Головна

Додаток Е

  1. IХ. Педагогічні висновки та рекомендації (додаток № 2)
  2. quot; Guide (Економіка регіону) ". Додаток №74 від 29.04.2014, стор. 16
  3. XII. Додаток 1
  4. Аналіз ключових професійних компетенцій в ВПЕР (Додаток А)
  5. Велике значення має аналіз руху і стану основних засобів за допомогою Форми № 5 (Додаток до бухгалтерського балансу).
  6. У контексті робототехніки додаток - це композиція слабосвязанних паралельно виконуються компонентів.
  7. Графічна частина (Додаток).

Зразок оформлення реферату дипломної роботи

РЕФЕРАТ

Тема дипломної роботи: ___

___

___ С .: Табл. ___. Іл. ___. Бібліогр. - ___ Назв.

Ключові слова: ___

___

Об'єкт дослідження: ___

В роботі проведено ___

___

___

___

___

___

___

Область можливого практичного застосування проведених досліджень: ___

___

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній цифровий матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваної проблеми.

___

(Підпис)

Додаток Ж

Зразок оформлення змісту дипломної роботи

ЗМІСТ

Введение... 6

1 Методологічні основи підвищення економічної

ефективності виробництва продукції птахівництва ... ... 7

1.1 Значення птахівництва в забезпеченні населення продуктами харчування ... ... 7

1.2 Показники економічної ефективності виробництва продукції

птицеводства... 20

1.3 Фактори і шляхи підвищення ефективності виробництва продукції

птахівництва ... ... ... 21

2 Аналіз господарської діяльності ВАТ "Агрокомбінат

Дзержинский"... 27

2.1 Загальна характеристика підприємства ... ... ... 27

2.2 Організаційна структура управління підприємства ... 30

2.3 Виробничий потенціал підприємства і ефективність його

использования... 33

2.4 Економічні показники виробництва продукції птахівництва ... 46

3 Модернізація мережевої інфраструктури ВАТ "Агрокомбінат

Дзержинский"... 57

3.1 Інформаційна взаємодія об'єктів господарювання ... 57

3.2 Пропозиції щодо модернізації мережевої інфраструктури ... 64

3.3 Особливості ОС Windows 2000 Server ... ... 67

3.4 Розрахунок економічної ефективності від впровадження ОС Windows 2000 Server ... 71

Висновок ... ... 74

Список використаних джерел ... ... 75

Приложение... 77Додаток Д | Короткі технічні відомості

ББК 74я7 | РЕФЕРАТ, РЕЗЮМЕ | Основна частина РОБОТИ | Список використаних джерел | ДОДАТКИ | Додаток А |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати