Головна

ДОДАТКИ

  1. III. додатки
  2. X. ДОДАТКИ
  3. Всі матеріали, які не є конче важливими для розуміння рішення наукової задачі, виносяться в додатки.
  4. Всі програми включають до загальної нумерації сторінок.
  5. Завдання 4. Оформлення схеми за допомогою програми MS Organization Chart
  6. Зміни можливі при зверненні додатки до функції SetProcessAffinityMask або SetThreadAffinityMask.
  7. виключаючи додатки) сторінок машинописного тексту.

додатки містять допоміжний і додатковий матеріал, який використаний при виконанні роботи, або власні об'ємні розробки (розрахунки, листинги програм), включення яких в текст основної частини роботи призведе до її захаращення і утруднення розуміння змісту. Додатки можуть включати вихідні дані, проміжні розрахунки, фрагменти звітних матеріалів, методики, акти впровадження, опис алгоритмів і програм та інше. За формою додатка можуть представлятися у вигляді тексту, таблиць, ілюстрацій (графіків, схем, діаграм і т. П.).

Додатки нумеруються літерами російського алфавіту.

література

1. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт / уклад. Л. Ф. Догіль, М. М. Радько, А. А. Зеленівська [и др.]. - Мінськ: бгати, 2004. - 35 с.

2. ГОСТ 7.1-2003. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. - Введ. 30.04.2004. - Мінськ: межгос. рада по стандартизації, метрології та сертифікації; Белгисс, 2004. - 48 с.

3. Текстовий процесор MS Word. Методичні вказівки. Частина 1 / О. Л. Сапун, А. І. Бородіна, Л. І. Крошінская. - Мн .: бгати, 2006. - 91 с.

4. Електронні таблиці MS Excel. Методичні вказівки / О. Л. Сапун, Е. М. Ісаченко. - Мн .: бгати, 2008. - 95 с.

5. Підготовка, оформлення та захист дипломних робіт / Е. А. Петоровіч, М. З. Фрейдин, І. Е. Дробутько і ін. - Мінськ: ГУ "Навчально-методичний центр Мінсільгосппроду", 2007. - 85 с.

6. ГОСТ 2.105-95. Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Внесено зміни ІУ ТНПА № 10-2006.

 Список використаних джерел | Додаток А

ББК 74я7 | РЕФЕРАТ, РЕЗЮМЕ | Основна частина РОБОТИ | Додаток Д | Додаток Е |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати