На головну

ЯКОСТІ РОБІТ

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  3. D) У роботі
  4. E) представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників (за наявності).
  5. I I. Орієнтовна тематика курсових робіт
  6. I Актуальність дипломної роботи
  7. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.

12.1. Загальні нормативні вимоги щодо забезпечення якості монтажу, заміни, ремонту або модернізації устаткування визначаються ГОСТами [24] і технічними умовами на конкретне обладнання, міжвідомчими нормами (МВН) [40], правилами і нормами державних наглядових організацій (ПН) [17, 32, 33 , 35-39, 41] і керівними документами (РД) відомств (міністерств) [42-45]. Вищевказані нормативні документи, а також проектна та конструкторська документація на обладнання є базою для розробки поточних документів по організації операційного та приймального контролю якості виконання робіт, визначення в КТП (КТТП) місць зупинок робіт для приймального контролю складових частин обладнання або відповідальних операцій, що підлягають обов'язковому контролю .

12.2. У робочій технологічної документації на монтаж, заміну, ремонт або модернізацію обладнання для впорядкування операційного та приймального контролю слід виділяти відповідними додатковими вказівками операції, що підлягають контролю (приймання на чистоту внутрішніх порожнин обладнання і відсутність сторонніх предметів, правильність закріплення деталей і складальних одиниць, що потребують фіксації в відповідно до конструкції вузла). Так само необхідно складати зведені технологічні документи на контроль - відомості операцій контролю (ВОК).

12.3. Результати контролю відповідно до ВОК повинні відображатися в виконавчих документах [40, 43, 44, 46, 47]:

· Картах вимірів;

· Складально-розбірних формулярах;

· Протоколах неруйнівного контролю складових частин;

· Протоколах і актах випробувань обладнання;

· Зварювальних формулярах.

12.4. Однак наявність достатньої кількості документів контролю якості саме по собі не забезпечує заданий нормативними документами рівень якості робіт, якщо строго не дотримується технологічна дисципліна, порушується послідовність виконання робіт або роботи ведуться непідготовленим персоналом. Забезпечити досягнення високої якості робіт і його тривале підтримання повинна багаторівнева відомча і незалежна система контролю і управління якістю, створювана підприємством-виконавцем робіт [23, 25-29].

12.5. У кожної монтажної або ремонтної організації відповідальними за свій рівень контролю якості робіт є ланковий, бригадир, майстер, інженер служби технічного контролю, керівник робіт, головний інженер. Незалежна лінія контролю якості робіт йде від представників технічних служб замовника або органів державного нагляду.

12.6. При монтажі, заміні, ремонту або модернізації устаткування ВОК розробляються для підготовчих операцій, для основних технологічних операцій і для заключних приймально-здавальних операцій.

12.7. Відомості операцій контролю якості робіт розробляються спільно з МК, КТП, КТТП і застосовуються для опису операцій контролю, виконуваних технічними контролерами (дефектоскопистом, контролером зварювальних робіт, майстром, інженером служби технічного контролю, інженером технічної служби замовника).

12.8. Відповідно до [52] для заголовного аркуша ВОК застосовується форма 2, а для наступних аркушів ВОК застосовується форма 2а. Зразок цієї форми наведено в додатку А.4.

12.9. Інформація в ВОК записується в рядки з відповідними службовими символами відповідно до їх призначення, зазначеному в табл. 12.1.

12.10. У ВОК або інших зведених технологічних документах на операційний і приймальний контроль при монтажі, заміні, ремонту або модернізації устаткування повинні вказуватися операції з контролю його внутрішніх порожнин на відсутність забруднень і сторонніх предметів.

12.11. У відповідних графах ВОК також необхідно вказувати для кожного конкретного виду контролю необхідні інструменти, матеріали, технічні засоби, включаючи дистанційні.

12.12. Для всіх вимірювальних інструментів повинен бути вказаний діапазон вимірювань і клас точності. Наприклад: «Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,10 (ГОСТ 166-80)».

12.13. При організації робіт з монтажу, заміні, ремонту або модернізації обладнання систем 1-го і 2-го класів безпеки на АЕС [28, 29, 33, 35, 40, 41] з розкриттям обладнання для операційного контролю на чистоту його внутрішніх порожнин і приймального контролю обладнання при початку збірки і закриття його обов'язковий комісійний контроль з документуванням результатів контролю в протоколах і актах.

12.14. Відповідно до [41] до складу комісій повинні призначатися особи, відповідальні за подальшу безпечну експлуатацію цього обладнання, атестовані фахівці-контролери і хіміки-корозіоністів.

Таблиця 12.1 Опис призначення службових символів в ВОК

 Позначення службового символу  Найменування (умовне позначення) графи  зміст інформації
 Л  Цех, дільниця  Умовне позначення цеху (ділянки), в якому виконується операція відповідно до МК (КТП), спільно з якою розроблена ВОК
Л  операція  Номер операції відповідно до МК (КТП, КТТП)
 Л  Код, найменування операції  Код операції за технологічним класифікатором. Найменування операції.
 Л  обсяг контролю  Обсяг контролю (в штуках,%) і періодичність контролю (раз на годину, зміну)
 Л  позначення документа  Позначення документів, що застосовуються для виконання даної операції спільно із технічною характеристикою документом
О    Зміст операції. Викладається по всій рядку без урахування граф
 Т    Інформація про застосовувані при виконанні операції контролю засобах, пристосуваннях, вимірювальний інструмент і т. Д. Викладається по всій рядку без урахування граф

12.15. Слідуючи вказівкам [28, 29, 43, 44], результати контролю повинні відображатися в розроблених виконавчих документах:

· Протоколах приймального контролю, включаючи контроль на відсутність у внутрішніх порожнинах забруднень і сторонніх предметів;

· Відомостях замінених, відремонтованих або модернізованих внутрішньокорпусних частин і деталей обладнання;

· Відомостях корпусних частин, замінених, відремонтованих або модернізованих на місці експлуатації;

· Протоколах закриття обладнання.

12.16. Спільні дії монтажного, ремонтного і контролюючого персоналу координуються графіками виконання робіт, які розробляються в КСТП, де регламентується час виконання кожної операції. У графіках також передбачається час на усунення виявлених дефектів, їх виправлення і повторний контроль виправлених місць.ВИБІР ЗАСОБІВ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ, ІНСТРУМЕНТІВ І ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ | РОЗРАХУНОК матеріаломісткості ВИКОНАННЯ РОБІТ

Навчально-методичний посібник | СПИСОК ОСНОВНИХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СОКРАЩЕНИЙ | ВСТУП | ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ | ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ курсового проекту | ВИБІР ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ МОНТАЖУ, ЗАМІНИ, РЕМОНТУ АБО МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ з розбивкою ВСІЄЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЕТАПИ | УТОЧНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ОБСЯГІВ ВИКОНУВАНИХ РОБІТ ПО ТИПОВОЙ нормативної документації | ОСНАСТКИ, ПРИСТРОЇВ | ОСНАСТКИ І ПРИСТРОЇВ | СКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ МОНТАЖУ, ЗАМІНИ, РЕМОНТУ АБО МОДЕРНІЗАЦІЇ КОНКРЕТНОГО ОБЛАДНАННЯ З ГРАФІЧНИМ відображенням усіх ХАРАКТЕРНИХ ПОЗИЦІЙ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати