На головну

Оцінка результатів самооцінки учасників

  1. I етап - Попередній відбір учасників процедури закупівлі
  2. II етап Визначення складу учасників процедури закупівлі, з числа яких буде вибиратися переможець процедури закупівлі.
  3. II етап Визначення складу учасників процедури закупівлі, з числа яких буде вибиратися переможець процедури закупівлі.
  4. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  5. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  6. II. Оцінка аналізів сечі.
  7. II. Оцінка поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.

якості проведеного конкурсного навчального заняття / позаурочний заходи

критерії: 0 - відсутня вказане якість;

1 - якість проявляється вкрай рідко;

2 - якість виражено незначно;

3 - якість виражено досить добре;

3 - якість виражено в повній мірі.

1. Обґрунтування актуальності мети і завдань заняття, що стояли перед педагогом, цілям і задачам ООП.

2. Обгрунтування ступеня новизни змісту, структури, форм і методів заняття з урахуванням віку та особливостей дітей класу?

3. Оцінка результативності заняття (ступеня відповідності планованих цілей і реальних результатів проведеного заняття).

4. Оцінка ефективності заняття (ступеня відповідності змісту і результатів заняття зоні найближчого розвитку УУД * дітей).

5. Виявлення причин успіху і невдач заняття, якщо вони мали місце.

6. Обґрунтування можливих змін з метою, структуру, зміст, технології і формі заняття, якби його можна було провести знову.

7. Лаконічність і дотримання регламенту самооцінки якості заняття (не більше 10 хвилин).

Максимальна кількість балів самооцінки педагогом результатів навчального заняття / позаурочного заходу: 7 х 4 = 28 балів

РАЗОМ: 60 + 28 = 88 балів

* УУД - Універсальні навчальні дії


додаток 9

Критерії оцінки туру «Візитка»

- Креативний підхід до форми представлення «Візитки;

- Коректність і культура мовної поведінки учасників;

- Виражена педагогічна позиція учасників;

- Дотримання регламенту (виступ до 3-х хвилин).

Кожен критерій оцінюється від 0 до 5 балів, максимальна оцінка - 20 балів.

додаток 10

Критерії оцінки туру «Імпровізація»

- Оригінальність підходу до розв'язання нестандартної ситуації;

- Коректність і культура мовної поведінки учасників;

- Виражена педагогічна позиція учасників;

- Результативність спільної діяльності;

- Дотримання регламенту.

Кожен критерій оцінюється від 0 до 5 балів, максимальна оцінка - 25 балів.


ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ:


Міністр ОСВІТИ І НАУКИ Свердловської області

__________________ Ю. І. Біктуганов

Ректор Уральського державного педагогічного університету

__________________ А. А. Симонова

Начальник Управління освіти Адміністрації р Єкатеринбурга

__________________ Е. Л. Умнікова

 Критерії та показники оцінки якості конкурсного | Вступ

Учасники | Порядок проведення конкурсу. | Заява | Критерії та показники оцінки якості конспекту конкурсного | Критерії і показники |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати