оформлення таблиць | | Оформлення списку використаних джерел | додаток I | Список використаних джерел | теми рефератів |

загрузка...
загрузка...
На головну

Основні етапи роботи над рефератом

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 1. Що називається коливаннями? Гармонійні коливання, їх основні характеристики.
  4. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  5. I. Лабораторні роботи
  6. I. Основні положення
  7. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ

написання реферату - Це процес, розподілений за часом і по етапах. Вся робота може бути згрупована в три основних етапи:

-підготовчий;

-ісполнітельскій;

-заключітельний.

Підготовчий етап включає в себе:

-Пошук першоджерел і літератури з певної теми з використанням різних бібліографічних джерел;

-визначення кола довідкових посібників для подальшої роботи по темі;

- Електронні джерела інформації;

-сайти міністерства і уряду Оренбурзької області;

-інформаційно - правові системи: «Консультант», «Гарант» і ін.

Виконавський етапвключает в себе:

-аналіз необхідних джерел, книг (інших джерел);

-запис прочитаного матеріалу з досліджуваної теми;

-оформлення аналітичного матеріалу у вигляді таблиць і малюнків.

Заключний етапвключает в себе:

-оброблення наявних матеріалів і документів, які використовуються при написанні реферату;

-аналіз позитивних тенденцій з досліджуваної теми;

-формуліровку висновків і пропозицій;

-складання списку використаних джерел.

Написання рефератаначінается:

-сізученія теоретичної частини питання по досліджуваним джерел;

-складання плану;

-Тези;

-конспектов з даного питання;

-спіска використаних джерел по темі реферату.

Початкове завдання даного етапу - систематизація отриманого матеріалу, приведення його у певний порядок, який відповідав би наміченим меті та завданням реферату.

Структура і зміст реферату

Титульна сторінка заповнюється за єдиною формою (Додаток II).

зміст реферату включає в себе:

вступ, два розділи, висновок, список використаних джерел та додатки (Додаток III).

Введення, в якому обґрунтовується:

- Актуальність обраної теми;

- Мета і завдання реферату;

- Об'єкт і предмет дослідження за обраною темою.

Обсяг «Введення» не повинен перевищувати 1-2 сторінки.

У першому розділі реферату викладається теоретичне обґрунтування обраної теми, поняття, суть, основні підходи об'єкта дослідження, а також законодавча і нормативно-правова база обраної теми.

Перша глава містить, як правило, 2-3 параграфа (Додаток III).

У першому розділі реферату досить повно і логічно викладається зміст основних положень, розкриваються всі пункти плану зі збереженням зв'язку між ними і послідовності переходу від одного до іншого.

Перша глава реферату повинна містити не більше 8-10 друкованих сторінок.

У другому розділі реферату,викладається практична частина обраної теми, яка містить теоретичні положення, викладені в першому розділі.

Зміст другого розділу повинно бути націлене на розкриття основних напрямків діяльності досліджуваної теми, аналіз проблем та підвищення ефективності діяльності об'єкта дослідження.

У рефераті повинні бути присутніми таблиці і малюнки (не менше 4), що підтверджують зміст аналізованої теми. Виклад матеріалу в главі і параграфах має точно відповідати меті та завданням обраної теми. Другий розділ реферату повинна містити не більше 8-10 друкованих сторінок.

Матеріал в рефераті рекомендується викладати, не допускаючи дослівного переписування з першоджерел. У тексті повинні бути присутніми посилання на першоджерела, т. Е. Ф. і. о. авторів, які були використані в рефераті (Додаток VI).

реферат повинен бути написаний грамотною літературною мовою. Скорочення слів в тексті не допускається, крім загальновідомих скорочень і абревіатури.

Кожну главу і параграф реферату рекомендується закінчувати коротким висновком: «Таким чином, .................................... ............. »

висновок. У ньому узагальнюється викладений в першій і в другій главах матеріал, формулюються загальні висновки та пропозиції з досліджуваної теми. Висновок за обсягом не повинно перевищувати 1-3 сторінки.

Загальний обсяг реферату повинен містити 15-20 друкованих сторінок.

В розділ «Додатки» слід виносити малюнки, таблиці, а також додатковий матеріал з досліджуваної теми. Всі сторінки «Додатки» повинні містити внутрішню (наскрізну) нумерацію.

Список використаних джерел. У ньому вказуються використані для написання реферату першоджерела, періодичні видання та електронні джерела інформації. Кількість використаних джерел - не менше 15.

Список складається згідно з правилами оформлення «Списку використаних джерел» (Додаток VI).Поняття і сутність змісту реферату | Загальні вимоги
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати