Головна

заключний етап

  1. Заключний діагноз.
  2. Заключний диференційний діагноз
  3. Заключний клінічний діагноз. Структура і функції.
  4. заключний приклад
  5. Заключний етап виконання маніпуляції.
  6. Нанесення покривного лаку як заключний етап реставрації

Надання звітної документації студента керівнику практики.

Підготовка і участь в підсумковій конференції з презентацією творчого звіту.

Звітна документація студента:

- Щоденник практики, який включає в себе план діяльності студента, щоденний аналіз своєї роботи;

- Матеріали виконання психолого-педагогічної діагностики;

- Психолого-педагогічна характеристика дитини;

- Дидактичні посібники, зроблені руками студентів (для груп дошкільного віку);

- Звіт-аналіз про виконання програми практики.

Остаточна оцінка виставляється керівником практики після аналізу наданої документації, проведення підсумкової конференції з творчим звітом студентів.

зміст практики

1 день. Знайомство з базою практики ДНЗ.

1. Бесіда з керівником ДНЗ про особливості функціонування ДНЗ:

- Тип дошкільного закладу

- Педагогічні кадри

- освітня програма

- Мета, завдання та провідні напрямки діяльності ДНЗ та ін.

2. Заповнення паспорта ДОУ (див. Додаток № 1)

2. Вступний інструктаж з дотримання правил протипожежної безпеки та охорони життя і здоров'я дітей.

3. Розподіл за віковими групами.

4. Вивчення режиму дня групи.

2 день. Знайомство з дітьми цієї вікової групи.

1. Вивчити списковий склад групи.

2. Ознайомитись з планом роботи на день.

3. Вступити в спілкування з дітьми.

4. Вивчити принципи побудови предметно-розвиваючого середовища в групі відповідно до ФГТ до умов реалізації основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти (ООПД)

5. Проаналізувати відповідність предметно-розвиваючого середовища в групі, зазначеним принципам:

- Інформативності, що передбачає різноманітність тематики матеріалів і устаткування і активності вихованців у взаємодії з предметним оточенням;

- Варіативності, що визначається видом дошкільного навчального закладу, змістом виховання, культурними та мистецькими традиціями, кліматично-географічних особливостей;

- Полифункциональности, що передбачає забезпечення всіх складових навчально-виховного процесу і можливість різноманітного використання різних складових предметно-розвиваючого середовища;

- Педагогічної доцільності, що дозволяє передбачити необхідність і достатність наповнення предметно-розвиваючого середовища, а також забезпечити можливість самовираження вихованців, індивідуальну комфортність і емоційне благополуччя кожної дитини;

- Трансформований, що забезпечує можливість змін предметно-розвиваючого середовища, що дозволяють, по ситуації, винести на перший план ту чи іншу функцію простору;

3 день. Діагностика рівня сформованості культурно-гігієнічними навичками.(Див. Додаток 3)

Мета: визначити рівень сформованості КГН у дітей.

характеристика якостей (Витяг з ФГТ)

Дитина опанував основними культурно-гігієнічними навичками (КГН). Він самостійно виконує доступні віку гігієнічні процедури, дотримується елементарних правил здорового способу життя (необхідний рівень оволодіння см. В програмі).

4 день.Вивчення позиції педагога у взаєминах з дітьми.

мета: Виявлення стилю взаємин вихователя і дітей.

методи діагностики (Додаток 2).

1. Спостереження.

2. Малюнки дітей «Мій вихователь»

3. Опитування дітей.

5-6 день. Спостереження організації педагогічного процесу в даній віковій групі.

мета: Вивчення методики організації режимних моментів в умовах реалізації ФГТ.

завдання:

1. Спостереження за організацією і проведенням режимних моментів в першу і в другу половину дня і часткове включення студентів в наблюдаеми процеси.

2. Вивчення технології планування режимних моментів.

завдання:визначити, завдання яких освітніх областей, вирішуються в ході режимних моментів.

7-8-9-10 деньПроектування педагогічної роботи з дітьми(Див. Додаток 9).

Мета: формування проектувальних і конструктивних компетенцій.

1. Спланувати і провести режимні моменти в першу і другу половину дня:

- Визначати конкретні виховні завдання з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей;

- Розробити конспект проведення режимних моментів;

- Організовувати дитячий колектив на виконання поставлених завдань (визначати послідовність роботи, вибирати найбільш ефективні прийоми і методи роботи, організовувати контроль і підведення підсумків роботи);

11 день і 12 день: Діагностика соціально-особистісного розвитку дошкільників.

Мета: вивчити особливості соціально-особистісного розвитку дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

характеристика якостей (Витяг з ФГТ)

Емоційно чуйний. Відгукується на емоції близьких людей і друзів. Співпереживає персонажам казок, історій, оповідань.

Той, хто оволодів засобами спілкування і способами взаємодії з дорослими і однолітками. Дитина адекватно використовує вербальні та невербальні засоби спілкування, володіє діалогічним мовленням і конструктивними способами взаємодії з дітьми і дорослими (домовляється, обмінюється предметами, розподіляє дії при співробітництві). Здатний змінювати стиль спілкування з дорослим або ровесником, в залежності від ситуації;

Методи діагностики для молодшого та середнього дошкільного віку (см.приложение 4).

Діагностика соціально-комунікативної компетентності дітей 5-7 років (см.приложение 5).

13-14 день: Діагностика інформаційної та технологічної компетентності(Див. Додаток № 6,7) для дітей старшого дошкільного віку. Студенти проходять практику в молодшій і середній групах на ці два дні приходять в групи старшого віку для проведення діагностики.

Мета: оволодіння методами діагностування інформаційної та технологічної компетентності дітей 5-7 років;

Характеристика якостей (витяг з ФГТ)

Здатний вирішувати інтелектуальні і особистісні завдання (проблеми), адекватні віку. Дитина може застосовувати самостійно засвоєні знання і способи діяльності для вирішення готових завдань (проблем), поставлених як дорослим, так і їм самим; в залежності від ситуації може перетворювати способи вирішення завдань (проблем). Дитина здатна запропонувати власний задум і втілити його в малюнку, будівництві, розповіді та ін.; Оволодів необхідними вміннями та навичками. У дитини сформовані вміння і навички, необхідні для здійснення різних видів дитячої діяльності.

 15 день: Підведення підсумкового педради в ДНЗ за результатамипрактики (з педагогами, які брали участь в реалізації практики студентів

1 Аналіз результатів практики

2. Захист характеристик дітей.

Додаток 1основний період | спостереження

Обов'язки керівників практики | Спостереження. | Бесіда з дітьми 3-х років. | Методи діагностики для молодшого дошкільного віку | Індивідуальний профіль соціального розвитку дитини молодшого віку. | Оцінка соціальної компетентності дітей середнього дошкільного віку | Діагностика соціально-комунікативної компетентності дітей 5-7 років | Інформаційної компетентності дітей старшого дошкільного віку | Методичний матеріал по діагностиці | оцінка результатів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати