Головна

Тема 1.4 Теоретичні, методичні аспекти організації взаємодії з батьками.

  1. A.S. Напівжирним, курсивом і підкресленням виділені ті аспекти тексту, які безпосередньо відповідають на відповідні підпункти питання.
  2. Cистема контролю в організації зазвичай складається з
  3. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  4. I розділ. Загальні характеристики організації
  5. I. Загальні відомості щодо організації навчання громадян початковим знанням в області оборони і їх підготовки з основ військової служби, військово-патріотичного виховання
  6. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  7. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)

I. Особливості організації взаємодії ДОП з сім'ями вихованців

При організації спільної роботи дошкільного навчального закладу з сім'ями в рамках нової філософії необхідно дотримуватися основних принципи:

- Відкритість дитячого садка для сім'ї (кожному з батьків забезпечується можливість знати і бачити, як живе і розвивається його дитина);

- Співпраця педагогів і батьків у вихованні дітей;

- Створення активної розвиваючого середовища, що забезпечує єдині підходи до розвитку особистості в сім'ї та дитячому колективі;

- Діагностика загальних і приватних проблем у розвитку та вихованні дитини.

Головна мета педагогів дошкільного закладу - професійно допомогти родині у вихованні дітей, при цьому, не підміняючи її, а доповнюючи і забезпечуючи більш повну реалізацію її виховних функцій:

- Розвиток інтересів та потреб дитини;

- Розподіл обов'язків і відповідальності між батьками в постійно мінливих ситуаціях виховання дітей;

- Підтримка відкритості у взаєминах між різними поколіннями в родині;

- Вироблення способу життя родини, формування сімейних традицій;

- Розуміння і прийняття індивідуальності дитини, довіра і повага до нього як до унікальної особистості.

Дана мета реалізується через такі завдання:

- Виховання поваги до дитинства і батьківства;

- Взаємодія з батьками для вивчення їхнього сімейного мікросередовища;

- Підвищення і сприяння загальної культури сім'ї та психолого-педагогічної компетентності батьків;

- Надання практичної та теоретичної допомоги батькам вихованців через трансляцію основ теоретичних знань і формування умінь і навичок практичної роботи з дітьми;

- Використання з батьками різних форм співпраці та спільної творчості, виходячи з індивідуально-диференційованого підходу до сімей.

основними умовами, Необхідними для реалізації довірчого взаємодії між ДНЗ та сім'єю, є наступні:

· Вивчення сімей вихованців: облік відмінностей у віці батьків, їх освіту, загалом культурному рівні, особистісних особливостей батьків, їх поглядів на виховання, структури і характеру сімейних відносин та ін .;

· Відкритість дитячого садка сім'ї;

· Орієнтація педагога на роботу з дітьми та батьками.

Роботу з батьками слід будувати, дотримуючись наступних етапів.

1. Продумування змісту і форм роботи з батьками. Проведення експрес-опитування з метою вивчення їх потреб. Важливо не тільки повідомити батьків про те, що ДОУ хоче робити з його дитиною, а й дізнатися, чого він чекає від ДОУ. При цьому необхідно враховувати, що деякі батьки вважають за краще самі займатися з дитиною, а дитячий садок розглядають тільки як середовище для ігрового спілкування свого сина чи доньки. Отримані дані слід використовувати для подальшої роботи.

2. Встановлення між вихователями та батьками доброзичливих відносин з установкою на майбутнє ділове співробітництво. Необхідно зацікавити батьків тією роботою, яку передбачається з ними проводити, сформувати у них позитивний образ дитини.

3. Формування у батьків більш повного образу своєї дитини і правильного його сприйняття за допомогою повідомлення їм знань, інформації, які неможливо отримати в сім'ї і які виявляються несподіваними і цікавими для них. Це може бути інформація про деякі особливості спілкування дитини з однолітками, його ставлення до праці, досягнення в продуктивних видах діяльності.

4. Ознайомлення педагога з проблемами сім'ї у вихованні дитини. На цьому етапі вихователі вступають в діалог з батьками, які грають тут активну роль, розповідаючи під час відвідування сім'ї вихователем не тільки про позитивний, а й про труднощі, тривоги, негативному в поведінці дитини.

5. Спільне з дорослими дослідження і формування особистості дитини. На даному етапі планується конкретний зміст роботи, вибираються форми співпраці.

Форма (лат. - Forma) - Пристрій, структура чогось, система організації чого-небудь.

Всі форми з батьками підрозділяються на

- Колективні (масові), індивідуальні та наочно-інфор-ційні;

- Традиційні і нетрадиційні.

Колективні (масові) форми мають на увазі роботу з усім або великим складом батьків ДНЗ (групи). Це спільні заходи педагогів і батьків. Деякі з них мають на увазі участь і дітей.

індивідуальні форми призначені для диференційованої роботи з батьками вихованців.

Наочно-інформаційні - Грають роль опосередкованого спілкування між педагогами та батьками.

В даний час склалися стійкі форми роботи дитячого садка з сім'єю, які в дошкільній педагогіці прийнято вважати традиційними. Це форми роботи перевірені часом. Їх класифікація, структура, зміст, ефективність описані в багатьох наукових і методичних джерелах. До таких форм можна віднести педагогічна освіта батьків. Здійснюється воно в двох напрямках:

- Всередині дитячого саду проводиться робота з батьками вихованців даного ДНЗ;

- Робота з батьками за межами ДОУ. Її мета - охопити переважна більшість батьків дошкільнят незалежно від того, відвідують їхні діти дитячий сад чи ні.

Особливою популярністю, як у педагогів, так і у батьків користуються нетрадиційні форми спілкування. Вони спрямовані на встановлення неформальних контактів з батьками, залучення їх уваги до дитячого садка. Батьки краще дізнаються свою дитину, оскільки бачать його в інший, нової для себе обстановці, зближуються з педагогами.

Практикою вже накопичено різноманіття нетрадиційних форм, але вони ще недостатньо вивчені та узагальнені. Однак сьогодні змінилися принципи, на основі яких будується спілкування педагогів і батьків. Воно будуватися на основі діалогу, відкритості, щирості, відмову від критики і оцінки партнера по спілкуванню. Тому дані форми розглядаються як нетрадиційні.

Т. В. Кротова пропонує таку класифікацію нетрадиційних форм взаємодії з батьками (табл. 1).

Таблиця 1.Діагностика дитячо-батьківських відносин | Нетрадиційні форми організації спілкування педагогів і батьків

Опочка 2013 рік | ВСТУП. | Тема 1.4 Теоретичні, методичні аспекти організації взаємодії з батьками. | ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ | Основні етапи ПІДГОТОВКИ БАТЬКІВСЬКОГО ЗБОРІВ | Основні етапи ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКОГО ЗБОРІВ | Педагогічні ідеї щодо підвищення батьківської активності | Критерії оцінки взаємодії дитячого садка і сім'ї. (Кротова Т. В.) | Сценарій батьківських зборів. | I. Підготовчий етап |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати