Головна

Причини та умови наркобізнесу та наркоманії.

  1. IV. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій
  2. IНШI УМОВИ
  3. R 99 Інші неточно визначені та неуточнені причини смерті
  4. V. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань
  5. А - амортизаційні відрахування обладнання, що спричинило скорочення виходу немірних довжин
  6. Аналіз впливу факторів на зміну валового збору та причини змін
  7. Античний Рим: економічні причини розквіту і занепаду

Проблема наркоманії довгий час замовчувалась, в зв'язку з чим не було дієвих заходів антинаркотичної пропаганди, не створено громадської думки, що засуджувала б вживання наркотиків. Та й зараз не має належних засобів боротьби з наркоманією, насамперед у міністерствах охорони здоров'я та внутрішніх справ. Не вистачає кваліфікованих лікарів-наркологів і психіатрів, спеціалістів з протидії наркобізнесу. Методи лікування в ЛТП, що функціонували донедавна в системі МВС, були неефективні. Реально виліковувалися лише кілька відсотків з тих, хто там перебував.

Негативним чинником є і те, що Україна має велику сировинну базу наркотиків. А можливість здобути злочинним шляхом доходи, які чесною працею заробити не можна, штовхає сільських мешканців на культивування снотворного маку.

Жодний вид злочинної діяльності не може зрівнятися з наркобізнесом за рівнем прибутків.

Митна служба не має достатньої кількості фахівців і технічних засобів, що могли б контролювати весь товаропотік через Україну, що сприяє контрабанді наркотичних засобів.

Не останню роль у розповсюдженні наркоманії та зростанні наркотизації відіграє і те, що у молоді відсутні життєві плани в зв'язку з тим, що вони не можуть визначитись чого прагнуть в житті, знизився життєвий рівень населення, стала низькою культура. Панує споживацьке ставлення до життя, руйнуються моральні цінності.

Не можна забувати і про становище сімей наркоманів, які є вкрай неблагополучними в плані виховання підростаючого покоління, прищеплення їм моральних засад, навиків дотримання законів. Діти наркоманів, як правило, бездоглядні, терплять матеріальні труднощі, позбавленні елементарної батьківської уваги та турботи, стають свідками чвар, бійок та моральної деградації в сім'ї, що звичайно призводить до того, що неповнолітні стають на шлях скоєння правопорушень та злочинів. Значна частина наркоманів вихідці із неблагополучних сімей.

Практика свідчить, що як вживання наркотиків, так і залучення до них неповнолітніх, проходить в основному у групі, яка збільшує вплив на зростання шкідливих наслідків, в тому числі і розумінні впливу на учасників групи. Іншими словами, якщо підліток потрапляє в групу, де вважається модним або престижним вживання наркотичних засобів, то можна з достатньо великою впевненістю зробити висновок про те, що цей неповнолітній буде залучений до вживання наркотиків.

Розповсюдженню наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх у певній мірі сприяє і несвоєчасне звернення батьків до лікарів-наркологів у випадках виявлення чогось ненормального в поведінці своїх дітей (розширення зіниць, безпричинний сміх, бліде обличчя і т. д.); цікавість, викликана розповідями про ейфорію осіб, що вживають наркотичні засоби; недоліки в організації дозвілля неповнолітніх.

Практика знає випадки втягнення в наркоманію обманним шляхом. Найбільш типовою є ситуація, коли неповнолітні дівчата починають курити в компаніях де збираються, щоб весело провести час. Спочатку наркомани пригощають не залучених звичайними цигарками, а потім з наркотиками.

Студентам необхідно звернути увагу на те, що, боротьба з розповсюдженням наркоманії є комплексною проблемою всіх зацікавлених державних органів, організацій і суспільства.

У системі МВС функціонує Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів. Воно має свої підрозділи у всіх територіальних і транспортних підрозділах внутрішніх справ. Спецпідрозділи по боротьбі з міжнародною контрабандою наркотиків діють і в СБУ. Згідно з прийнятим у лютому 1995 року Законом, у системі охорони здоров'я створюються спеціалізовані закриті лікувальні заклади (для неповнолітніх у віці 16 - 18 років - лікувально-виховні заклади) для примусового лікування хворих на наркоманію.

В числі економічних заходів профілактики є розробка нових зразків техніки для збирання наркотичних культур з метою зменшення втрат врожаю, виведення сортів конопель без канабіноїдних сполучень і снотворного маку з низьким вмістом алкалоїдів, зменшення площ посівів коноплі, збільшення плантацій для їх кращої охорони.

Що стосується правових заходів боротьби з наркоманією, то тут велику роль відіграють закони, які регулюють проблеми, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Зокрема, це: Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" в редакції Закону №863 - XIV від 08.07.99; Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 липня 1999 року № 863 - XIV.

Також слід згадати про кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року, розділ ХІІІ якого передбачає відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Зокрема кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.305), незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.307), посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст.310), незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.314), схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.315), незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ст.316), організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст.317) та інші.

Профілактика наркоманії правоохоронними органами здійснюється на різних етапах. На основі діючого законодавства вони здійснюють наступні профілактичні заходи:виявляють і беруть на профілактичний облік осіб, які вживають наркотики шляхом ін'єкцій;виявляють шляхи їх транспортування і місця збуту;на ранніх стадіях, при наявності складу злочину, притягують до кримінальної відповідальності осіб, які скоїли протиправні діяння.

Індивідуальна профілактика наркоманії здійснюється щодо осіб, які зловживають наркотиками і в діях яких відсутні ознаки злочину, але, виходячи з їхньої антисуспільної поведінки, є імовірність його вчинення. Профілактика має проводитись за планом з урахуванням рекомендацій лікаря-нарколога або з його безпосередньою участю.

Індивідуально-профілактичні заходи передбачають:нагляд за поведінкою і способом життя особи, яка профілактується, реагування на її правопорушення, пов'язані з наркотиками;вживання оперативно-профілактичних заходів щодо осіб з найближчого оточення профілактованого, які провокують його на вживання наркотиків чи інших одурманюючих засобів або вчинення злочинів.

До профілактичної роботи необхідно залучати засоби масової інформації.

Під загальнопрофілактичними заходами боротьби з розповсюдженням наркоманії, злочинним наркобізнесом розуміють діяльність, спрямовану на виявлення причин, умов і обставин розповсюдження наркоманії і злочинного наркобізнесу, а також прийняття мір по їх усуненню.

Окремо слід закцентувати увагу на питанні запобігання наркобізнесу.

Наркобізнес у своєму розвитку проходить чотири стадії: формування злочинного середовища; створення групи, яка "готова до дії"; наявність групи, яка почала виконувати певні операції, спрямовані на збут наркотичних засобів; наявність групи із закінченим циклом злочинної діяльності.

Профілактичні заходи, що вживаються на першій стадії, - це вплив на членів групи з метою викликати страх перед втратою здоров'я і життя, неминучістю покарання, а також дискредитація лідера. При цьому використовується допомога родичів, близьких людей, вихователів. На другій стадії підривається авторитет найактивніших членів групи, створюється атмосфера недовіри між її членами, викликаються сумніви у можливості успішної реалізації "справи", вилучаються знаряддя вчинення злочинів, посилюється охорона відповідних об'єктів тощо.

У третій і четвертій стадіях вживаються заходи, спрямовані на перешкоджання злочинній діяльності. Зокрема, це регламентована законом так звана контрольована поставка, коли правоохоронні органи, маючі дані про надходження наркотичних засобів з-за кордону або іншого регіону країни, контролюють затримання злочинців у найбільш слушний для документування злочинної діяльності час. Іншим методом припинення наркобізнесу є "оперативна закупка", коли переодягнені працівники міліції, видаючи себе за споживачів наркотиків, закуповують їх у оптових збувачів, водночас, документуючи цю кримінальну діяльність.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Поняття "фонових" явищ.

2. Кримінологічна характеристика наркоманії та наркобізнесу.

3. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що займається наркобізнесом.

4. Попередження наркоманії та наркобізнесу.

5. Детермінанти наркоманії

Література:

1. Кримінальний кодекс України: Офіц. видання.-К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001р.

2. Закон України "про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15.02.95р.

3. Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від 15.02.95р.

4. Аогунова Ю. н., Габиани А. а. Правовые меры борьбы с наркотизмом.-М., 1989

5. Лихолоб В. г., Рощин А. и. Предупреждение наркомании и токсикомании среди несовершенолетних.-К.: О-во "Знание" УССР.-1988

6. Ахмедов Г. а., Кадыров М. м. Наркомания: преступность, ответственность.-Ташкент, 1989

7. Боголюбова Т. а. Наркотизм и наркобизнес: стратегия борьбы// Научная конференция по вопросам борьбы с преступностью, 1991, №130

8. Борьба с контрабандой наркотиков в СНГ//Бороьба с преступностью за рубежом, 1993, №5

9. Вежновец В. н. и др. Деятельность участковых инспекторов милиции по борьбе с наркоманией.-Минск, 1990

10. габиани А. а. На краю пропасти: наркомания и наркоманы.-М., 1990

11. дидковская С. п., Фесенко Е. в., Гарницкий С. п. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы.-Киев, 1989

12. организация профилактики наркомании (Методическое пособие для сотрудников горрайорганов внутренних дел)/ Киев - 1997

13. кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій. Загальна частина /Александров Ю. в., Гаврилішин А. п., Джужа О. м., Лихолоб В. г. та ін.-Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1996

14. курс кримінології. Загальна частина. Підручник: у 2 кн./ О. м. джужа, П. п. михайленко, О. г. кулик та ін.; За заг. ред. Джужи О. м.-К.: Юрінком Інтер, 2001

15. курс кримінології. Особлива частина. Підручник: у 2 кн./ О. м. джужа, П. п. михайленко,

16. о. г. кулик та ін.; За заг. ред. Джужи О. м.-К.: Юрінком Інтер, 2001

Питання для самоконтролю:

1. Поняття кримінології.

2. Що є предметом кримінології?

3. Назвіть елементи предмету кримінології.

4. Що являє собою система кримінології?

5. Назвіть функції кримінології.

6. Які завдання стоять перед кримінологічною наукою?

7. Які методи кримінологічних досліджень існують?

8. Яке місце займає кримінологія в системі юридичних і соціальних наук?

9. Вкажіть основні історичні напрямки розвитку кримінології.

10. Які принципові кримінологічні ідеї знайшли своє місце в працях Ш.-Л. Монтеск'є та Ч. беккаріа?

11. Вкажіть відмінності та спільні риси в антропологічному і соціологічному напрямках кримінології.

12. Які тенденції розвитку кримінології існують на сучасному етапі?

13. Що таке Кримінологічна асоціація?

14. Дайте визначення злочинності як соціального явища.

15. Які основні ознаки злочинності?

16. Яке значення кількісних та якісних показників злочинності?

17. Що таке латентна злочинність?

18. Які є види латентної злочинності?

19. Які основні методи вивчення латентної злочинності?

20. Які наслідки має латентна злочинність?

21. Вкажіть фактори, що зумовлюють існування латентної злочинності.

22. Назвіть основні причини і умови злочинності на сучасному етапі розвитку суспільства.

23. Вкажіть соціальні детермінанти злочинності.

24. Вкажіть політичні детермінанти злочинності.

25. Вкажіть ідеологічні детермінанти злочинності.

26. Що необхідно розуміти під криміногенною ситуацією і яка її роль в механізмі індивідуальної злочинної поведінки?

27. Яка роль умов у вчиненні конкретного злочину?

28. Які основні кримінологічні ознаки особи злочинця Ви знаєте?

29. Як співвідноситься соціальне і біологічне в особі злочинця?

30. Які класифікації злочинців існують?

31. Які типології злочинців Ви можете вказати?

32. В чому полягає практична значимість класифікації та типології злочинців?

33. В чому полягає сутність змісту попередження в широкому і вузькому розумінні?

34. Які завдання має профілактика злочинів?

35. Які функції виконує профілактика злочинів?

36. Що представляє собою система профілактики злочинів?

37. В чому полягає специфіка діяльності органів внутрішніх справ у профілактиці злочинів?

38. В чому проявляється діяльність податкової міліції як суб'єкта профілактики.

39. Які існують методи здійснення попереджувальної діяльності?

40. Вкажіть форми здійснення попереджувальної діяльності.

41. Вкажіть умови формування та становлення віктимології як самостійного напрямку кримінології.

42. Які функції виконує віктимологія?

43. Яке значення має особа потерпілого?

44. Що таке віктимність поведінки жертви злочину?

45. Які обставини впливають на віктимність жертви злочину?

46. Що таке віктимна ситуація?

47. Як віктимна ситуація впливає на вчинення злочину?

48. Що таке віктимологічна профілактика злочинів?

49. Форми та методи здійснення віктимологічної профілактики Ви знаєте?

50. Які особливості об'єкта віктимологічної профілактики злочинів?

51. Які особливості віктимологічної профілактики окремих видів злочинів?

52. Розкрийте зміст ранньої та безпосередньої віктимологічної профілактики злочинів.

53. Що таке кримінологічне прогнозування?

54. Яке значення має кримінологічне прогнозування для боротьби зі злочинністю?

55. Які існують види кримінологічного прогнозування?

56. Які методи використовуються в кримінологічному прогнозуванні?

57. В чому проявляється складність та недоліки індивідуального кримінологічного прогнозування?

58. Як співвідносяться кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю?

59. Що таке кримінологічне планування?

60. Вкажіть принципи кримінологічного планування.

61. Назвіть етапи кримінологічного планування.

62. Які ознаки має організована злочинність?

63. Які причини і умови зумовлюють існування організованої злочинності?

64. В чому полягає сутність співвідношення категорій "організована група", "злочинна організація" та "організована злочинність"?

65. В чому сутність підвищеної суспільної небезпеки організованої злочинності?

66. В чому проявляється взаємозв'язок і взаємо обумовленість організованої злочинності та корупції?

67. Які основні напрямки стратегії та тактики боротьби з організованою злочинністю?

68. Дайте законодавче визначення корупції та назвіть види корупційних діянь.

69. Які основні ознаки корупційної злочинності?

70. Вкажіть чинники корупційної злочинності.

71. Назвіть особливості характеристики особи корупціонера.

72. Що складає основу профілактики корупційних діянь?

73. Які виділяють поняття і форми рецидиву злочинів?

74. В чому полягає сутність співвідношення категорій "рецидив злочинів" та "рецидивна злочинність"?

75. Які особливості рецидивної злочинності Ви знаєте?

76. В чому суспільна небезпека рецидивної злочинності?

77. Вкажіть основні напрямки спеціальної профілактики рецидивної злочинності.

78. Дайте поняття професійної злочинності.

79. Які основні види професійної злочинності існують?

80. Вкажіть обставини, які сприяють формуванню злочинного професіоналізму.

81. Які особливі риси притаманні професійному злочинцеві?

82. Вкажіть особливості загальної та індивідуальної профілактики професійної злочинності.

83. Назвіть особливості структури злочинів у сфері економіки.

84. Дайте визначення економічної злочинності.

85. Як співвідносяться категорії "економічна злочинність" та "тіньова економіка"?

86. Які обставини сприяють процесу тонізації економіки?

87. Назвіть заходи загальносоціальної профілактики злочинів у сфері економіки.

88. Яка роль органів внутрішніх справ з попередження злочинів у сфері економіки?

89. Які фактори впливають на злочинність в сфері оподаткування?

90. Як впливає рівень корупції в суспільстві на рівень злочинів у сфері економіки?

91. Що таке насильницький злочин?

92. Назвіть види насильства.

93. Як співвідносяться категорії "насильство" та "агресія"?

94. Які особливості структури насильницької злочинності?

95. Які особливості характеристики особи, що вчиняє насильницькі злочини?

96. Вкажіть детермінанти насильницької злочинності.

97. Як співвідноситься соціальне і біологічне в особі насильницького злочинця?

98. Яка роль органів внутрішніх справ в профілактиці насильницьких злочинів?

99. Вкажіть особливості в структурі злочинів неповнолітніх.

100. Як впливає навколишнє середовище на формування мотивації протиправної поведінки неповнолітнього?

101. Які недоліки сімейного виховання впливають на формування мотивації протиправної поведінки неповнолітнього?

102. Які особливості загально соціальної та спеціальної кримінологічної профілактики злочинів, що вчинюються неповнолітніми?

103. Які є особливості структури жіночої злочинності?

104. Вкажіть особливості динаміки злочинів жінок.

105. Що є характерним для особи злочинця - жінки?

106. Вкажіть детермінанти жіночої злочинності.

107. В чому особливість заходів профілактики злочинів жінок?

108. Роль органів внутрішніх справ в здійсненні профілактики злочинів, що вчинюються жінками?

109. Що таке екологічний злочин?

110. Вкажіть особливості структури злочинів у сфері екології.

111. Чим зумовлена висока латентність злочинів проти довкілля?

112. Які обставини відіграють вирішальну роль у детермінації екологічної злочинності?

113. Що є характерного в поведінці особи, яка вчиняє злочини проти довкілля?

114. Роль загально соціальних і спеціально-кримінологічних заходів профілактики в запобіганні злочинам проти довкілля.

115. Розкрийте сутність необережної злочинної поведінки.

116. Назвіть структуру необережної злочинності та її види.

117. Що є характерним для особи, що вчиняє злочин з необережності?

118. Який вплив справляють на поведінку особи, що вчиняє злочин з необережності, обставини ситуативного характеру?

119. В чому полягає специфіка заходів профілактики злочинів, що вчинюються з необережності?

120. Вкажіть особливості злочинів, що вчинюються в місцях позбавлення волі.

121. Які особливості структури та характеру злочинів в місцях позбавлення волі?

122. Що є характерним для механізму злочинної поведінки в установах виконання покарань?

123. Вплив традиція та законів злочинного світу на криміногенну ситуацію в місцях позбавлення волі.

124. Проблеми реформування системи виконання покарань та заходи профілактики злочинів в місцях позбавлення волі.

125. Що таке наркоманія?

126. В чому проявляється взаємозв'язок наркобізнесу і злочинності?

127. Вкажіть особливості характеристики особи, що займається наркобізнесом.

128. Роль органів внутрішніх справ в запобіганні наркоманії та наркобізнесу.

Тести для самоконтролю

1) Профілактика злочинності - це:

А) засіб підтримання належного правопорядку;

Б) ефективний спосіб боротьби зі злочинністю;

В) соціально-правовий процес, що обмежує або ліквідує чинники, які детермінують злочинність;

Г) один із етапів протидії злочинності.

2) Які основні методи використовують при проведенні кримінологічного прогнозування:

А) експертних оцінок, порівняння, вивчення документів, аналіз статистичних даних;

Б) моделювання, екстраполяції та експертних оцінок;

В) спостереження, моделювання, експертних оцінок;

Г) аналіз статистичних даних, вивчення документів та моделювання?

3) Організована озброєна злочинна група, створена для нападу на юридичних або фізичних осіб, охоплюється поняттям:

А) організоване злочинне угруповання;

Б) банда;

В) мафіозне об'єднання;

В) проста організована група

4) Професійна злочинність - це:

А) сукупність злочинів, вчинених рецидивістами;

Б) сукупність злочинів, вчинених особами, які обрали кримінальну діяльність як засіб існування;

В) сукупність злочинів, вчинених з високим рівнем майстерності;

Г) сукупність злочинів, вчинених на певні території, за певний проміжок часу.

5) Управлінські заходи запобігання професійній злочинності - це:

А) організація вивчення стану професійної злочинності;

Б) поглиблення спеціалізації відповідних підрозділів МВС;

В) вжиття економіко-правових заходів, спрямованих на нейтралізацію протиправного збагачення професійних злочинців;

Г) дослідження причин та умов окремих видів злочинів

6) Загальна профілактика злочинів - це:

А) попереджувальна діяльність, що здійснюється у суспільстві в цілому;

Б) діяльність щодо виявлення детермінант злочинності, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на їх усунення чи нейтралізацію;

В) діяльність, спрямована на виявлення осіб, здатних вчинити злочин, і проведення з ними відповідної профілактичної роботи;

Г) профілактична діяльність щодо анти суспільної поведінки.

7) Що таке кримінологічне прогнозування злочинності:

А) одна х функцій кримінології;

Б) імовірне судження про майбутній стан злочинності;

В) система знань про майбутній стан злочинності;

Г) процес отримання та аналізу інформації з метою визначення майбутнього стану злочинності?

8) В якому році прийнято Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності:

А) 1986; Б) 1994; В) 2000; Г) 2002

9) Яка з перелічених ознак не характерна для професійної злочинності:

А) систематичне вчинення злочинів службовою особою з використанням свого службового становища з корисливих мотивів;

Б) наявність стійких тісних контактів у злочинному середовищі;

В) є для суб'єкта основним джерелом існування;

Г) наявність злочинної кваліфікації?

10) Чим зумовлено наявність неформальних норм поведінки в злочинному середовищі:

А) сприяння його безпеці і відтворенню:

Б) поширення кримінальних традицій;

В) формування злодійської ієрархії;

Г) недотримання злодійських традицій

11) Система профілактики злочинів - це:

А) сукупність державних органів, громадських організацій та громадян, які цілеспрямовано здійснюють управління, планування і виконання профілактичних заходів, мають у зв'язку з цим відповідні права і несуть відповідальність за кінцевий результат;

Б) використання різноманітних форм, методів і засобів профілактики, спрямованих на запобігання злочинності і факторам, що її зумовлюють;

В) використання форм і методів, засобів профілактичної діяльності, розроблених та рекомендованих наукою;

Г) сукупність органів та установ, які здійснюють профілактичні заходи.

12) Основними елементами теорії профілактики злочинів є:

А) поняття профілактики злочинів, форми, рівні профілактики, суб'єкти й об'єкти профілактики, особливості запобігання окремим видам злочинів;

Б) поняття профілактики, її види, суб'єкти, об'єкти, організаційні та правові основи, тактика і методика профілактичних заходів;

В) поняття профілактичної роботи, її види та форми, рівні, суб'єкти та об'єкти, організаційні і правові основи, особливості запобігання окремим видам злочинів;

Г) поняття запобіжної діяльності, види, форми, рівня, суб'єкти, об'єкти, організаційні та правові основи, тактика і методика заходів, особливості профілактики окремих видів злочинів.

13) Поєднання протиправних і легальних форм діяльності притаманне:

А) організованим злочинним угрупованням;

Б) простим організованим групам;

В) мафіозним об'єднанням;

Г) бандам

14) Під кримінальною спеціалізацією слід розуміти:

А) узький набір способів злочинних дій;

Б) оволодіння усіма існуючими методиками злочинних дій і застосування їх залежно від обставин;

В) отримання максимальних доходів унаслідок злочинної діяльності;

Г) вчинення значної кількості невмотивованих злочинів.

15) Які з перелічених категорій не можна віднести до професійних злочинців:

А) особи, які систематично вчиняють хуліганські дії;

Б) особи, котрі вчиняють злочини з використанням свого службового становища;

В) злочинці - щипачі;

Г) злодії у законі?

16) Індивідуальна профілактика злочинів - це:

А) сукупність взаємопов'язаних виховних та примусових заходів впливу на особу з метою недопущення вчинення нею злочину;

Б) правове забезпечення утримання окремих членів суспільства від злочинних дій;

В) недопущення порушення норм кримінального права членами суспільства;

Г) сукупність заходів, спрямованих на недопущення хуліганських дій окремих осіб.

17) Назвіть основний метод прогнозування:

А) спостереження;

Б) вивчення кримінальних справ;

В) екстраполяції;

Г) групування.

18) Над первинними злочинними угрупованнями у гіпотетичній моделі (піраміда) розташовуються:

А) групи забезпечення і безпеки;

Б) групи прикриття;

В) елітарні групи;

Г) групи «збирання виручки»

19) Назвіть рису насильницької злочинності:

А) вчинення злочину проти волі потерпілої;

Б) застосування вогнепальної або холодної зброї;

В) побиття потерпілого;

Г) високий ступінь латентності

20) Яка з названих причин є обов'язковою для професійної злочинності?

А) корисливість;

Б) паразитичні спрямування;

В) існування кримінальних традицій і звичаїв;

Г) наявність злочинного досвіду?

21) Одним з основних завдань профілактики є:

А) обмеження дії негативних явищ і процесів, взаємопов'язаних зі злочинністю;

Б) вивчення чинників, що призводять до формування особи злочинця та реалізації злочинних намірів;

В) нейтралізація детермінантів злочинних проявів;

Г) припинення злочинної діяльності окремих осіб.

22) Назвіть найбільш повний перелік функцій кримінологічної профілактики:

А) описова, прогностична, нормативна, виховна;

Б) прогностична, пояснювальна, направляюча, охоронна;

В) виховна, охоронна, ідеологічна, прогностична, регулятивна;

Г) нормативна, ідеологічна, виховна, описова.

23) Що належить до ознак організованої злочинності:

А) масовість і мінливість;

Б) зростання злочинного елемента з правоохоронними і державними структурами;

В) вчинення злочинів як єдиний спосіб існування;

Г) Систематичне здійснення терористичних актів.

24) До групи насильницьких злочинів належать:

А) навмисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, хуліганство;

Б) навмисні вбивства, тілесні ушкодження, хуліганство, зґвалтування, побої та мордування, доведення до самогубства;

В) хуліганство, тілесні ушкодження, вбивства на замовлення, зґвалтування;

Г) вимагання, тілесні ушкодження, зґвалтування, хуліганство

25) Кримінальний професіоналізм зумовлено:

А) систематичним вчиненням злочинів;

Б) вчиненням злочинів у вигляді промислу;

В) вчиненням злочину з використанням різних знарядь;

Г) вчиненням злочинів у складі злочинного угрупування.

26) Суб'єкти профілактичної діяльності - це:

А) особа правопорушника та умови її формування;

Б) злочинність як соціальне явище та її детермінанти;

В) державні органи, установи, громадські організації і формування та їхні представники, а також окремі громадяни;

Г) правоохоронні органи.

27) Принципами профілактики є:

А) законність, гуманність, ідеологічність, демократизм, принциповість, своєчасність, плановість, комплексність;

Б) законність, гуманність, безперервність, демократизм, конкретність, своєчасність, плановість, комплексність;

В) законність, духовність, забезпеченість, демократизм, диференціація, своєчасність, плановість, комплексність;

Г) законність, гуманність, наукова обґрунтованість, демократизм, диференціація, своєчасність, плановість, комплексність.

28) Причинами насильницьких злочинів є:

А) негативний вплив на особу мікросередовища, розповсюдження пияцтва та алкоголізму, неприязні між особові стосунки, конфліктні ситуації між злочинцем і потерпілим;

Б) розповсюдження пияцтва та алкоголізму, соціальна дезорганізація, безробіття;

В) значний рівень корупції, кримінальний раціоналізм суспільних відносин;

Г) відродження кримінальних традицій, недоліки системи виконання покарань, падіння авторитету влади.

29) Категорію професійних злочинців, які стоять на нижчій сходинці ієрархії кримінального світу називають:

А) «мужики»; Б) «шестірки»;

В) «опущені»; Г) «злодії в законі».

30) Який із зазначених напрямів попереджувальної діяльності не здійснюється органами внутрішніх справ:

А) участь у забезпеченні конституційних прав і свобод громадян, перекриття каналів незаконного збагачення;

Б) запобігання злочинам проти довкілля, які завдають суспільству значних збитків;

В) розробка і організація виконання комплексних планів профілактики злочинності та безпосереднє керівництво діяльністю державних органів та громадських організацій у боротьбі зі злочинністю;

Г) профілактика віктимної поведінки особи?

31) За організаційною формою заходи загальної профілактики поділяються на:

А) заходи підбору і заходи розстановки;

Б) заходи вибору і заходи типу;

В) заходи сигнали і заходи дії;

Г) заходи змісту і заходи дії.

32) Дайте найбільш точне визначення економічної злочинності:

А) сукупність злочинів, об'єктом яких є економічні відносини, що охороняються державою;

Б) сукупність злочинів, що посягають на державне або колективне майно;

В) самостійний вид злочинності, об'єктом якої є господарська діяльність, економічні процеси та відносини;

Г) сукупність злочинних діянь, що здійснюються в галузі підроблення банківських документів, привласнення грошей, шахрайства та валютних операцій.

33) Норми неформальної поведінки, жаргонного мовлення, манер тощо, притаманні злочинному середовищу, охоплюються поняттям:

А) кримінальний закон;

Б) кримінальний звичай;

В) кримінальна традиція;

Г) кримінальна субкультура.

34) Рання профілактика - це:

А) спеціальна діяльність, спрямована не лише на окрему особу, а й на її мікросередовище;

Б) здійснення заходів щодо виправлення і перевиховання особи, чия поведінка відхиляється від моральних та правових норм, але ще не стала злочинною;

В) забезпечення усунення соціалізації особи і тим самим недопущення вчинення нею злочину;

Г) діяльність, спрямована на перевиховання осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.

35) Заходи індивідуальної профілактики залежно від завдань, на які вони спрямованні, можуть бути поділені на три класи, а саме:

А) індивідуальні, заходи примусу, заходи впливу;

Б) профілактичні, заходи контролю, заходи безпеки;

В) інформаційні, заходи безпеки, заходи примусу;

Г) інформаційні, заходи впливу, заходи контролю.

36) Структура економічної злочинності, в загальному, це -:

А) розкрадання, хабарництво, підроблення грошей, вимагання;

Б) хабарництво, ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво, підроблення грошей;

В) фіктивне підприємництво, вимагання, підроблення грошей, крадіжки приватного майна;

Г) підроблення грошей, розкрадання державного і колективного майна, вимагання, хабарництво

37) До методів профілактичної діяльності належать:

А) переконання і примус;

Б) усунення криміногенних факторів середовища;

В) своєчасне застосування превентивних заходів;

Г) заохочення і подяка.

38) Другим етапом кримінологічного планування є:

А) затвердження плану;

Б) збирання пропозицій;

В) узгодження плану;

Г) підготовчий етап.

39) До злочинів у сфері службової діяльності (корупційні злочини) належать:

А) незаконні дії щодо приватизації паперів, зловживання владою або службовим становищем, хабарництво, фіктивне банкрутство;

Б) зловживання владою або службовим становищем, хабарництво, злочини у сфері зовнішньоекономічної діяльності, перевищення влади або службових повноважень;

В) шахрайство, зловживання владою або службовим становищем, хабарництво, злочини у сфері банківської діяльності;

Г) фіктивне підприємництво, хабарництво, шахрайство, фіктивне банкрутство

40) Однією з форм профілактичної діяльності органів внутрішніх справ є:

А) здійснення керівництва суб'єктами профілактики на підвідомчій території;

Б) запровадження громадського контролю за дотриманням правових норм у сфері побуту;

В) інформування державних органів про стан злочинності, її тенденції та детермінанти;

Г) запобігання злочинам, що вчинюються у місцях лікування від наркозалежності.

41) Порівняння минулого і сучасного станів досліджуваного об'єкта та перенесення на майбутнє виявлених закономірностей його розвитку характеризує метод:

А) моделювання;

Б) експерименту;

В) екстраполяції;

Г) узагальнюючих показників.

42) Умови злочинності у сфері економічної діяльності:

А) корупція в органах влади та управління, недоліки законодавства, трудова апатія, недоліки в контрольно-ревізійній діяльності;

Б) недоліки законодавства, недоліки в контрольно-ревізійній діяльності, недоліки в підборі, розстановці та вихованні кваліфікованих кадрів, трудова апатія;

В) ігнорування об'єктивних економічних законів, зрощення загально кримінальних структур з економічними, недоліки законодавства, недоліки в контрольно-ревізійній діяльності;

Г) корупція в органах влади та управління, волюнтаризм у керівництві господарською діяльністю, недоліки податкової служби, недоліки законодавства;

43) Повторне вчинення злочину під час відбування покарання у місцях позбавлення волі, а також після звільнення з них охоплюється поняттям:

А) загальний рецидив:

Б) пенітенціарний рецидив;

В) багаторазовий рецидив;

Г) особливо небезпечний рецидив

 ТЕМА 18. Наркотизм і злочинність. | Перелік питань для аудиторної контрольної роботи

ТЕМА 10. Професійна злочинність. | ТЕМА 11. Економічна злочинність. | Класифікація економічних злочинів | ТЕМА 12. Насильницька злочинність. | ТЕМА 13. Жіноча злочинність | ТЕМА 14. Злочинність неповнолітніх | ТЕМА 15. Екологічна злочинність. | Детермінанти екологічної злочинності. | ТЕМА 16. Необережна злочинність. | ТЕМА 17. Пенітенціарна злочинність. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати