На головну

Методологічні основи педагогіки. Методи психолого-педагогічного дослідження.

 1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
 2. I Фізичні основи механіки
 3. I. Методи суворо регламентованого вправи.
 4. I. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ мікросередовища
 5. I. Теоретичні основи фінансового менеджменту
 6. II. МЕТРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ИЗМЕРЕНИЙ
 7. II. Основи молекулярної фізики і термодинаміки

план

  1. Поняття про методологію педагогічної науки.
  2. Понятійний апарат наукового дослідження, його зміст і характеристика.
  3. Методи наукового пізнання: сутність, зміст, основні характеристики. Класифікація методів.

література:

 1. Анісімов, В. В. Загальні основи педагогіки: навч. для вузів / В. В. Анісімов, О. Г. Грохольська, Н. Д. Нікандров. - М .: Просвещение, 2007. - 575с. 10
 2. Волков, Б. С. Методологія та методи психологічного дослідження: Учеб.пособие для вузів / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. - 5-е изд., Испр.и доп. - М .: Академ. Проект: Трікста, 2006. - 352 с. - 20екз.
 3. Загвязінскій, В. І. Методологія і методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб.пособие для вузів / В. І. Загвязінскій, Р. А. Атаханов. - 3-е вид., Испр. - М .: Академія, 2006. - 208 с. 5-е изд., Испр. - 2008.-50екз.
 4. Дослідницька діяльність студентів: Учеб.пособие / авт.-упоряд. Т. П. Сальникова. - М .: ТЦ Сфера, 2005. - 96 с. -21екз.
 5. Краєвський, В. В. Методологія педагогіки: новий етап: Учеб.пособие для вузів по пед.спец. Педагогіка / В. В. Краєвський, Е. В. Бережнова. - М .: Академія, 2006. - 400-20екз.

додаткова література

1. Загвязінскій, В. І. Дослідницька діяльність педагога: Учеб.пособие для вузів / В. І. Загвязінскій. - М .: Академія, 2006. - 176 с. Річок. УМО 2

2. Кузнецов, І. Н. Наукове дослідження: методика проведення та офрмление / І. Н. реферати-решт. - Изд. 3-е, перераб.и доп. - М .: Дашков і К, 2008. - 460 с. 3

3. Шкляр, М. Ф. Основи наукових досліджень: Учеб.пособие / М. Ф. Шкляр. - 2-е вид. - М .: Дашков і К, 2008. - 244 с. 5

 вправи | VII семестр

Підготовка до заняття | Сучасні методи і засоби навчання | Сучасні дидактичні концепції та авторські школи. | Сучасні підходи до виховання | Тема 12. | Методи і прийоми виховання. | Як слід вчинити педагогу в такій ситуації? | Авторські виховні системи. | Освітня установа як педагогічна система та об'єкт наукового управління. | Законодавство, що регулює відносини в галузі освіти. Права дитини і форми їх правового захисту в законодавстві Російської федерації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати