Головна

Критерії оцінки тез статті за результатами мікродослідження

  1. I. Критерії поразки хвилею тиску
  2. II. Критерії поразки тепловим випромінюванням
  3. II. Монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та публікації
  4. II. Загальні поняття оцінки
  5. II. Загальні поняття оцінки
  6. II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль).
  7. II. Приклад розрахунків оцінки ефективності роботи лікаря педіатра дільничного

0 - 4 балів. Зміст тез слабо відображає сучасні наукові уявлення про заявленої проблеми, не всі наукові уявлення і підходи (особливо дослідно-експериментальної роботи) широко представлені. Недостатньо представлено аналітичний аспект.

5 - 11 балів. Матеріал тез структурований, викладений в системі, чітко і логічно. Всі аспекти викладені неповно в частині встановлення причинно-наслідкових зв'язків і заявленої авторської позиції.

12 - 16 балівповно, чітко і логічно охарактеризована обрана тема тез, наведені конкретні дані отримані автором в ході теоретичного / експериментального дослідження.


КРИТЕРІЇ оцінки додаткових робіт

1. Реферування джерела вітчизняної / іноземної літератури

Вимоги до реферування джерела вітчизняної / іноземної літератури

? реферат підготовлений по темі, узгодженої з проблемою магістерської дисертації

? при підготовці реферату врахована загальна логіка інформаційного / літературного джерела

? в рефераті використана стилістика інформаційного / літературного джерела

? вільне орієнтування в матеріалі

? грамотне, змістовне оперування матеріалом і виділення декількох ліній аналізу

Критерії оцінки реферату джерела вітчизняної / іноземної літератури

0 - 5 балів.Реферат підготовлений не за темемагістерской дисертації. Чи не врахована загальна послідовність реферованих тексту і його стилістика. Недостатнє володіння матеріалом. Ставлення до представленої темі недостатньо виражено.

6 - 9 балів. Реферат підготовлений по темемагістерской дисертації. Враховано загальна послідовність реферованих тексту і його стилістика. Студент представляє недостатнє володіння матеріалом, проявляється нечіткість у відповідях на додаткові питання.

10 - 12 балів. Актуальність обраного джерела пов'язана з проблемою магістерської дисертації представлена ??і підтверджена прикладами з літератури і життя. Реферат чітко структурований. Всі аспекти тексту джерела розкриті. Враховано загальна послідовність реферованих тексту і його стилістика. Вільне виклад текстів з різних точок зору. Подання власного ставлення до доповідав темі.Вимоги до проекту мікродослідження | Критерії оцінки підготовки перевірочних матеріалів та проведення взаимопроверки по темі

ВИДИ ЗАНЯТИЙ І РОБІТ магістранта | Теми для повідомлень | Критерії оцінки ретроспективного аналізу | Теми для рефератів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати