На головну

II. Конкретні цілі вивчення теми

  1. II. Конкретні цілі вивчення теми
  2. III. Програма вивчення особистості учня.
  3. III.2. Конкретні цілі самопідготовки студента до практичного заняття по темі.
  4. Антропогенез. Етапи і методи вивчення еволюції людини. Раси і расогенез. Адаптивні екологічні типи людини
  5. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
  6. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ (міждисциплінарна інтеграція).

1. Засвоїти анатомо-фізіологічні особливості артеріальних судин кінцівок і їх кровопостачання.

2. Трактувати етіологію, патогенез і класифікацію ХОЗАК.

3. Вміти проводити опитування і фізикальне обстеження хворих з ХОЗАК і аналізувати їх результати.

4. Вміти визначати клінічні симптоми і синдроми, характерні для типової клінічної картини ХОЗАК різного походження.

5. Вміти виявляти різні клінічні варіанти, атипові форми і ускладнення ХОЗАК.

6. Вміти виділити провідний клінічний симптом або синдром захворювань (за списком 1 ОКХ) і поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання в хворого (за списком 2 ОКХ).

7. Вміти призначати план лабораторного і інструментального обстеження хворих з ХОЗАК, використовуючи стандартні схеми (за списком 4 ОКХ), і проводити оцінювання результатів досліджень.

8. Вміти проводити диференційну діагностику прогнозованого захворювання і поставити попередній клінічний діагноз (за списком 2 ОКХ).

9. Вміти на підставі попереднього клінічного діагнозу за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначити вид лікування хворого з ХОЗАК (консервативного або оперативного), визначити принципи консервативного або оперативного лікування, необхідні дієту, режим роботи і відпочинку при лікуванні даного захворювання.

10. Вміти при показаному хірургічному лікуванні хворого з ХОЗАК визначати принципи його післяопераційного ведення і реабілітації, знати фактори ризику виникнення післяопераційних ускладнень і проводити їх профілактику, а при розвитку - їх лікування.

11. При наявності або виникненні при даному захворюванні невідкладного стану (за списком 3 ОКХ та ін.) - Вміти його діагностувати, визначати тактику надання і вміти надавати невідкладну медичну допомогу.

12. Використовуючи стандартні методики, вміти виконувати діагностичні та лікувальні лікарські медичні маніпуляції, необхідні при ХОЗАК: визначення пульсації магістральних артерій кінцівок в проекційних точках, визначення приблизного рівня і вираженості оклюзії, проводити функціональні проби з діагностики хронічної ішемії кінцівок (за списком 5 ОКХ і ін .).

13. Вміти визначати тактику обстеження та вторинної профілактики ХОЗАК при диспансерному спостереженні за хворими.

14. Вміти визначати прогноз для життя і експертизу непрацездатності в хворого ХОЗАК.

15. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації, вміння ведення медичної документації в хірургічній клініці.I. Актуальність теми | III.2. Конкретні цілі самопідготовки студента до практичного заняття по темі.

IV. Джерела навчальної інформації | Анатомо-фізіологічні особливості артеріальної системи кінцівок. | У клініці прийнята така класифікація ХОЗАК | Етіопатогенез і патоморфологія ХОЗАК. | Клінічна картина основних ХОЗАК. | Особливості обстеження хворого з підозрою на ХОЗАК. | Клінічне фізикальне обстеження. | І ендартеріїту артерій нижніх кінцівок | Лікування хворих ХОЗАК. | Реконструктивне і фізіологічне спрямування - два найважливіші шляхи розвитку сучасної судинної хірургії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати