На головну

лабораторний стенд

  1. Завдання і рішення до лабораторних робіт № 1 - 6
  2. Завдання і рішення до лабораторних робіт № 7 - 8
  3. ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
  4. Матеріали до лабораторних занять
  5. Методичні вказівки до лабораторних робіт
  6. Методичні вказівки до лабораторних робіт

Мета роботи:

Ознайомлення з робочим місцем і отримання навичок роботи з приладами Г3-33, В7-26, C1-77, B7-I6A і лабораторним стендом.

ГЕНЕРАТОР Г3-33

Генератор Г3-33 призначений для отримання синусоїдальних коливань звукових і ультразвукових частот в діапазоні 20 Гц - 200 кГц з напругою від часткою вольта до 30 вольт.

На передній панелі розташовані (рис. 1)

Вольтметр - I, Множник шкал приладу - 2,

Вимикач внутрішньої навантаження - 3,

Перемикач "Межа - Ослаблення" - 4,

Перемикач вихідного опору приладу - 5

Вимикач мережі - б, Шкала установки частоти - 7,

Ручка установки частоти - 8, ручка плавного регулювання

напруги - 9, Ручка розладу частоти - (в%) - 10,

Ручка множника частоти - 11, Вихідні клеми - 12,


Основні правила роботи з генератором

Перед включенням генератора встановити ручки регулювання в наступні положення:

ручка "межа шкал - ослаблення" - "+30 дБ";

тумблер "Внутрішня навантаження" - "Увімкнути";

ручка "Peг. виходу" - в крайнє лівіше положення;

перемикач "Шкала приладу" - в положення "+1".

Включити прилад тумблером "Мережа". Прогріти прилад протягом декількох хвилин.

Визначення частоти виробляється перемножением відліку по лімбу "Частота, Гц" на показання перемикача "Множник".

Вихідна напруга знімається з клем "Вихід". Його величина визначається положенням перемикача "Межа шкал - Ослаблення", положенням рукоятки "Peг. Виходу" і залежить від положення перемикача "Вихідний опір W".

Перемикач "Вих.сопротівленіе, W" має чотири положення: "5", "50", "600", "АТТ" (в лабораторному генераторі перемикач зафіксований тільки в положенні 5W - ручка знята).

У перших трьох положеннях напруга потрапляє на вихідні клеми, пройшовши атенюатор (калібрувальний дільник напруги) і узгоджувальний трансформатор, симетрична вторинна обмотка якого має відводи, що дозволяють отримувати різні вихідні опору (5; 50 або 600 Ом). У положення "АТТ" напруга з виходу атенюатора потрапляє на клеми "Вих", минаючи узгоджувальний трансформатор. При цьому вихід робиться несиметричним.

Вихідна напруга регулюється грубо за допомогою перемикача "Межа шкал - Ослаблення" і плавно - потенціометром "Peг. Виходу". Перемикач шкал "Ослаблення" перемикає і шкали вимірювального приладу. Відлік вихідної напруги проводиться за відповідною шкалою вимірювального приладу. Верхня шкала вимірювального приладу "10" використовується при установці перемикача "Межа шкал - Ослаблення" в положення кратні 10. Так, якщо на перемикачі встановлена ??величина 1В, то вся шкала відповідає

"Цього значення", а "5" - відповідає 0,5 В. Шкала 30 В ис

користується, якщо перемикач "Межа шкал - Ослаблення" встановлено в положення кратні 3 (0,3 В, 3 В, 30 В). У генераторі шкала атенюатора проградуірована в децибелах (дБ), аналогічна шкала нанесена і на вимірювальний прилад.

 
 

 Децибели - логарифмічні одиниці, що визначають відносини напруг V1 / V2, струмів I1 / I2, потужностей P1 / P2 через співвідношення:

Збільшення або зменшення напруги або струму на 20 дв означає збільшення або зменшення їх в 10 разів.

Прийнято, що рівень 0 дБ відповідає потужності в I мВт, що виділяється на опорі 600 Ом (при цьому напруга дорівнює 0,7746 В, ток-1,291?10-3 А).

завдання

Встановити на виході генератора Г3-33 напруга 0,5 В з частотою 10 кГц при положенні вимикача внутрішньої навантаження "Увімкнути". Ця напруга буде використовуватися в подальшому для вимірювань приладами В7-26, B7-I6A і осцилографом.

ВОЛЬТМЕТР В7-26

Вольтметр універсальний В7-26 призначений для вимірювання постійного, змінного гармонійного напруг і опору постійному струму в лабораторних умовах. Шкали приладу проградуіровани в ефективних значеннях гармонійної напруги.

На передній панелі приладу (рис. 2) розташовані:

Стрілочний прилад - 1; Перемикач роду робіт - 2;

Перемикач меж на II положень - 3;

Вхідні клеми для підключення постійної напруги і змінних напруг з частотами в діапазоні від 20 Гц до 100 кГц - 4;

Вхідні клеми для підключення вимірюваних опорів в межах від 10 Ом до 100 МОм - 5;

Гніздо для високочастотного пробника - 6; (В лабораторній роботі не використовується);

Ручки установки нуля приладу при різних видах робіт-7, з яких >0


>0<1vU - ручка потенціометра установки електричного нуля при вимірах змінної напруги;

| > ? < - ручка потенціометра установки "нескінченності" при вимірі опору постійному струму.

Діапазон вимірювання постійної напруги від 30 мВ до 300 В перекривається межами 0,3; 1; 3; 100; 300 В. Діапазон вимірювання змінної напруги від 200 мВ до 300 В через вхідні клеми 4 перекривається межами 1, 3, 10, 30, 100 і 300 В.

Діапазон вимірювання опорів приладом від 10 Ом до 100 мОм.

Для вимірювання гармонійного і постійного напруг в приладі В7-26 є три шкали: 0 - 10 »V, 0 - 30» V, ~ IV. Шкала 0 - 10 »V використовується при установці перемикача меж вольтметра на ділення кратні 10 (10 В, 100В). Шкала 0-30 V застосовується для меж, кратних трьом (0,3 В, 3 В, 30 В, 300 В). Шкала ~ IV застосовується для вимірювання тільки змінних напруг ??1 В.

Підготовка приладу до роботи.

Основні правила роботи з вольтметром

Для запобігання різкому зашкалювання стрілки приладу вольтметра встановити перемикач межі вимірювання на 100 В. Натисканням кнопки "Мережа" включити прилад. Про включення свідчить світіння індикатора приладу. Після прогріву протягом декількох хвилин можна проводити вимірювання.

завдання

Виміряти напругу 0,5 В, розташоване в генераторі при виконанні завдання з вивчення приладу Г3-33.

Попередньо необхідно встановити стрілку приладу на нуль. Для цього перш за все потрібно встановити перемикач роду робіт в положення + U або -U, а перемикач меж вимірювання в положення 0,3 V і ручкою >0<U ? встановити стрілку на нуль при замкнутих провідником клемах U і *.

Для вимірювання гармонійної напруги 0,5 В устано-

вити перемикач меж вольтметра в положення I V. Перемикач роду робіт встановити в положення V. Закоротіть провідником клеми V і * і встановити стрілку приладу на нуль шкали ~ 1V ручкою 403 U , З'єднати клеми вольтметра U і * отвори для них генератора ГЗ-33. Провести відлік значення напруги за шкалою ~ 1 V.

При вимірюванні змінної напруги> I В необхідно використовувати шкалу -U при іншому положенні перемикача меж вимірювань. Нуль на цій шкалі встановлюється також ручкою 4 03 1V U.

Для вимірювання постійних напруг використовується шкала -V, нуль на якій встановлюється ручкою 40 3U? після перекладу перемикача роду робіт в положення "+ U" або "- U" Положення "+ U" відповідає подача "+" постійної напруги на клему "U", а "-" на клему * .

При положенні перемикача меж в положенні "-U" знаки напруги, що подається на клемах U і * необхідно поміняти.РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | завдання

Підготовка вольтметра до роботи | Органи управління синхронізації | У разі відсутності лінії розгортки ручкою «¦ 1» вертикального переміщення виведіть лінію розгортки на робочу частину екрану. | Вимірювання тривалості сигналу | УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД | лабораторне завдання | Вихідні теоретичні дані | лабораторне завдання | Вихідні теоретичні дані | лабораторне завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати