На головну

Вступ

  1. I. ВСТУП
  2. I. Вступ
  3. I. ВСТУП
  4. I. Вступ
  5. I. Вступ
  6. I. Вступ
  7. I. Вступ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ

 
 


Кафедра «Економіка і управління на транспорті»

З. П. МЕЖОХ

МЕТОДИ ухвалення управлінських рішень

Методичні вказівки для виконання курсової роботи

Для підготовки бакалаврів за напрямом «Менеджмент»

М про з до в а - 2012 р

ЗМІСТ

 Вступ
 1. Автоматизоване рішення загальної задачі лінійного програмування
 2. Автоматизоване рішення транспортної задачі лінійного програмування
 3. Можливості використання теорії ігор для прийняття оптимальних економічних рішень в умовах ринку
 література

Вступ

Курсова робота «Методи прийняття управлінських рішень» виконується студентами напряму «Менеджмент» Інституту економіки та фінансів МІІТа. Завданням курсової роботи є закріплення теоретичних знань та вибірка практичних навичок в сфері математичного моделювання економічних процесів, а так само вміння залучати нові інформаційні технології для вирішення оптимізації завдань.

Курсова робота складається з трьох логічно пов'язаних між собою розділів.

У першому розділі студентам пропонується максимізувати прибуток деякого підприємства, що виробляють різні види продукції, використовуючи для цього математичну модель загальної задачі лінійного програмування (ОЗЛП) і модуль "Пошук рішень" програмного продукту Microsoft Excel.

Другий розділ курсової роботи присвячений особливостям постановки і рішення деякої різновиди загальної задачі лінійного програмування, а саме, транспортної задачі (ТЗЛП).

У третьому розділі курсової роботи розглядаються різні способи оптимізації портфеля замовлень при реалізації продукції всіх філій підприємства через роздрібну торгову мережу з залученням методів теорії ймовірності та ігрових способів прийняття рішення.Можливості використання теорії ігор для прийняття оптимальних економічних рішень в умовах ринку. | Коментарі по другому розділу курсової роботи.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати