Модуль 1 | ТЕМА 4. Виробництво продукції | Модуль 2 | ТЕМА 8. Персонал і оплата праці | ТЕМА 9. Виробнича інфраструктура | Модуль 4 | ТЕМА 13. Організаційно-технічний розвиток | Затвердження теми курсової роботи | Обсяг і вимоги до оформлення курсової роботи | Захист курсової роботи |

загрузка...
загрузка...
На головну

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсовій роботі

  1. III. Порядок оформлення та подання податкової звітності
  2. IV. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  3. List<int>::iteratot iter; //ітератор для цілочисельного списку
  4. Lt;шифр специальности>.<№ зачетки>.<№ по списку>.81-01
  5. VІІ. Оформлення курсової роботи
  6. Активну участь у виховній роботі приймають викладачі кафедри під час проведення кураторських годин
  7. Бароко в архітектурі і живопиі України. Школи іконопису. Український портретни живопис.
Характеристика джерела Приклад оформлення
Літературні та наукові джерела, монографії, підручники, навчальні посібники Кашенко О. Л. Фінансово-економічні основи природокористування. - К.: Вища школа, 1999. - 221 с. Цал-Цалко Ю. С., Холод Б.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 388 с.
Чотири і більше авторів Державне регулювання економіки /За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І. Р. Михасюка. - Львів: Українські технології, 1999. - 640 с. Экономика предприятия: Пер. с нем. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 928 с.
Журнал Палієнко М. Підприємство як об'єкт промислово-економічної політики держави // Економічний часопис. - 2000. - № 1. - С. 48-50.
Газета Карнаух Т. На шляху до державної реєстрації // Закон і Бізнес. - 2000. - № 23.
Нормативні документи з періодичних видань Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" // Голос України. - 1999. - № 159. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості // Галицькі контракти. - 1996. - № 35.

5. ОРІЄНТОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ "ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ"

Тема 1. Планування і контроль обсягів валової продукції підприємства

3.1. Економічний зміст валової продукції підприємства.

3.2. Обґрунтування обсягів валової продукції виробничими ресурсами, структурою господарювання та метою підприємницької діяльності.

3.3. Планування обсягів валової продукції підприємства.

3.4. Контроль розподілу обсягів господарської діяльності за звітними періодами, видами діяльності та структурними підрозділами підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів валової продукції підприємства.

Тема 2. Планування і контроль обсягів товарної продукції підприємства

3.1. Економічний зміст товарної продукції підприємства.

3.2. Обґрунтування товарної продукції обсягами валової продукції.

3.3. Планування обсягів товарної продукції підприємства.

3.4. Контроль розподілу обсягів товарної продукції за звітними періодами, видами діяльності та структурними підрозділами підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів товарної продукції підприємства.

Тема 3. Планування і контроль обсягів чистого доходу підприємства

3.1. Економічний зміст доходу та чистого доходу підприємства.

3.2. Обґрунтування чистого доходу обсягами товарної продукції.

3.3. Планування обсягів чистого доходу підприємства.

3.4. Контроль розподілу обсягів чистого доходу за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів чистого доходу підприємства.

Тема 4. Планування і контроль собівартості реалізованої продукції підприємства

3.1. Економічний зміст собівартості реалізованої продукції підприємства.

3.2. Методи оцінки реалізованої продукції (робіт, послуг).

3.3. Планування собівартості реалізованої продукції підприємства.

3.4. Контроль розподілу собівартості реалізованої продукції за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю собівартості реалізованої продукції підприємства.

Тема 5. Планування і контроль валового прибутку підприємства

3.1. Економічний зміст валового прибутку підприємства.

3.2. Обґрунтування валового прибутку чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції.

3.3. Планування валового прибутку підприємства.

3.4. Контроль розподілу валового прибутку за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю валового прибутку підприємства.

Тема 6. Планування і контроль прибутку від операційної діяльності підприємства

3.1. Економічний зміст прибутку від операційної діяльності підприємства.

3.2. Обґрунтування прибутку від операційної діяльності обсягами та структурою операційної діяльності підприємства.

3.3. Планування прибутку від операційної діяльності підприємства.

3.4. Контроль розподілу прибутку від операційної діяльності за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю прибутку від операційної діяльності підприємства.

Тема 7. Планування і контроль чистого прибутку підприємства

3.1. Економічний зміст чистого прибутку підприємства.

3.2. Обґрунтування чистого прибутку обсягами та структурою господарської діяльності підприємства.

3.3. Планування чистого прибутку підприємства.

3.4. Контроль розподілу чистого прибутку за звітними періодами та видами діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю чистого прибутку підприємства.

Тема 8. Планування і контроль прибутку від фінансової діяльності підприємства

3.1. Економічний зміст прибутку від фінансової діяльності підприємства.

3.2. Обґрунтування прибутку від фінансової діяльності обсягами та структурою фінансової діяльності підприємства.

3.3. Планування прибутку від фінансової діяльності підприємства.

3.4. Контроль розподілу прибутку від фінансової діяльності за звітними періодами та видами фінансової діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю прибутку від фінансової діяльності підприємства.

Тема 9. Планування і контроль прибутку від інвестиційної діяльності підприємства

3.1. Економічний зміст прибутку від інвестиційної діяльності підприємства.

3.2. Обґрунтування прибутку від інвестиційної діяльності обсягами та структурою інвестиційної діяльності підприємства.

3.3. Планування прибутку від інвестиційної діяльності підприємства.

3.4. Контроль розподілу прибутку від інвестиційної діяльності за звітними періодами та видами інвестиційної діяльності підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю прибутку від інвестиційної діяльності підприємства.

Тема 10. Планування і контроль інвестиційної діяльності підприємства

3.1. Економічний зміст інвестиційної діяльності підприємства.

3.2. Обґрунтування інвестицій підприємства обсягами та структурою господарської діяльності.

3.3. Планування і контроль інвестиційної діяльності підприємства.

3.4. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю інвестиційної діяльності підприємства.

Тема 11. Планування і контроль інноваційної діяльності підприємства

3.1. Економічний зміст інноваційної діяльності підприємства.

3.2. Обґрунтування інноваційної діяльності підприємства обсягами та структурою господарської діяльності.

3.3. Планування і контроль інноваційної діяльності підприємства.

3.4. Оцінка ефективності інноваційної діяльності.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю інноваційної діяльності підприємства.

Тема 12. Планування і контроль обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства

3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

3.2. Обґрунтування обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства виробничими ресурсами.

3.3. Планування обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства.

3.4. Контроль розподілу обсягів господарської діяльності за звітними періодами та асортиментом продукції.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю обсягів господарської діяльності структурних підрозділів підприємства.

Тема 13. Планування і контроль витрат структурного підрозділу підприємства

3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

3.2. Обґрунтування витрат структурного підрозділу підприємства обсягами господарської діяльності.

3.3. Планування витрат структурного підрозділу підприємства.

3.4. Контроль розподілу витрат за звітними періодами та асортиментом продукції.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат структурного підрозділу підприємства.

Тема 14. Планування і контроль доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на умовах нормування витрат

3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.

3.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.

3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на умовах нормування витрат.

Тема 15. Планування і контроль доходу орендного підрозділу підприємства

3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.

3.3. Планування доходу орендного підрозділу підприємства.

3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу орендного підрозділу підприємства.

Тема 16. Планування і контроль доходу кооперативного структурного підрозділу підприємства

3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.

3.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.

3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу кооперативного підрозділу підприємства.

Тема 17. Планування і контроль доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на принципах купівлі-продажу ресурсів і продукції

3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.

3.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.

3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на принципах купівлі-продажу ресурсів і продукції.

Тема 18. Планування і контроль доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на принципах дочірнього підприємства

3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.

3.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.

3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на принципах дочірнього підприємства

Тема 19. Планування і контроль доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на умовах філії підприємства

3.1. Поняття та економічна класифікація структурних підрозділів підприємства.

3.2. Обґрунтування доходу структурного підрозділу підприємства обсягами та структурою господарювання.

3.3. Планування доходу структурного підрозділу підприємства.

3.4. Контроль розподілу доходу структурного підрозділу за джерелами його використання.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю доходу структурного підрозділу підприємства при господарюванні на умовах філії підприємства.

Тема 20. Планування і контроль потреби структурного підрозділу підприємства у виробничих запасах

3.1. Економічний зміст виробничих запасів та їх оцінка.

3.2. Обґрунтування потреби у виробничих запасах обсягами та структурою господарської діяльності.

3.3. Планування потреби у виробничих запасах структурного підрозділу підприємства.

3.4. Контроль розподілу потреби у виробничих запасах за звітними періодами та асортиментом продукції.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби структурного підрозділу підприємства у виробничих запасах.

Тема 21. Планування і контроль потреби структурного підрозділу підприємства в основних засобах

3.1. Економічний зміст основних засобів та їх оцінка.

3.2. Обґрунтування потреби в основних засобах обсягами та структурою об'єктів господарської діяльності.

3.3. Планування потреби в основних засобах структурного підрозділу підприємства.

3.4. Контроль розподілу потреби в основних засобах за звітними періодами та асортиментом продукції.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби структурного підрозділу підприємства в основних засобах .

Тема 22. Планування і контроль потреби структурного підрозділу підприємства у трудових ресурсах

3.1. Характеристика трудових ресурсів структурного підрозділу.

3.2. Планування і контроль норм праці.

3.3. Планування і контроль потреби у трудових ресурсах .

3.4. Планування і контроль продуктивності праці працівників структурного підрозділу та трудомісткості виробництва.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби структурного підрозділу підприємства у трудових ресурсах.

Тема 23. Планування і контроль фонду оплати праці структурного підрозділу

3.1. Оптимізація видів, форм і систем оплати праці працівників структурного підрозділу.

3.2. Нормування праці структурного підрозділу підприємства.

3.3. Планування і контроль розцінок оплати праці.

3.4. Планування і контроль фонду оплати праці.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю фонду оплати праці структурного підрозділу.

Тема 24. Планування і контроль потреби підприємства в основних засобах

3.1. Економічний зміст основних засобів.

3.2. Обґрунтування потреби в основних засобах обсягами та структурою об'єктів господарської діяльності.

3.3. Планування потреби в основних засобах.

3.4. Контроль розподілу потреби в основних засобах за звітними періодами, об'єктами господарської діяльності та структурними підрозділами.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в основних засобах.

Тема 25. Планування і контроль джерел фінансування капітальних вкладень підприємства

3.1. Економічний зміст капітальних вкладень.

3.2. Характеристика джерел фінансування капітальних вкладень.

3.3. Планування джерел фінансування капітальних вкладень підприємства.

3.4. Контроль розподілу джерел фінансування капітальних вкладень за їх об'єктами та звітними періодами.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю джерел фінансування капітальних вкладень підприємства.

Тема 26. Планування і контроль потреби підприємства в активах.

3.1. Економічний зміст активів підприємства.

3.2. Оцінка активів підприємства.

3.3. Обґрунтування потреби в активах за їх видами та структурою.

3.4. Оптимізація активів підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в активах.

Тема 27. Планування і контроль власного капіталу та зобов'язань підприємства

3.1. Економічний зміст власного капіталу та зобов'язань.

3.2. Принципи формування власного капіталу і зобов'язань підприємства.

3.3. Обґрунтування потреби джерел формування власного капіталу і зобов'язань підприємства.

3.4. Оптимізація структури власного капіталу і зобов'язань підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю власного капіталу та зобов'язань підприємства.

Тема 28. Планування і контроль потреби підприємства в малоцінних швидкозношуваних предметах

3.1. Економічний зміст малоцінних швидкозношуваних предметів.

3.2. Обґрунтування потреби в малоцінних швидкозношуваних предметах обсягами та структурою обсягів господарської діяльності.

3.3. Планування потреби в малоцінних швидкозношуваних предметах.

3.4. Контроль розподілу потреби в малоцінних швидкозношуваних предметах за звітними періодами, об'єктами господарської діяльності та структурними підрозділами підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в малоцінних швидкозношуваних предметах.

Тема 29. Планування і контроль потреби підприємства в малоцінних матеріальних необоротних активах

3.1. Економічний зміст малоцінних матеріальних необоротних активах.

3.2. Обґрунтування потреби в малоцінних матеріальних необоротних активах обсягами та структурою обсягів господарської діяльності.

3.3. Планування потреби в малоцінних матеріальних необоротних активах.

3.4. Контроль розподілу потреби в малоцінних матеріальних необоротних активахза звітними періодами, об'єктами господарської діяльності та структурними підрозділами підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в малоцінних матеріальних необоротних активах.

Тема 30. Планування і контроль потреби підприємства у виробничих запасах

3.1. Економічний зміст виробничих запасів.

3.2. Обґрунтування потреби у виробничих запасахобсягами та структурою обсягів господарської діяльності.

3.3. Планування потреби у виробничих запасах.

3.4. Контроль розподілу потреби у виробничих запасахза звітними періодами, об'єктами господарської діяльності та структурними підрозділами підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства у виробничих запасах.

Тема 31. Планування і контроль витрат підприємства на основну оплату праці працівників

3.1. Економічний зміст основної оплати праці на підприємстві.

3.2. Планування і контроль обсягів об'єктів для нарахування основної оплати праці.

3.3. Планування і контроль розцінок основної оплати праці.

3.4. Планування і контроль фонду основної оплати праці.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на основну оплату праці .

Тема 32. Планування і контроль витрат підприємства на надбавки і доплати до оплати праці працівникам

3.1. Економічний зміст надбавок і доплат до оплати праці.

3.2. Планування і контроль обсягів об'єктів для нарахування надбавок і доплат до оплати праці.

3.3. Планування і контроль розцінок на надбавки і доплати до оплати праці.

3.4. Планування і контроль витрат на надбавки і доплати до оплати праці.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на надбавки і доплати до оплати праці працівникам.

Тема 33. Планування і контроль витрат підприємства на преміювання працівників

3.1. Економічний зміст преміювання працівників підприємства.

3.2. Планування і контроль обсягів об'єктів для нарахування преміювання працівників.

3.3. Планування і контроль розцінок на преміювання працівників підприємства.

3.4. Планування і контроль витрат на преміювання працівників підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на преміювання працівників.

Тема 34. Планування і контроль витрат підприємства на винагороду за вислугу років працівникам

3.1. Економічний зміст винагороди за вислугу років.

3.2. Планування і контроль обсягів об'єктів для нарахування винагороди за вислугу років.

3.3. Планування і контроль розцінок винагороди за вислугу років.

3.4. Планування і контроль витрат на преміювання працівників підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на винагороду за вислугу років працівникам.

Тема 35. Планування і контроль витрат підприємства на оплату відпусток працівникам

3.1. Економічний зміст оплати відпусток працівникам.

3.2. Планування і контроль обсягів об'єктів для нарахування оплати відпусток працівникам підприємства.

3.3. Планування і контроль розцінок оплати відпусток працівникам підприємства.

3.4. Планування і контроль витрат на оплату відпусток працівникам підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на оплату відпусток працівникам.

Тема 36. Планування і контроль витрат підприємства на соціальні виплати працівникам

3.1. Економічний зміст соціальних виплат працівникам підприємства.

3.2. Планування і контроль обсягів об'єктів для нарахування соціальних виплат працівникам підприємства.

3.3. Планування і контроль розцінок соціальних виплат працівникам підприємства.

3.4. Планування і контроль витрат на соціальні виплати працівникам підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на соціальні виплати працівникам .

Тема 37. Планування і контроль відрахувань підприємства на соціальні заходи

3.1. Економічний зміст відрахувань підприємства на соціальні заходи.

3.2. Планування і контроль обсягів об'єктів для нарахування відрахувань підприємства на соціальні заходи.

3.3. Характеристика ставок платежів підприємства на соціальні заходи.

3.4. Планування і контроль відрахувань підприємства на соціальні заходи.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю відрахувань підприємства на соціальні заходи.

Тема 38. Планування і контроль витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт

3.1. Економічний зміст витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.

3.2. Планування і контроль обсягів об'єктів для нарахування витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.

3.3. Характеристика норм витрат на відрядження та пересувний характер робіт.

3.4. Планування і контроль витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на відрядження та пересувний характер робіт.

Тема 39. Планування і контроль витрат підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів

3.1. Економічний зміст витрат на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.

3.2. Планування і контроль обсягів об'єктів для нарахування витрат на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.

3.3. Характеристика витрат на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.

3.4. Планування і контроль витрат підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів.

Тема 40. Планування і контроль витрат підприємства на проведення культурно-оздоровчих заходів

3.1. Економічний зміст витрат на проведення культурно-оздоровчих заходів.

3.2. Планування і контроль обсягів об'єктів для нарахування витрат напроведення культурно-оздоровчих заходів.

3.3. Характеристика витрат на проведення культурно-оздоровчих заходів.

3.4. Планування і контроль витрат підприємства на проведення культурно-оздоровчих заходів.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на проведення культурно-оздоровчих заходів.

Тема 41. Планування і контроль потреби підприємства в основних працівниках

3.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства.

3.2. Нормування праці основних працівників підприємства.

3.3. Планування і контроль обсягів робіт для основних працівників.

3.4. Планування і контроль потреби підприємства в основних працівниках.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в основних працівниках.

Тема 42. Планування і контроль потреби підприємства в допоміжних працівниках

3.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства.

3.2. Нормування праці допоміжнихпрацівників підприємства.

3.3. Планування і контроль обсягів робіт для допоміжнихпрацівників.

3.4. Планування і контроль потреби підприємства в допоміжнихпрацівниках.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в допоміжнихпрацівниках.

Тема 43. Планування і контроль потреби підприємства в спеціалістах

3.1. Характеристика трудових ресурсів підприємства.

3.2. Нормування праці спеціалістів підприємства.

3.3. Планування і контроль обсягів робіт для спеціалістівпрацівників.

3.4. Планування і контроль потреби підприємства в спеціалістах.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в спеціалістах.

Тема 44. Планування і контроль амортизації основних засобів підприємства

3.1. Амортизаційна політика підприємства.

3.2. Характеристика об'єктів основних засобів.

3.3. Планування амортизації основних засобів.

3.4. Контроль розподілу амортизаційних відрахувань за об'єктами господарської діяльності, звітними періодами та структурними підрозділами підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю амортизації основних засобів підприємства.

Тема 45. Планування і контроль амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів підприємства

3.1. Амортизаційна політика підприємства.

3.2. Характеристика об'єктів малоцінних необоротних матеріальних активів.

3.3. Планування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.

3.4. Контроль розподілу амортизаційних відрахувань за об'єктами господарської діяльності, звітними періодами та структурними підрозділами підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю амортизації малоцінних необоротних матеріальних активівпідприємства.

Тема 46. Планування і контроль загальновиробничих витрат підприємства

3.1. Економічний зміст загальновиробничих витрат.

3.2. Характеристика об'єктів загальновиробничих витрат підприємства.

3.3. Планування загальновиробничих витрат підприємства.

3.4. Контроль розподілу загальновиробничих витрат за об'єктами калькуляції

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю загальновиробничих витрат підприємства.

Тема 47. Планування і контроль адміністративних витрат підприємства

3.1. Економічний зміст адміністративнихвитрат.

3.2. Характеристика об'єктів адміністративнихвитрат підприємства.

3.3. Планування адміністративнихвитрат підприємства.

3.4. Контроль розподілу адміністративнихвитрат за звітними періодами.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю адміністративнихвитрат підприємства.

Тема 48. Планування і контроль витрат на збут продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства

3.1. Економічний зміст витрат на збут.

3.2. Характеристика об'єктів витрат на збутпідприємства.

3.3. Планування витрат на збутпідприємства.

3.4. Контроль розподілу витрат на збутза звітними періодами.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат на збутпідприємства.

Тема 49. Планування і контроль матеріальних витрат підприємства

3.1. Економічний зміст матеріальних витрат.

3.2. Планування і контроль витрат матеріалів за натуральними показниками.

3.3. Планування і контроль цін на матеріальні цінності.

3.4. Планування і контроль матеріальних витрат підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю матеріальних витрат підприємства.

Тема 50. Планування і контроль витрат підприємства за елементами

3.1. Характеристика витрат за елементами.

3.2. Формування матеріальних витрат.

3.3. Формування витрат на оплату праці та соціальні заходи.

3.4. Формування амортизаційних відрахувань підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства за елементами.

Тема 51. Планування і контроль виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства

3.1. Економічний зміст виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

3.2. Характеристика калькуляційних об'єктів підприємства.

3.3. Планування і контроль виробничих витрат підприємства.

3.4. Калькуляція виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства.

Тема 52. Планування і контроль виробничих витрат за калькуляційними статтями

3.1. Класифікація витрат підприємства.

3.2. Групування витрат за статтями калькуляції.

3.3. Характеристика калькуляційних статей.

3.4. Методика розрахунку витрат за калькуляційними статтями.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю виробничих витрат за калькуляційними статтями.

Тема 53. Планування і контроль розцінок з оплати праці працівників підприємства

3.1. Економічний зміст розцінок на оплату праці.

3.2. Планування і контроль фонду доходів працівників підприємства.

3.3. Планування і контроль обсягів та трудомісткості господарської діяльності.

3.4. Планування і контроль розцінок на оплату праці.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю розцінок з оплати праці працівників підприємства.

Тема 54. Планування і контроль фонду дивідендів підприємства

3.1. Дивідендна політика підприємства.

3.2. Оптимізація розподілу чистого прибутку підприємства.

3.3. Планування фонду дивідендів підприємства.

3.4. Контроль розподілу дивідендів між власниками підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю фонду дивідендів підприємства.

Тема 55. Планування і контроль нормативів праці на підприємстві

3.1. Економічний зміст нормативів праці.

3.2. Планування і контроль норм виробітку та норм часу.

3.3. Планування і контроль норм обслуговування.

3.4. Планування і контроль нормативів чисельності.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю нормативів праці на підприємстві.

Тема 56. Планування і контроль податкового навантаження на господарську діяльність підприємства

3.1. Економічний зміст податкового навантаження.

3.2. Планування і контроль об'єктів оподаткування.

3.3. Планування і контроль податків підприємства.

3.4. Методика розрахунків податкового навантаження.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю податкового навантаження на господарську діяльність підприємства.

Тема 57. Планування і контроль потреби підприємства в кредитах.

3.1. Економічний зміст кредитування підприємства.

3.2. Характеристика об'єктів кредитування.

3.3. Планування і контроль потреби підприємства в кредитах.

3.4. Планування і контроль витрат підприємства на обслуговування кредитів.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в кредитах.

Тема 58. Планування і контроль продуктивності праці працівників підприємства

3.1. Поняття продуктивності праці.

3.2. Методика розрахунку середньооблікової чисельності працівників та трудомісткості господарської діяльності.

3.3. Методика розрахунку обсягів господарської діяльності.

3.4. Планування і контроль продуктивності праці.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю продуктивності праці працівників підприємства.

Тема 59. Планування і контроль цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства

3.1. Функції цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.

3.2. Види цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.

3.3. Методи розрахунку цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.

3.4. Планування і контроль визначення цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю цін на продукцію (роботи, послуги) підприємства.

Тема 60. Планування і контроль витрат підприємства на поліпшення основних засобів

3.1. Економічний зміст витрат на поліпшення основних засобів.

3.2. Характеристика діяльності підприємства щодо поліпшення основних засобів.

3.3. Планування і контроль обсягів робіт на поліпшення основних засобів.

3.4. Планування і контроль витрат на поліпшення основних засобів.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю витрат підприємства на поліпшення основних засобів.

Тема 61. Планування і контроль потреби підприємства в енергетичних ресурсах

3.1. Характеристика енергетичних ресурсів підприємства.

3.2. Нормування енергоспоживання.

3.3. Планування і контроль потреби підприємства в енергетичних ресурсах.

3.4. Розробка планового енергетичного балансу.

3.5. Проблеми та шляхи удосконалення планування і контролю потреби підприємства в енергетичних ресурсах.


6. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Перевірка та оцінювання знань студентів з навчального курсу "Планування і контроль на підприємстві" може проводитися декількома методами:

1. з використанням поточних тематичних тестів;

2. на основі поточних блочно-модульних тестів;

3. проведенням підсумкових письмових контрольних робіт;

4. проведенням письмового чи усного іспиту з усього курсу.

Для комплексної перевірки знань студентів на кафедрі використовуються карточки комплексних кваліфікаційних контрольних завдань (КККЗ), які мають наступний зміст.

КАРТОЧКА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ "ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ"

Варіант 1-6

І. Теоретична частина (контроль знань)Зразок оформлення сторінки курсової роботи | Нормування праці
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати