На головну

Критерії і показники

  1. I. Критерії поразки хвилею тиску
  2. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  3. I. Показники, що характеризують інтереси власників
  4. II. Критерії поразки тепловим випромінюванням
  5. II. Нормовані показники аероіонного складу повітря
  6. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  7. III. 3. Критерії оцінки педагогічних інновацій

оцінки якості публічного захисту учасниками методичного етапу конкурсу «Педагогічний дебют - 2014»

критерії:

0 балів - відсутня вказане якість;

1 бал - якість проявляється вкрай рідко;

2 бали - якість виражено незначно;

3 бали - якість виражено досить добре;

4 бали - якість виражено в повній мірі.

Показники оцінки якості:

  1. Якість викладу матеріалу доповіді:

1.1. Коротка характеристика сформованості УУД * учнів класу.

1.2. обгрунтування цілей і завдань заняття і його методичної структури.

1.3. Обгрунтування вибору змісту навчальних завдань і рівня з труднощі.

1.4. обгрунтування вибору способу навчання (форм, методів, педагогічних технологій, ІКТ ** як ТСО *** нового покоління).

1.5. виклад передбачуваних результатів і висновків на кожному етапі і в кінці заняття.

1.6. доречність застосування ілюстративного матеріалу до доповіді і його якість.

1.7. Дотримання логіки і регламенту виступу (не більше 7 хвилин + 3 хвилини - відповіді на запитання членів експертної комісії).

  1. Ерудованість автора в даній області:

2.1. ступінь володіння матеріалом (читання з листа, підглядання в текст, вільне володіння);

2.2. володіння мовою, доступність викладу;

2.3. ерудиція у відповідях на запитання членів експертної комісії.

Максимальна кількість балів оцінки якості захисту плану (проекту) навчального заняття / позаурочного заходу:

10 х 4 = 40 балів

* УУД - Універсальні навчальні дії

** ІКТ - Інформаційно-комунікаційні технології

*** ТСО - Технічні засоби навчання


додаток 7Критерії та показники оцінки якості конспекту конкурсного | Критерії та показники оцінки якості конкурсного

Учасники | Порядок проведення конкурсу. | Заява | Оцінка результатів самооцінки учасників |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати