На головну

Обов'язки керівників практики

  1. I I етап практики проводиться в лабораторії банківської справи.
  2. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  3. I. Організація практики та порядок її проходження.
  4. I. Робоча програма педагогічної практики
  5. II. Відмітки про Прибуття на місце практики, призначення, переводи и вибуття
  6. II. Посадові обов'язки
  7. II. Посадові обов'язки

Пояснювальна записка

Психолого-педагогічна практика є складовою частиною освітнього процесу і організовується відповідно до ФГОС СПО (третього покоління) в частині державних вимог до результатів освоєння основної професійної освітньої програми.

Дана практика проводиться на 2 курсі в 3 семестрі тривалістю 3 тижні, концентровано.

Зміст практики визначено вимогами до знань, умінь і практичного досвіду студентів отриманих в процесі вивчення загально- професійних дисциплін: основи загальної та дошкільної педагогіки і психології, що сприяє формуванню професійних компетенцій:

- Планувати заходи, спрямовані на вивчення індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку, проводити діагностику;

- Визначати цілі і завдання, проводити режимні моменти (умивання, одягання, харчування, прогулянку);

- Планувати різні види діяльності і спілкування дітей протягом дня;

- Організовувати самообслуговування, спілкування дітей дошкільного віку;

- Аналізувати процес і результати організації різних видів діяльності і спілкування дітей;

- Здійснювати педагогічний аналіз, оцінювати процес і результати навчання дошкільнят;

- Розробляти методичні матеріали (плани роботи на день) на основі зразкових з урахуванням особливостей віку, групи і окремих вихованців;

- Вивчати і оцінювати педагогічний досвід і освітні технології в галузі дошкільної освіти на основі вивчення фахової літератури, самоаналізу і аналізу діяльності педагогів ДНЗ;

- Оформляти педагогічні розробки у вигляді звітів, рефератів, презентацій, виступів.

Мета практики: сприяння формуванню у студентів професійно-педагогічних умінь і професійно значущих якостей особистості вихователя, формуванню цілісного уявлення про дитину як неповторної індивідуальності особистості.

Завдання практики:

1. Закріплювати теоретичні знання, вчити творчо застосовувати їх у виховно-освітньої роботі з дітьми.

2. Формувати професійно-педагогічну спрямованість студентів: виховання стійкого інтересу до професії, любові до дітей, розвиток потреби у вдосконаленні професійних навичок і умінь.

3. Вивчати специфіку праці вихователя (функції і професійні обов'язки педагога дошкільного закладу).

4. Формувати професійно-значущі якості особистості вихователя: дисциплінованість, стриманість, організованість, цілеспрямованість, доброзичливість.

5. Опановувати вміннями організовувати психолого-педагогічну діагностику (спостереження, опитування, бесіда) дітей дошкільного віку, аналізувати її результати.

Обов'язки керівників практики

Груповий керівник-методист:

1. Здійснює організацію і безпосереднє керівництво роботою студентів-практикантів своєї підгрупи.

2. Спільно з адміністрацією дошкільних установ проводить інструктивно-методичну роботу з співробітниками, які беруть участь в практиці, розподіляє студентів за віковими групами.

3. Організовує спостереження і проводить аналіз педагогічного процесу, спрямовує роботу студентів в період практики.

4. Диференційовано оцінює кожен день роботи студента по бально-рейтинговою системою, повинен надавати необхідну консультативну допомогу.

5. Сприяє встановленню відносин співробітництва між педагогами і студентами, допомагає практикантам налагодити з дітьми особистісно-орієнтоване спілкування.

6. Підводить підсумки практики: перевіряє і аналізує звітну документацію студентів, проводить підсумковий педрада в дитячому саду, готує студентів до підсумкової конференції в коледжі.

7. Надає науково-методичну допомогу базовим установам.

Керівник (завідуюча, старший вихователь) дошкільного навчального закладу:

1. Забезпечує умови для проведення педагогічної практики.

2. Знайомить студентів з дитячим садом і його співробітниками.

3. Спільно з груповим керівником забезпечує розподіл студентів по групах і виконання програми практики.

4. Вибірково аналізує роботу практикантів, надає консультативну допомогу при підготовці та проведенні освітньої роботи з дошкільнятами.

5. Бере участь у підсумковому педагогічній раді та конференції.

Вихователь дошкільного навчального закладу:

1. Знайомить студентів з планом своєї роботи, демонструє способи організації навчально-виховного процесу відповідно до режиму дня.

2. Спільно з груповим керівником консультує студентів при підготовці і виконанні завдань в рамках програми практики.

3. Допомагає студентам встановити контакт з дітьми і вивчати взаємини в групі дошкільнят.

4. Присутній на проведених студентами заняттях, бере участь в їх обговоренні та оцінці.

5. Бере участь в аналізі та підсумковій оцінці діяльності студентів на практиці.

 Розрахунок ефекту фінансового важеля | основний період

заключний етап | спостереження | Спостереження. | Бесіда з дітьми 3-х років. | Методи діагностики для молодшого дошкільного віку | Індивідуальний профіль соціального розвитку дитини молодшого віку. | Оцінка соціальної компетентності дітей середнього дошкільного віку | Діагностика соціально-комунікативної компетентності дітей 5-7 років | Інформаційної компетентності дітей старшого дошкільного віку | Методичний матеріал по діагностиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати