На головну

Приклад рішення задачі №5.

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  3. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  4. I. 5. Сформулюйте принцип суперпозиції для вектора. Наведіть приклади.
  5. I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Мета завдання - перевірка ступеня засвоєння поняття геометричних характеристик поперечного перерізу при згині і крученні. Перед рішенням завдання слід повторити з теоретичної механіки навчальний матеріал, що стосується визначення центру ваги перетинів, складених з найпростіших геометричних фігур і перетинів з прокатних профілів, визначення статичного моменту площі перетину щодо довільних осей координат.

Звертається увага учня на відмінність геометричних характеристик поперечного перерізу бруса при його розтягуванні (стисканні) і при вигині або крученні. При розтягуванні (стисканні) площа поперечного перерізу бруса, що є його геометричною характеристикою, повністю визначає опір елемента розтягування (стисненню). Пояснюється це тим, що при осьовому розтягу або стиску нормальні напруги в перетинах центрально розтягнутого (стисненого) бруса розподіляються рівномірно. При нерівномірному розподілі напруг по перетину бруса або балки, наприклад при вигині, на їх деформування впливає не площа поперечного перерізу, а його форма і, крім того, положення осей поперечного перерізу до напрямку дії зовнішніх сил.

Тому при розрахунку балок на вигин в опорі матеріалів виникає необхідність прийняти геометричні характеристики поперечного перерізу елемента, звані осьовими моментами інерції Ixі IУ.

Порядок вирішення завдань на визначення моменту інерції перетину плоских фігур наступний:

1 Розбити цю фігуру на прості складові частини (прямокутники, кола, трикутники і т. Д.). Якщо до складу фігури входить стандартний профіль прокату, то останній не розбивається на частини; становище його центра ваги і площа визначається по сортаментний таблицями. Простими елементами в цьому випадку будуть: двутавр, швелер, куточки, смуга. Якщо фігура має отвір, то площі і моменти інерції цих отворів вважаються негативними.

2-Визначити центр ваги всієї фігури.

3-Через знайдений центр ваги перерізу провести головні центральні осі. Для фігур, що мають осі симетрії, головні осі збігаються з осями симетрії.

4-Через центри тяжкості простих фігур провести власні центральні осі інерції.

5-Визначити відстань між власними головними осями кожної простої фігури і головними центральними осями перерізу в цілому. Нанести ці відстані а на креслення.

6-Визначити моменти інерції складових частин щодо власних осей інерції и .

7- Визначити моменти інерції перетину щодо головних центральних осей, використовуючи формулу переходу на центральні осі: I = I ° +а2АПриклад рішення задачі №4. | Умова завдання: Знайти головні центральні моменти інерції: а) геометричної фігури і б) Перетини, складеного зі стандартних профілів прокату.

Тема 2.4. Геометричні характеристики плоских перерізів | Тема 2.5. вигин прямого бруса | Методичні вказівки щодо вивчення теми | Тема 3.3 .. статично визначні плоскі ферми | Тема 3.4. багатопролітні статично визначні (шарнірні) балки | Тема 3.6. Поняття про розрахунок статично невизначених систем | Аналітичний спосіб вирішення | Приклад рішення задачі №2 | Приклад рішення задачі №3 | Рішення: Побудова епюри Qx .. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати