Головна

Тема 26. Забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукції

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво і реалізацію продукції
  2. IX. Матеріали методичного забезпечення основного етапу роботи.
  3. quot;Roshen" : нові стандарти якості і нові українські рекорди
  4. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
  5. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  6. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  7. VI. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ УМОВ ПРАЦІ І ЖИТТЯ НА СЕЛІ

Вступ

1. Суть, показники і методи оцінювання якості продукції.

1.1. Поняття якості, характеристика його показників і значення для підвищення конкурентоспроможності продукції.

1.2. Методи визначення якості продукції і вплив його рівня на результати виробництва.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення якості і конкурентоспроможності продукції.

3.1. Державне управління якістю продукції.

3.2. Заходи щодо підвищення якості на продукцію як чинник підвищення її конкурентоспроможності.

Висновки і пропозиції

Список літератури

Тема 27. Організаційно-економічний механізм сертифікації промислової продукції

Вступ

1. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму сертифікації промислової продукції.

1.1. Поняття, види і необхідність сертифікації продукції.

1.2. Організаційно-економічний механізм сертифікації промислової продукції.

1.3. Міжнародні системи сертифікації.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Проблеми і шляхи підвищення рівня виробництва сертифікованої продукції.

3.1. Характеристика процесу сертифікації продукції на підприємстві.

3.2. Вплив сертифікації на ціноутворення продукції та її конкурентоспроможність.

Висновки і пропозиції

Список літератури

Тема 28. Продуктивність праці персоналу підприємства: вимірювання, чинники і резерви підвищення

Вступ

1. Продуктивності праці як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства.

1.1. Поняття продуктивності праці й її значення в розвитку підприємства і суспільства.

1.2. Система показників продуктивності праці.

1.3. Особливості визначення продуктивності праці в сільському господарстві.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві.

3.1. Інтенсифікація виробництва як основний чинник підвищення продуктивності праці.

3.2. Організація виробничих процесів і її вплив на підвищення продуктивності праці.

3.3. Нормування праці і його значення в підвищенні продуктивності праці.

Висновки і пропозиції

Список літератури

Тема 29. Механізм державного регулювання оплати роботи і соціального захисту

Вступ

1. Сучасна політика оплати праці в Україні.

1.1. Системи оплати праці.

1.2. Основні види заробітної плати.

1.3. Механізм державного регулювання оплати праці.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Оптимізація форм і систем оплати праці.

3.1. Шляхи оптимізації форм і систем оплати праці.

3.2. Заходи соціального захисту працівників.

3.3. Мотивація високопродуктивної праці.

Висновки і пропозиції

Список літератури

Тема 30. Кошторис виробництва і собівартість продукції

Вступ

1. Значення кошторису і калькуляції собівартості в сучасних умовах.

1.1. Характеристика економічних елементів кошторису виробництва.

1.2. Порядок розробки кошторису виробництва.

1.3. Методика визначення собівартості продукції і її факторний аналіз.

2. Економічна характеристика об'єкту дослідження.

3. Шляхи зниження собівартості продукції.

3.1. Технологічні чинники зниження собівартості.

3.2. Удосконалення технічної оснащеності підприємства і зниження трудомісткості виробництва.

3.3. Аналіз структури витрат і обґрунтування заходів щодо здійснення режиму економії.

Висновки і пропозиції.

Список літератури

 Тема 18. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва | Тема 31. Калькуляція собівартості окремих виробів продукції

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ | ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ | У підприємницькій діяльності | Тема 12. Формування і регулювання фінансових інвестицій | Тема 14. Особливості визначення показників ефективності фінансових інвестицій | Тема 16. Загальні і пріоритетні напрями технічних інновацій | Тема 33. Ціни на продукцію: загальна характеристика, методи встановлення і регулювання | Використання землі | Тема 43. Економічна ефективність виробництва і реалізації | Тема 49. Економічна ефективність роботи підприємств |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати