На головну

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. Common Facilities - спільні кошти
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I розділ. Загальні характеристики організації
  5. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Загальні положення

Етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи не можна повною мірою уніфікувати і стандартизувати. Вони багато в чому залежать від теми і характеру досліджень, його цілей і завдань, а також дисципліни, по якій виконується кваліфікаційна робота.

У загальному випадку можна виділити наступні етапи, супутні здебільшого випускних робіт.

1. вибір теми повинен обов'язково спиратися на реальні можливості виконання роботи на місці проходження переддипломної практики. Цей етап включає також отримання завдання на виконання роботи, попереднє знайомство з літературою для визначення ступеня вивченості питання і з'ясування цілей і завдань дослідження.

2. Складання робочого плану. У ньому вказуються терміни початку і закінчення виконання етапів розробки теми з перерахуванням конкретних видів виконуваних завдань і методів. Після складання, робочий план потрібно обговорити з науковим керівником і фахівцями господарства. Це істотно допомагає випускнику, так як дозволяє скорегувати план і уни-

жати непродуктивних витрат праці і часу. Результати досліджень випускник доповідає в кінці практики на виробничій нараді фахівців господарства. Протокол наради, висновок фахівців, характеристика, підписана керівником підприємства, направляється в деканат для подання ДАК (Державна атестаційна комісія).

3. Збір, накопичення і попередня обробка матеріалів. Це центральна частина будь-якого дослідження, вона здійснюється відповідно до завдань і методами дослідження. При цьому проводиться збір матеріалів, як для загальної частини роботи, так і спеціальної. На цьому етапі дуже важливо чітко вести первинну документації, певну завданням керівника.

4. Аналіз і узагальнення зібраних даних. Це найбільш відповідальна частина роботи, тут випускник повинен підтвердити свою кваліфікаційну характеристику і готовність до самостійної роботи. Оброблені та проаналізовані результати разом з первинною документацією представляються консультантам і науковому керівнику.

5. Завершення роботи включає оформлення кваліфікаційної роботи, підготовку її до захисту і захист.

Обсяг роботи з урахуванням теми і напрямки дослідження повинен складати від 50 до 70 сторінок комп'ютерного набору. Пропонується кілька варіантів оформлення змісту кваліфікаційної роботи (табл. 1, 2, 3).

ТАБЛИЦЯ 1 - ЗМІСТ І ОБСЯГ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО І АНАЛІТИЧНОГО НАПРЯМКИ

 Зміст  Кількість сторінок
 Введеніе1. Огляд літератури2. Характеристика хозяйства2.1. Загальна характеристика господарства і технологій жівотноводства2.2. Економічні показники господарської деятельності2.3. Охорона навколишнього среди2.4. Безпека життєдіяльності на виробництві та в надзвичайних сітуаціях3. Власні ісследованія3.1 Обгрунтування теми3.2. Матеріал і методика ісследованій3.3. Результати власних ісследованій3.4. Економічна ефективність роботи4. Заключеніе5. Виводи6. Пропозиція проізводствуБібліографіческій спісокПріложеніе  2-310-12 3-4 5-82-3 5-10 1-21-2 12-15 2-32-31-2
 всього  50-70

ТАБЛИЦЯ 2 - ЗМІСТ І ОБСЯГ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ теоретичного НАПРЯМКИ

 Зміст  Кількість сторінок
 Введеніе1. Теоретичні аспекти досліджуваної проблеми1.1 Історія вопроса1.2 Існуючі розробки (методи вивчення) 1.3. Практичне прімененіе1.4. Економічна значимість проблеми і її еффектівность1.5. Екологічні проблеми, що вивчається теми1.6. Безпека життєдіяльності на виробництві та в надзвичайних сітуаціях2. Заключеніе3. Виводи4. Пропозиція проізводствуБібліографіческій список (50-60 джерел) Додаток  2-3 4-55-615-20 5-6 4-5 4-5 5-101-2
 всього  50-70

ТАБЛИЦЯ 3 - ЗМІСТ І ОБСЯГ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ

 Зміст  Кількість сторінок
 ВведеніеПроект. Обоснованіе1.1. Визначення фермерського хозяйства1.2. Опис особливостей біологічного об'єкта або технологічного процесса3. Розрахункова часть3.1. Розрахунок поголовья3.2. Розрахунок кормової бази3.3. Розрахунок трудових і енергетичних ресурсов4. Економічна ефективність проекту 5. Екологічні питання ведення хозяйства6. Безпека життєдіяльності в фермерському господарстві і в надзвичайних сітуаціях7. Заключеніе8. Виводи9. Пропозиція проізводствуБібліографіческій спісокПріложеніе  2-34-56-7 10-12 3-44-55-63-43-44-52-31-2 5-101-2
 всього  50-70

В окремих випадках зміст і обсяг роботи можуть бути зміненими за погодженням з керівником.ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ кваліфікаційних РОБІТ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЇХ ЗА СТУДЕНТАМИ | Огляд літератури

Єкатеринбург 2010 | ВСТУП | характеристика господарства | власні дослідження | ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ | БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК | додаток В | Правила оформлення відкликання | РЕЦЕНЗІЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати