На головну

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

  1. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  2. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  3. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  4. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  5. II. НАВЧАЛЬНІ І МЕТОДИЧНІ посібники, практикуми
  6. III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики
  7. III. Методичні рекомендації щодо ПІДГОТОВЦІ ДО ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ

ОПД. Р.01 Гідравліка споруд

Гідравлічний розрахунок відкритих каналів,

Водозливними пристроями та водобійні споруд

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

для студентів заочного навчання

Напрямок 656400 природооблаштування

Уфа 2006


УДК 378.147: 532

ББК 74.26: 30.123

Рекомендовано до видання методичною комісією
 факультету землеустрою та лісового господарства (протокол №2
 від 25 жовтня 2006 року)

Укладач: професор Алма Р. А.,

доцент Хасанова Л. М.

Рецензент: доцент Хафизов А. Р.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри гідравліки

професор Алма Р. А.

м Уфа, БДАУ, Кафедра гідравліки

Вступ

Контрольна робота з гідравліки споруд охоплює теми: «Рівномірний рух рідини у відкритих каналах», «Нерівномірний рух рідини у відкритих каналах», «Водозливи», «Гідравлічний стрибок», «Сполучення бьефов» і включає 4 завдання по гідравлічним розрахунками розглянутих споруд ..

В результаті виконання контрольної роботи студент повинен:

- Засвоїти методику рішення типових задач по гідравлічному розрахунку каналів на рівномірний рух;

- Вміти виконувати аналіз, розрахунок і побудова кривої вільної поверхні рідини при нерівномірному русі в каналах;

- Володіти методикою гідравлічного розрахунку водозливів;

- Засвоїти методику розрахунку гідравлічного стрибка і сполучення бьефов.

Оформлення контрольної роботи виконується відповідно до вимог СТО-0493582-003-2005.

 Теплотехнічні показники будівельних матеріалів і конструкцій | РЕКОМЕНДАЦІЇ З вирішенням завдань
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати