На головну

Методичні вказівки щодо вивчення теми

  1. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  2. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  3. II. Методичні рекомендації з підготовки та проведення занять
  4. II. Методичні вказівки по виконанню випускної кваліфікаційної роботи
  5. II. Спеціальні методичні прийоми і правила.
  6. II. НАВЧАЛЬНІ І МЕТОДИЧНІ посібники, практикуми
  7. III Методичні вказівки по складанню щоденника з практики

Вивчити поняття відцентровий стиск, нормальні напруги (побудова епюр нормальних напружень) при відцентровому стисканні або розтягуванні і розрахунок на міцність за граничним станом.

Л-5, с.259; Л-10, с.206.

Питання для самоконтролю

1. Який випадок навантаження називається відцентровий стиск (розтягуванням)? 2. За якими формулами визначають нормальні напруження в поперечних перетинах внецентренно навантаженого бруса великої жорсткості? Який вигляд має епюра цих напруг? З. Як визначають положення нейтральної осі при відцентровому стисканні або розтягуванні? 4. Що таке ядро ??перетину? Як воно будується і в яких випадках потрібно його побудова?

Л-5, с.259; Л-10, с.206.

Тема 2.7. Стійкість центрально-стиснутих стрижнів

Поняття про стійкість. Критична сила. Умова стійкості. Формула Ейлера. Поняття про гнучкість стержня. Формула Ясинського. Раціональні форми поперечних перерізів. Розрахунок на стійкість по СНиП.

Методичні вказівки щодо вивчення теми

Вивчити формулу Ейлера (критична сила, стійкість), приклади закріплення стрижнів, розрахунки центрально-стиснутих стрижнів на стійкість.

Питання для самоконтролю

1. Що називається критичною силою і критичним напругою? 2. Який вигляд має формула Ейлера для визначення критичної сили стислого стрижня з шарнірно закріпленими кінцями? З. Як записується формула Ейлера для визначення критичної сили стислого стрижня в загальному випадку? 4. Як впливає жорсткість Е I поперечного перерізу і довжина стержня на критичну силу? 5. Який момент інерції зазвичай входить в формулу Ейлера? б. Що називається наведеної довжиною стержня? 7. Що називається коефіцієнтом приведення довжини стержня? Вкажіть його значення для чотирьох основних випадків закріплення стійок. 8. Що таке стійкість? 9. Вкажіть межі застосовності формули Ейлера. 10. У яких випадках при розрахунку стиснутих стрижнів застосовують емпіричні формули?

Л-5, с.267; Л-10, с.221.

 Тема 2.5. Вигин прямого бруса | Тема 3.3 .. Статично визначні плоскі ферми

ВСТУП | Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Тема 1.2. Плоска система сходяться сил | Методичні вказівки щодо вивчення теми | Тема 1.5. Просторова система сил | Тема 2.1. Основні положення | Методичні вказівки щодо вивчення теми | Тема 2.4. Геометричні характеристики плоских перерізів | Тема 3.4. Багатопрогонові статично визначні (шарнірні) балки | Тема 3.6. Поняття про розрахунок статично невизначених систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати