Головна

I. Навчально-педагогічна практика студентів 3 курсу (2 тижні)

  1. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ
  2. II. Організація самостійної роботи студентів
  3. II. Порядок організації та проведення конкурсу
  4. II. Керівництво НДР студентів магістратури.
  5. II. Судова практика
  6. II. Учасники, умови та терміни проведення конкурсу

Теоретичною базою для діяльності студентів 3 курсу на педагогічній практиці є досліджувані ними дисципліни «Педагогіка школи», «Психологія розвитку», «Методика виховної роботи», «Педагогічна психологія», спецдисципліни, методики викладання математики і фізики

завдання практики

1. Вивчення і осмислення стану педагогічного процесу класу:

а) навчальний процес як складова частина цілісного психолого-педагогічного процесу;

б) виховний процес як складова частина цілісного психолого-педагогічного процесу;

2. Оволодіння комплексами психолого-діагностичних методик, що застосовуються для вивчення основних характеристик педагогічного процесу.

3. Формування професійної 'компетенції (знань, умінь і навичок, необхідних для виконання функцій помічника вчителя математики або фізики і класного керівника і організації педагогічного спілкування).

зміст практики

1. Вивчення:

- Нормативних і розроблюваних вчителями планів (навчальний план; навчальна програма; календарний, тематичний і поурочні плани вчителя математики або фізики);

- Навчального кабінету з математики або фізики (наявність ТСО, таблиць, схем, роздаткові дидактичні матеріали, підручники на електронних носіях, відеотеки і т.д.)

- Стану навчального процесу в різних його формах (урок, семінар, круглий стіл, дебати та ін.);

- Позакласної роботи з предмета;

- Дитячого колективу з використанням психолого-педагогічних діагностичних методик;

- Вікових особливостей учнів;

- Системи роботи класного керівника;

- Впровадження сучасних освітніх технологій.

2. Участь:

- В підготовці дидактичного матеріалу до уроку вчителя-предметника;

- В проведенні різних форм позакласної пізнавальної діяльності з математики або фізики;

- В наданні допомоги учням з освоєння навчального матеріалу;

- В реалізації виховних справ згідно з планом виховної роботи.

- Самостійна підготовка і проведення окремих видів і форм виховної роботи.

З. Здійснення:

- Общедидактическими, психологічного аналізу уроку;

- Розробки психолого-педагогічної характеристики учня або класу;

-роботи по реалізації програми професійного самовиховання і самоосвіти.

4. Виконання завдання за планом НДРС і УИРС з метою підготовки наукового реферату, доповіді з педагогіки і психології.Уральськ, 2014 р | завдання практики

IV. Контроль і оцінка роботи студентів. Підведення підсумків педагогічної практики. | додаток | Основні напрямки роботи | Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу виховного справи | Схема аналізу заняття гуртка. | Орієнтовна програма вивчення особистості школяра, (збір матеріалу для психолого-педагогічної характеристики) | Аналіз класного журналу | Про І Т | Зразкові критерії оцінок уроків студентів-практикантів | Оцінка виховної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати