умовах колективного відпочинку - 4 академічні години.

Практичні заняття можуть проводитися у формі імітаційних ігор з обігруванням фрагментів різних виховних заходів.

По темі 1 - 4 години.

По темі 2 - 4 години.

По темі 3 - 4 години.

По темі 4 - 4 години.

Залік проводиться по групах відповідно до програми практики при наявності звітної документації (щоденник, конспекти лекційних занять, конспект розробленого заходу).

Список рекомендованої літератури:

1. Галагузова, Ю. М. Соціальна педагогіка: практика очима викладачів і студентів / Ю. М. Галагузова, Г. В. Сорвачева, Г. Н. Штінова. - М.: ВЛАДОС, 2001..

2. Літній відпочинок дітей: концептуальні та нормативно-правові основи / уклад. А. М. Панов. - М., 1998..

3. Положення про дитячий оздоровчий табір: організація літнього відпочинку дітей і підлітків: збірник нормативних документів. - М., 1997..

4. Права дитини: збірник документів і статей. - М., 1992.

5. Сєдов, І. А. Як працювати в літньому оздоровчому таборі / І. А. Сєдов. - Балашов, 2003.

6. Сисоєва, М. Є. Організація літнього відпочинку дітей: навчально-методичний посібник / М. Є. Сисоєва. - М., 1999..

7. Терський, В. М. Вожатий, ти - педагог! - М., 1984.Вступ | Програма літньої педагогічної практики

Приблизний діагностичний матеріал для дослідження | Програма соціально-педагогічної практики | Приблизний діагностичний матеріал для дослідження | Програма психолого-педагогічної практики | Приблизний діагностичний матеріал для вивчення | Програма комплексної практики | | | Додаток 1 | Критерії оцінки діяльності студентів в період проходження практики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати