Головна

Написання курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Загальний обсяг курсової роботи, як було сказано вище, не повинен перевищувати 25-30 сторінок. Введення зазвичай займає не більше 4-5страніц, в ньому важливо обґрунтувати актуальність теми дослідження, мета і завдання роботи, коротко висвітлити використовувану літератору. Вказати основні джерела цифрових і фактичних даних, розкрити методи їх обробки, відзначити ступінь вивченості теми в економічній літературі.

Перша глава, як правило, носить теоретичний характер. У ній розглядаються економічна сутність і зміст тієї чи іншої фінансової категорії, показується її роль і розвитку економіки. Розкрити економічну сутність категорії, значить, відповісти на питання: що вона представляє, яке її місце в загальному, ряду економічних і фінансових категорій, об'єктивні чинники її виникнення та розвитку.

Роль тієї чи іншої фінансової категорії виражається через результат її функціонування.

Незалежно від характеру і напряму теми студент повинен висвітлити значення і роль фінансової категорії.

Другий розділ зазвичай носить практичний характер. У ній найчастіше показується організація використання того чи іншого економічного (фінансового) інструменту, розкривається діюча практика формування і використання тих чи інших фондів грошових коштів.

Третя глава може мати різні напрямки. В одних випадках в ній розглядається контрольна функція, в інших обґрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення фінансового механізму. В цьому розділі, незалежно від її спрямування, обов'язково використання цифрового матеріалу.

Студент повинен прагнути до того, щоб кожне його положення, кожен висновок обгрунтовані, підкріплені необхідними викладками і розрахунками. Цифрові дані повинні бути підібрані за тривалий період часу, пов'язані в таблиці, проаналізовані.

Обов'язковими є висновки кожної таблиці. Якщо таблиці містять велику кількість цифрових даних, то їх краще виносити за текст і оформляти у вигляді додатків. Також слід чинити з графіками, діаграмами, схемами та іншими наочними матеріалами.

У процесі написання курсової роботи науковий керівник проводить консультації, які мають на меті допомогти студентам в усуненні зустрічаються труднощів, заохотити їх до творчого розгляду поставлених питань. Консультація дає можливість контролювати хід написання курсових робіт.Робота з літературою | Оформлення курсової роботи.

Основні вимоги до курсової роботи | Списки (перерахування) | Додатки. | Вступ | I. ОПОДАТКУВАННЯ | III. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | VI. ЦІННІ ПАПЕРИ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати