На головну

Зразкові критерії оцінок уроків студентів-практикантів

  1. I. Критерії поразки хвилею тиску
  2. II. Критерії поразки тепловим випромінюванням
  3. III 2. Типи і види уроків
  4. III. 3. Критерії оцінки педагогічних інновацій
  5. III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО ЗДАЧІ підсумкового МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ).
  6. IV. Рецензування і критерії оцінювання контрольної роботи
  7. Mетодіческіе критерії якості вимірювань в соціальних науках

ВІДМІННО: Відмінна оцінка ставиться за урок, який відповідає таким вимогам: своєчасно підготовлено і перевірено все необхідне обладнання, виготовлені відсутні наочні посібники, своєчасно підготовлений і затверджений конспект уроку. Вдало підібраний додатковий матеріал, що відповідає темі, меті та завданням уроку. На високому рівні вирішувалися загальноосвітні та виховні завдання уроку, Тема розкрита науково, доступно. Структура уроку, методи і прийоми навчання строго відповідають логіці предмета і теми уроку. Помилки або неточності в не допускаються. - Висновки та узагальнення відображають основну думку уроку.

Обладнання уроку і весь дидактичний матеріал використовується вміло. Дозування часу відповідає навчальним завданням уроку. Помилки у відповідях учнів помічаються і виправляються своєчасно, знання їх оцінюються об'єктивно, оцінки коментуються, точно, коментарі носять виховує характер.

Весь клас активно працює. Поєднуються різні форми діяльності учнів. Правильно організовується і прямує самостійна робота учнів. Матеріал уроку засвоюється в основному всім класом.

Практикант добре вивчив клас, правильно реагує на поведінку учнів. Самоаналіз уроку дається розгорнутий, критичний.

ДОБРЕ: Підготовлено та перевірено основне обладнання уроку, підібраний додатковий матеріал, своєчасно підготовлений і перевірений конспект уроку. Тема розкрита науково, доступно. Намічені виховні та освітні завдання виконані.

Побудова, уроку, методи і прийоми навчання, дозування часу на окремі частини уроку відповідають в основному цілям і задачам уроку, характером досліджуваного матеріалу, віку учнів, але незначні відхилення від норми були допущені (недостатньо чітко пояснено домашнє завдання, записи на дошці розкидані, оцінки мотивувалися поверхнево). Помилки та неточності у відповідях і діях учнів помічати і виправлялися своєчасно, знання їх оцінювалися об'єктивно. Однак окремі неточності у відповідях, в мові учнів і інші незначні помилки виправлені були.

Використання, обладнання уроку і галактичний матеріал сприяв вирішенню освітніх і виховних завдань уроку. Клас залучається до активної роботи, заохочується і направляється самостійна робота учнів. Матеріал уроку зрозумілий, в основному засвоєний. Практикант знає клас і володіє ним, вміє усунути допущені раніше помилки, дає правильний, хоча недостатньо розгорнутий аналіз свого уроку.

ЗАДОВІЛЬНО. Конспект уроку і обладнанні до нього підготовлені своєчасно. Але вся підготовка до уроку велася при значної допомоги методиста або вчителя.

Освітні і виховні завдання уроку в основному виконані. Тема уроку розкрита науково, доступно, послідовно. У дидактичному відношенні урок проводився правильно. Багато учні залучаються до aiпівную роботу. Основні положення уроку ними засвоєні.

Однак в ході уроку були допущені незначні помилки за змістом уроку, в оцінці знань учнів, в промові, в поводженні з обладнанням уроку »допускалися недбалість, невпевненість.

Допущені прорахунки в розподілі часу на окремі частини уроку.

Практикант не завжди правильно, і своєчасно реагує не порушення учнями порядку в класі. Аналізується урок правильно, але недостатньо повно і розгорнуто.

НЕОУДОВЛЕТВОРІТЕЛЬНО: Оцінюється урок, на якому освітні та виховні завдання не вирішено, допускалися суттєві помилки в змісті уроку (при викладі нового матеріалу, в управліннях та ін.), Які не помічалися помилки у відповідях учнів, план уроку виконаний в повному обсязі. Виховна спрямованість уроку невисока.

Примітка:

Студент, несвоєчасно або недбало або недостатньо добре підготуватися до уроку, несвоєчасно або недбало написав конспект уроку, чи не підготував обладнання до нього і т.д., до уроку не допускається і на цей урок йому виставляється незадовільна оцінка.

Студенту, який відмовився проводити урок або не з'явився на нього з неповажної причини, виставляється незадовільна оцінка і ставиться питання про його подальше проходження педпрактикиПро І Т | Оцінка виховної роботи

Уральськ, 2014 р | I. Навчально-педагогічна практика студентів 3 курсу (2 тижні) | завдання практики | IV. Контроль і оцінка роботи студентів. Підведення підсумків педагогічної практики. | додаток | Основні напрямки роботи | Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу виховного справи | Схема аналізу заняття гуртка. | Орієнтовна програма вивчення особистості школяра, (збір матеріалу для психолого-педагогічної характеристики) | Аналіз класного журналу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати