На головну

Приклад рішення задачі №3

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  3. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  4. I. 5. Сформулюйте принцип суперпозиції для вектора. Наведіть приклади.
  5. I. Приблизний перелік питань для підготовки до іспиту
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Для вирішення цих завдань необхідно вивчити тему «Вигин прямого бруса», навчитися швидко і безпомилково будувати епюри поперечних сил Qx і згинальних моментів Мх.

Поперечна сила в перерізі чисельно дорівнює алгебраїчній сумі проекцій на вісь, перпендикулярну осі балки всіх сил, що діють за одну сторону від цього перетину. Якщо при визначенні поперечної сили розглядається ліва відтята частина балки, то зовнішні сили, спрямовані вгору, треба приймати зі знаком плюс, а вниз - зі знаком мінус, при розгляді ж правої відтятою частини - навпаки. Для побудови епюри Qx проводять нульову лінію під зображенням балки. Тоді кожному перетині балки відповідає певна точка цієї лінії. Позитивні значення поперечних сил відкладаються в прийнятому масштабі перпендикулярно нульової лінії вгору від неї, негативні - вниз. У перетинах з зосереджено прикладеною силою на епюрі Qx виникає стрибок (два значення - ліворуч і праворуч від перетину), за абсолютним значенням дорівнює зосередженої сили.

Згинальний момент в перерізі балки чисельно дорівнює алгебраїчній сумі моментів всіх зовнішніх сил, що діють за одну сторону від розглянутого перерізу, щодо центра ваги даного перерізу. Моменти, що викликають розтягнення нижніх волокон, вважаються позитивними, а верхніх-негативних. З цього правила знаків випливає, що якщо моменти зовнішніх сил прагнуть повернути ліву відсічену частину балки щодо центру розглядуваного перерізу за годинниковою стрілкою, то ці моменти треба брати зі знаком плюс, а проти годинникової стрілки - зі знаком мінус; при розгляді ж правій частині - навпаки.

При побудові епюри М у будівельників прийнято: ординати, що виражають в певному масштабі значення згинальних моментів, відкладати з боку розтягнутих волокон, тобто позитивні - вниз, а негативні - вгору від осі балки. Два значення згинального моменту з'являються в перетинах, де прикладений зосереджений момент (пара сил). На епюрі відповідно виникає стрибок, рівний зосередженому моменту.

Велика увага повинна бути приділена вивченню диференціальних залежностей між інтенсивністю розподіленого навантаження, поперечною силою і изгибающим моментом, а також наслідків, що випливають з цих залежностей, які використовують як при побудові епюр Q і М, так і для перевірки вже побудованих епюр. Побудовані епюри Q і М заштриховуєш прямими лініями, перпендикулярними нульової лінії. Кожен штрих таким чином характеризує значення внутрішнього силового фактора Qx або Мх, Що діють в даному перетині балки. Знак на епюрі Qx ставиться завжди, а на епюрі Мх знака можна не ставити, тому що вона завжди будується з боку розтягнутих волокон.

Умова задачі: Побудувати епюри внутрішніх силових факторів Qx і Мх для балок, зображених на рис. 9 і рис.10.

Схеми балок беремо із завдання №2 (див. Рис.7 і 8), де визначено опорні реакції і виконана перевірка правильності їх визначення (перша стадія розрахунку балочних систем). На другому етапі виконується побудова епюр згинаючих моментів і поперечних сил. Грунтуючись на розрахунку, виконаному в попередній задачі, рішення даного завдання слід починати відразу з другого етапу.Приклад рішення задачі №2 | Рішення: Побудова епюри Qx ..

Тема 1.5. Просторова система сил | Тема 2.1. Основні положення | Методичні вказівки щодо вивчення теми | Тема 2.4. Геометричні характеристики плоских перерізів | Тема 2.5. Вигин прямого бруса | Методичні вказівки щодо вивчення теми | Тема 3.3 .. Статично визначні плоскі ферми | Тема 3.4. Багатопрогонові статично визначні (шарнірні) балки | Тема 3.6. Поняття про розрахунок статично невизначених систем | Аналітичний спосіб вирішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати