На головну

ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕМИКАННЯ ПЕРЕДАЧ

  1. CAD-системи
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. Grid-системи
  4. I'a-чштіе школи і становлення шкільної системи
  5. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів
  6. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  7. II. Проектування технологічного процесу

Для зміни частот обертання вихідних валів приводів використовуються механізми перемикання зубчастих передач. Механізми індивідуального безпосереднього управління характеризуються тим, що кожен зубчастий блок (або зубчасті колеса) перемикається окремою рукояткою, пов'язаної з ним безпосередньо (рис. 7.1а) Або через зубчасто-систему важеля передачу (рис. 7.1б) При переміщенні блоку на велику відстань. З метою полегшення управління і зменшення розмірів панелі управління дві або три рукоятки доцільно розташовувати на одній осі (рис. 7.1в).

Механізми групового управління дозволяють перемикати групу коліс за допомогою однієї рукоятки шляхом почергового її приєднання до елементів управління цими колесами (рис. 7.1г).

Рис.7.1. Схеми механізмів перемикання коробок швидкостей

Механізми централізованого послідовного управління дозволяють виконувати перемикання всіх коліс і інших елементів від одного органу управління. Вони виконуються у вигляді кулачкового механізму з барабанним (рис. 7.1д) Або дисковим кулачком (рис. 7.1е), А також можуть включати в себе кривошипно-кулісні (рис. 7.1ж) Механізм. Причому пази можуть бути розташовані на обох сторонах плоского диска. Управління за допомогою кулачків є централізованим, але процес перемикань стає тривалим, неможливий попередній набір швидкостей, механізм управління має великі габарити.

Селективні механізми дозволяють набрати задану частоту обертання ще до закінчення роботи верстата на попередньому режимі. Найбільш поширені механізми з пальцьовими або рейковими штовхачами (рис.7.1з). Для перемикання обертання селектор відводять від штовхачів, повертають до необхідного положення, а потім переміщають в осьовому напрямку.

Залежно від розташування органів управління, механізми управління перемиканням передач забезпечують безпосереднє або дистанційне керування.

На рис.7.2 наведені конструктивні схеми механізмів безпосереднього управління.

При використанні рукоятки і передавального важеля приводний сухар переміщається по окружності, зміщуючись від осі вала, за яким пересувається зубчасте колесо (рис. 7.2а, 7.2б). приймають А = R-f і допускають f? 0,3 ·С. При проектуванні механізму управління з рукояткою і передавальним важелем, виходячи з необхідних переміщень s зубчастого блоку або ползушки і допускаються кутів повороту рукоятки, визначають розміри деталей механізму.

При великому переміщенні зубчастого блоку важільним механізмом значення f виходить за допустиму, тому необхідно застосовувати зубчато-систему важеля передачу (рис. 7.2в). Для переміщення зубчастого блоку з невеликою відстанню між вінцями застосовують охоплює вилку (рис 7.2г). З метою зменшення зносу поверхонь, що труться приймають t = lc. Зазвичай втулка з виделкою переміщаються по качалці (рис. 7.2д, 7.2е). Для схеми (рис 7.2ж) Приймають: d = (L, 5-l, 6) ·d; l1= (1,2-1,5) ·d; l2= (2,0-2,5)·d.

Мал. 7.2. Елементи механізмів перемикання коробок швидкостей

Конструкція зубчато-важільного механізму управління приведена на рис. 7.3.

Мал. 7.3. Зубчасто-важільний механізм перемикання зубчастих коліс

Від рукоятки 7 через маточину 5, вісь 4 і зубчасте колесо 3 рух передається ползушки 1, з'єднаної з рейкою 2. Рукоятка забезпечена фіксатором 6.

Для дистанційного керування перемиканням передач використовують електромагнітні муфти і гідравлічні приводи.

Електромагнітні муфти застосовуються в автоматичних коробках швидкостей, приводах подачі і допоміжних переміщень. Вони також можуть служити служать в якості гальм і зчіпних пристроїв. У серію ЕIМ входять муфти контактного типу виконання 2 (ЕIМ ... 2) (рис.7.4.), Безконтактні - виконання 4 (ЕIМ ... 4) (ріс.7.5.), Гальмівні - виконання 6 (ЕIМ ... 6).

Мал. 7.4. Електромагнітна муфта ЕIМ ... 2

Серію утворюють муфти 13 габаритів: від 04 до 16. Зі збільшенням габариту муфти зростають її розміри і параметри силової характеристики.

Для електромагнітних муфт встановлені контрольні та інформаційні значення параметрів технічної характеристики. Контрольні значення параметрів характеризують нову муфту при нормованої температурі і номінальній напрузі струму, використовуються при перевірці і приймання нових муфт. Інформаційні значення ряду параметрів відрізняються від контрольних внаслідок зміни якості муфти при заробляння і зносі фрикційних дисків в процесі експлуатації, вони залежать також від температури муфти і масла.

При конструюванні механізмів верстата муфти вибирають по інформаційним значенням показників технічної характеристики. Якщо інформаційне значення мало відрізняється від контрольного, терміни "інформаційний" і "контрольний" опускаються. Розрахункові параметри, які не регламентовані технічними умовами, називаються довідковими.

Розмір отвору муфти може відноситися до однієї з трьох груп: гладкі (група А); шліцьові з центруванням по зовнішньому діаметрі шліців (група Н); шліцьові з центруванням по внутрішньому діаметру шліців (група В).

Встройка муфт в механізми. Муфту ЕIМ ... 2 фіксують на валу в осьовому напрямку за допомогою втулок. Сусідній з муфтою торець повідця повинен бути розташований від торця муфти на відстані 4 ... 10 мм.

Катушкодержатель муфти ЕIМ ... 4 повинен бути утриманий від обертання. Його встановлюють у розточення кришки 2, закріпленої в корпусі 3, іфіксіруют гвинтом Г (Рис. 7.5.).

Мал. 7.5. Приклад вмонтування електромагнітної муфти ЕIМ ... 4 в механізм управління

До складу гідравлічного механізму дистанційного управління входять циліндр зі штоком, сполученим з виделкою перемикається зубчастого блоку, і гідравлічний розподільник. На рис. 7.6 показані схеми гідравлічних пристроїв для перемикання блоку зубчастих коліс.

Мал. 7.6. Гідравлічні пристрої перемикання швидкостей

Однозначність положення переміщуваного елемента при його фіксації визначає надійність управління перемиканнями. Положення штока поршня 1 у схемі, наведеній на рис. 7.6а, При його осьовому переміщенні визначається роботою фіксатора 2, який взаємодіє з кінцевим вимикачем 3 і відключає насос, що подає масло в порожнину гідроциліндра. У схемі на рис. 7.6б переміщення поршня 1 перед його фіксацією в будь-який з трьох положень проводиться до жорсткого упору (наприклад, для переміщення в середнє положення масло подається одночасно в порожнині 4 і 5; для переміщення в крайнє ліве положення - в порожнину 5). Фіксатор 2 дає можливість відключати насос після зупинки поршня 1.

В процесі роботи верстата можливе виникнення аварійних ситуацій, які можуть привести до поломок механізмів верстата. Так, наприклад, до перевантаження механізмів верстата можуть призводити неправильно обрані режими різання, відхилення характеристик оброблюваних матеріалів, биття заготовок, затуплення ріжучого інструменту, робота з жорсткими упорами в системах затискних пристроїв і пристосувань і ін. Причиною перевантаження можуть бути також одночасні включення несумісних рухів. Тому для запобігання від перевантажень верстати оснащуються запобіжними пристроями, які захищають механізми верстата від поломок. Ці пристрої підрозділяються на запобіжні та блокувальні. Перші оберігають механізми верстата від впливу підвищених сил, що крутять моментів, тисків та ін. Другі не допускають одночасного включення несумісних рухів, або припиняють дію певного робочого органу, якщо порушений порядок включення (наприклад, припинення подачі столу в фрезерному верстаті при зупинці шпинделя).

блокувальні пристрої призначені для запобігання можливих аварій від одночасного включення двох або більшого числа несумісних рухів, порушення певної послідовності включення органів управління ін. Наприклад, до аварії може привести одночасне включення в роботу ходового гвинта і ходового валу токарно-гвинторізного верстата, до виходу з ладу механізму верстата або інструменту призведе включення подачі столу при необертальному інструменті (свердла, фрези), зламається розгортка або мітчик, якщо попередньо не буде просвердлений отвір.

В механізми верстатів вводять велику кількість блокувальних пристроїв. Електричні пристрої найбільш ефективні, так як для них відстань між блокуємими органами управління не має значення. Механічні блокувальні пристрої зазвичай застосовують при незначній відстані між блокуємими органами, оскільки в іншому випадку ускладнюється конструкція.

На рис. 7.7 показана блокування двох паралельних валів 1 і 6, розташованих на близькій відстані. На валу 1 закріплений диск 3 з вирізом а, Окресленим по дузі кола, а на валу 6 - диск 4 з вирізом б. Положення рукояток 2 і 5 дисків 3 і 4, показане на рис. 7.7а, Нейтральне.

Мал. 7.7. Схеми блокування паралельних валів

З цього положення можна повернути будь-яку рукоятку. Якщо рукоятку 2 опустити вниз і включити цим самим якийсь рух у верстаті, то диск 3, увійшовши в виріз б диска 4 (рис. 7.7б), Заблокує цей диск і рукоятку 5, і повернути останню буде не можна до повернення рукоятки 2 в нейтральне положення.

Аналогічно цьому здійснена блокування двох паралельних валів, віддалених один від іншого (рис. 7.7в). Положення, зображене на малюнку, є нейтральним. При повороті одного з дисків стрижень 7 входить в поглиблення іншого диска і блокує його.

На рис. 7.8 показано пристрій, що блокує два вала з перпендикулярними осями. Нейтральним є положення дисків, при якому прямолінійні вирізи а и б знаходяться один проти іншого (рис. 7.8а), При повороті одного з дисків інший блокується (рис. 7.8б).

Мал. 7.8. Схема блокування перпендикулярних валів
Розрахунок жорсткості шпиндельного вузла | Класифікація мастильних систем

Розрахунок пасової передачі | Приклад розрахунку зубчастої передачі | Особливості конструкцій елементів зубчастих передач | Попередній вибір підшипників | Розрахунок шпонкових з'єднань | Розрахунок шліцьових з'єднань | РОЗРОБКА Основні параметри ПРИВОДУ | Уточнений розрахунок валів | Перевірочний розрахунок зубчастих передач на втому при згині | Перевірка підшипників кочення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати