На головну

оцінка результатів

  1. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  2. II. Обробка результатів вимірювання на ЕОМ.
  3. II. Оцінка аналізів сечі.
  4. II. Оцінка поточних витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.
  5. III. Державної кадастрової оцінки сільськогосподарських УГІДДЯМИ в суб'єктах Російської Федерації.
  6. III. Оцінка компетенцій випускників при виконанні і захисту дипломних робіт
  7. III.3. Оцінка результатів навчання

За результатами виконання завдання виставляються такі бали. Уміння планувати етапи своєї діяльності:

- 3 бали - дитина планує етапи своєї діяльності, прогнозує її результати;

- 2 бали - дитина планує етапи діяльності за допомогою дорослого;

- 1 бал - дитина не може планувати етапи своєї діяльності навіть за допомогою дорослого.

Додаток 8.

Приблизний план характеристики дошкільника

При складанні характеристики дитини обов'язково врахувати всі виявлені показники з проміжними результатами формування інтеграційних якостей.

1. Анкетні дані: П.І.Б., дата народження, рік відвідування ДНЗ.

2. Фактори розвитку і життєві умови:

- Склад сім'ї (повна, неповна материнська або батьківська; опікунська та ін.);

- Професія батьків або осіб які їх замінюють;

- Хто приводить і забирає дитину з ДНЗ;

- Ставлення сім'ї до д / с.

3. Фізичний стан дитини (зі спостережень і бесіди з вихователем):

- Зміни у фізичному розвитку (зростання, вгодованість і т.д.). Порушення рухів (скутість, розгальмування, стереотипні і нав'язливі руху), стомлюваність.

- Стан моторики: ведуча рука, узгоджені дії, точність рухів, зайві рухи, здатність працювати на аркуші паперу.

- Особливості мови: розуміння зверненої мови (не розуміє, орієнтується в межах ситуації, в межах побуту); можливість мовного співробітництва з дорослим (розуміння і виконання елементарних інструкцій); мовна поведінка (багатомовність, мовчазність, мовна готовність).

4. Сформованість уявлень дитини про себе і про найближче оточення (з бесіди з дитиною): знання про себе, сім'ю, місце проживання

5. Рівень сформованості КГН дитини (зі спостережень і аналізу результатів діагностики), ступеня самостійності виконання гігієнічних процедур.

6. Особливості соціально-особистісного розвитку (зі спостережень і аналізу результатів діагностики).

7. Особливості сформованості інформаційної та технолгіческой компетентності (зі спостережень і аналізу результатів діагностики).

8. Педагогічні рекомендації.

Дата написання характеристики.

Підпис студента

Підпис вихователя групи, завірена печаткою ДОУ.

Додаток 9.оцінка результатів | Ранковий прийом дітей

Спостереження. | Бесіда з дітьми 3-х років. | Методи діагностики для молодшого дошкільного віку | Індивідуальний профіль соціального розвитку дитини молодшого віку. | Оцінка соціальної компетентності дітей середнього дошкільного віку | Діагностика соціально-комунікативної компетентності дітей 5-7 років | Інформаційної компетентності дітей старшого дошкільного віку | Методичний матеріал по діагностиці | оцінка результатів | Діагностичне завдання 1. Вирішення проблемних ситуацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати