На головну

Б) В. да Фельтре

 1. Гуманізм середньовіччя (Вінцент Із Бове, Віторіно де Фельтре, Ф. Рабле, М. Монтень).

Варіант 1

 1. Процес входження людини в систему суспільних відносин, набуття нею соціального досвіду, називається:

а) виховання

б) соціалізація

в) соціальне навчання

2. Першим і «вічним» джерелом соціальної педагогіки є:

а) теорія педагогіки

б) «документальна основа» соціально-педагогічної сфери діяльності

в) практика соціального виховання

 1. Вперше висунув ідею про дитячі організації:

а) Т. Мор

б) Е. Кабе

в) Ш. Фур'є

 1. Виховний заклад, відкрите в 1721 році за ініціативою Феофана Прокоповича:

а) Виховний будинок

б) Будинок сиріт і бідних дітей

в) Академія соціального виховання

 1. Ідеалом давньоєгипетської цивілізації була людина:

а) небагатослівний

б) імпульсивний

в) підприємливий

6. Педагогічний принцип, розроблений і затверджений А. Дистервегом:

а) наочності

б) природосообразности

в) культуросообразности

 1. Автор трактату «Політика»:

а) Платон

б) Демокріт

в) Аристотель

 1. Дитину віком від 3 до 6 років стародавні слов'яни називали:

а) «дитя»

б) «чадо»

в) «молодий»

 1. Вислів «Приватне оману ставати помилкою громадським, а потім громадська оману впливає на особисте» належить:

а) Е. Роттердамський

б) М. Монтень

в) Ф. Рабле

 1. Фізичного виховання в Стародавній Греції здійснювалося в:

а) ефебії

б) палестрах

в) мусичних школах

 1. Згідно індуїстської традиції брахмани в своєму життєвому циклі проходять етапи:

а) домогосподар, відлюдник, аскет

б) відлюдник, аскет

в) учень, домогосподар, відлюдник, аскет

 1. Засновник школи «Будинок радості»:

а) Х. Л. Вівес

б) Ф. Рабле

в) В. да Фельтре

 1. Імператриця, яку називали «міністр - благодійності»:

а) Катерина II

б) Марія Федорівна

в) Єлизавета II

 1. Виховання в первісному суспільстві носило:

а) суспільно - державний характер

б) громадський характер

в) станово - класовий характер

 1. Метою соціально-педагогічної системи Джона Локка є виховання:

а) лицаря

б) священнослужителя

в) джентльмена

 1. «Покликання людини» в середні віки розумілося як:

а) вибір діяльності по особистій схильності

б) талант

в) щось дане від народження

 1. На думку Р. Оуена, всебічному розвитку дітей сприяє:

а) поєднання навчання з грою

б) поєднання навчання з продуктивною працею

в) поєднання навчання з практикою

 1. Каста в стародавній індії, що не мала права на освіту:

а) брахмани

б) кшатрії

в) вайшьи

 1. Спосіб насильницького насадження духовних цінностей, способу життя, культури цілим народам в епоху Середньовіччя в західній Європі:

а) проповідь

б) інквізиція

в) хрестові походи

 1. Школа для дітей від народження до 6 років в системі Я. А. Коменського:

а) материнська школа

б) школа рідної мови

в) гімназія

 1. Російський просвітитель, який намагався «вивести нову породу людей»:

а) Ж. Ж. Руссо

б) І. І. Бецкой

в) Н. І. Новіков

 1. Перший Всеросійський з'їзд інструкторів скаутизму проведено:

а) в 1914

б) в 1917

в) в 1915

 1. Поняття «опора - бар'єр» з своєї педагогічної концепції ввів:

а) Р. Штайнер

б) М. Монтессорі

в) С. Френе

 1. Педагог, засновник наукової педагогіки в Росії:

а) В. О. Сухомлинський

б) К. Д. Ушинський

в) Л. Н. Толстой

 1. «Положення про єдину трудову школу РРФСР» вийшло:

а) в 1917

б) в 1918

в) в 1920

 1. Ідею «трудової школи» розробив:

а) Дж. Дьюї

б) С. Френе

в) Г. Кершенштейнер.

 1. Перше положення про дитячі притулки розробив:

а) А. Демидов

б) В. Стоюнин

в) В. Одоєвський

 1. Теорію договірного походження держави і теорію «природного права» відстоював:

а) Ж. Ж. Руссо

б) І. Г. Песталоцці

в) Дж. Локк

 1. Перший нарком освіти в Росії:

а) Н. К. Крупської

б) А. В. Луначарський

в) С. Т. Шацький

 1. Джерело соціальних лих, на думку соціалістів-утопістів:

а) безграмотність

б) приватна власність

в) релігія

 1. Твір Е. Роттердамського «Книжечка про пристойності дитячих моралі» на слов'янську мову переведена:

а) С. Полоцький

б) І. Федоров

в) Є. Славинецький

 1. Інститут виховання, вперше виник в Месопотамії:

а сім `я

б) школа

в церкву

 1. Школа «Будинок дитини» заснована:

а) К. Н. Вентцель

б) М. Монтессорі

в) І. І. Бецкой

 1. «Установа для розвитку творчого спонукання до діяльності у дітей і підлітків» в 1837 році в м Бланкенбургу заснував:

а) Р. Оуен

б) Ф. Фребель

в) А. Дистервег

 1. Засновник першого немонастирского притулку в Росії:

а) В. Стоюнин

б) А. Демидов

в) А. Хомяков

 1. Першу дослідну станцію в Росії очолив:

а) П. П. Блонський

б) С. Т. Шацький

в) Н. К. Крупської

 1. Ж. Ж. Руссо виклав педагогічні погляди у творі:

а) «Лебедина пісня»

б) «Еміль, або Про виховання»

в) «Лингард і Гертруда»

 1. Вислів «Виховання в суспільстві, через суспільство і для суспільства» належить:

а) А. Дістервега

б) П. Наторпу

в) Р. Штайнера

 1. Академія соціального виховання в Росії створена в:

а) 1920

б) 1921

в) 1922

 1. «Загальний рада про виправлення справ людських» написав:

а) Я. А. Коменський

б) Дж. Локк

в) А. Дистервег

 1. «Новий інститут формування характеру» був заснований:

а) Р. Оуеном

б) Ш. Фур'є

в) Ф. Фребелем

Варіант 2

 1. Звання «почесний французький громадянин» І. Г. Песталоцці отримав за роман:

а) «Лебедина пісня»

б) «Наочне вчення про число»

в) «Лингард і гертруда»

 1. Соціальна педагогіка відбрунькувалися від:

а) філософії

б) педагогіки

в) соціологія

 1. Автор трактату «Закони»:

а) Платон

б) Аристотель

в) Сократ

 1. Основний інститут соціалізації в навчанні Дж. Локка:

а) школа

б) сім'я

в церкву

 1. Засновник товариства «Сетлемент»:

а) Р. Оуен

б) С. Т. Шацький

в) К. Н. Вентцель

6. Іспит на соціальну зрілість, церемонія посвяти в повноправні члени первісного колективу:

а) упанаяна

б) інногурація

в) ініціація

 1. Освітні установи, що виникли в Москві та Петербурзі на початку XIX століття:

а) Виховні будинки

б) сирітські інститути

в) дитячі будинки

 1. Дитину віком від 0 до 3 років стародавні слов'яни називали:

а) «дитя»

б) «чадо»

в) «молодий»

 1. Помічник керівника вихованням в Спарті:

а) педоном

б) педотрібов

в) Ірен

 1. Перший ректор Академії соціального виховання в Росії:

а) Н. К. Крупської

б) П. П. Блонський

в) С. Т. Шацький

 1. Згідно індуїстської традиції кшатрії в своєму життєвому циклі проходять етапи:

а) домогосподар, відлюдник, аскет

б) учень. домогосподар

в) учень, домогосподар, відлюдник, аскет

 1. Образ, ідеал, мета виховання за Конфуцієм:

а) «син неба»

б) «благородний муж»

в) народ не здатний до придбання знань

 1. А. Дистервег в 1832 р У Берліні заснував:

а) «Педагогічне товариство»

б) «Базари справедливого обміну»

в) «Великий національний об'єднаний союз виробництв»

 1. Виховання в Стародавній Індії носило:

а) суспільно-державний характер

б) громадський характер

в) станово - класовий характер

 1. Спосіб передачі та накопичення досвіду в період палеоантропів:

а) праця

б) ритуал

в) навчання

 1. Принцип народності обґрунтував:

а) Л. Н. Толстой

б) К. Д. Ушинський

в) А. С. Макаренка

 1. Трактат «Про виховання християнської жінки» написав:

а) Ф. Рабле

б) Х. Л. Вівес

в) Е. Роттердамський

 1. Метод християнського виховання, що полягає у забороні або обмеження на вживання їжі:

а) молитва

б) проповідь

в) пост

 1. «Покликання людини» в епоху Відродження розумілося як:

а) талант

б) щось дане від народження

в) вибір діяльності по особистій схильності

 1. Автор «Повчання дітям»:

а) І. Федоров

б) С. Полоцький

в) В. Мономах

 1. Рудольф Штайнер заснував:

а) вальдорфської школи

б) дитячий садок

в) ліцей

 1. Символ цього педагога «Пелікан»:

а) Т. Мор

б) В. да Фельтре

в) М. Монтень

 1. Періодизація вікового розвитку у Я. А. Коменського називається:

а) чотири п'ятірки

б) шість сімокфінансовою стійкістю організації | а) дари
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати