На головну

Вимоги до оформлення курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги
  6. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  7. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи

Правильне оформлення роботи дає певне уявлення про студента. Студент повинен продемонструвати пильність при виконанні курсовою роботою, а тому слід уникати помилок і стилістичних похибок.

Вимоги до оформлення сторінки академічного друкованого тексту, згідно з відповідним стандартом, такі:

- Текст курсової роботи може бути рукописним, надрукований на друкарській машинці або принтері на одному боці аркуша білого паперу формату А 4;

- Міжрядковий інтервал 1,5;

- При друці використовується шрифт чорного кольору (Times New Roman) розмір № 14 (або 12);

- Розмір лівого поля тексту сторінки - 30 мм, правового 10 мм, верхнього і нижнього - 20 мм;

- Абзац повинен починатися з нового рядка 0,7 пп.

Сторінки нумеруються арабськими цифрами в центрі нижньої частини листа без точки. Нумерація повинна бути наскрізною - від титульного до останнього листа курсової роботи. Однак, проставлятися номера сторінок повинні, починаючи з «Введення», причому це має бути сторінка 3.

Кожна нова глава починається з нової сторінки. Це ж правило відноситься і до інших основних структурних частин роботи: запровадження, ув'язнення, списку літератури, додатків.

Відстань між назвою глави і подальшим текстом має бути з інтервалом (тобто пропускається один рядок). Таке ж відстань витримується між заголовками глави і параграфа. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Не рекомендується розміщувати заголовки і підзаголовки в нижній частині сторінки, якщо на ній не більше 3-х рядків наступного тексту, підкреслювати заголовки і переносити слова в заголовку.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який заповнюється за строго визначеними правилами (Додаток 1). Потім розміщується бланк завдання (див. Додаток 2) і зміст (зміст) роботи із зазначенням назв розділів, параграфів і сторінок.

Зміст містить всі заголовки курсової роботи (крім підзаголовків, які дають у підбір з текстом) і вказуються сторінки, з яких вони починаються. Заголовки змісту (змісту) повинні точно повторювати заголовки в тексті. Бажано, щоб зміст містилося на одній сторінці. Для цього, при необхідності, його друкують з одинарним інтервалом, 12 шрифтом.

Для таблиць і графіків передбачається наскрізна нумерація з посиланнями по тексту.

Структура текстової частини курсової роботи повинна бути чіткою і стислою і в той же час містити всі необхідні матеріали. Під час викладу слід уникати протиріч, безапеляційних заяв.

Не допускаються довгі міркування, повторення відомих доказів, великі виписки з підручників, спеціальної літератури та інших джерел. Пояснювальна записка викладається гарною літературною мовою. Вона повинна показати, наскільки добре студент вивчив і використав літературу з даного питання і практичні матеріали. На матеріали, взяті з інших джерел, і цитати обов'язково повинні бути посилання.

У тексті не повинно застосовуватися скорочених слів, за винятком загальноприйнятих.

 Порядок виконання курсової роботи | Структура курсової роботи

Вступ | Теоретичного розділу курсової роботи | аналітичного розділу | Методичні вказівки щодо виконання проектного розділу роботи | Перевірка і захист курсової роботи | Додаток 1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати