На головну

Особливості виконання першого розділу курсової роботи з використанням модуля «Пошук рішення» Microsoft Excel 2007.

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. B. відсікає прогалини, які стоять зліва від першого значущого символу в рядку
  3. I Актуальність дипломної роботи
  4. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  5. I частина. Збір і рух до першого привалу (30-35 хв.).
  6. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  7. I. Лабораторні роботи

У першому розділі курсової роботи студенту пропонується максимізувати прибуток деякого підприємства, для чого потрібно сформулювати і вирішити загальну задачу лінійного програмування (ОЗЛП). Номер філії підприємства є номером варіанту курсової роботи.

Як випливає з завдання, змінними задачі Xi j є кількість сировини, що закуповується філією підприємства у кожного з семи акціонерних товариств, що постачають сировину різного типу і якості для виробництва всіх видів продукції даного підприємства.

Складання економіко-математичної моделі загальної задачі лінійного програмування починається з формулювання цільової функції F, для чого використовуються норми прибутку Ci j , Одержуваної від переробки одиниці кожного виду сировини, що поставляється сім'ю акціонерними товариствами. Норми прибутку наводяться окремо по кожній філії підприємства (номеру підприємства).

Відповідно до поставленої в завданні завданням максимізації прибутку цільова функція повинна прагнути до максимуму:

Далі студенту слід приступити до складання системи обмежень загальної задачі лінійного програмування.

Підприємство може випускати до п'яти вдів продукції, їх конкретний набір визначається номером варіанту курсової роботи. Студент може вибрати обмеження на максимальний обсяг випуску кожного виду продукції, що виробляється філією підприємства і відповідає номеру варіанта завдання.

Довідкові дані, що містять норми виходу нового продукту aij для всіх акціонерних товариств, що постачають сировину для виробництва всіх видів продукції.

Сформулюємо систему обмежень загальної задачі лінійного програмування:

Отримана в (1) і (2) економіко-математична модель ОЗЛП може бути вирішена відомими методами; в цій курсовій роботі студенту рекомендується використовувати для цього модуль "Пошук рішень" Excel.

Алгоритм дії студента при автоматизованому рішенні ОЗЛП представлений на малюнку 1.1.

При використанні підпрограми "Пошук рішення" студенту доведеться повідомити комп'ютера адреси комірок таблиць Excel, в яких знаходяться змінні завдання, а так само коефіцієнти цільової функції і системи обмежень. Для того їх необхідно попередньо ввести в формі таблиць Excel за зразком, показаному в таблиці 1.1 для певного виду завдань.Вступ | Зразок таблиці для введення вихідних даних ОЗЛП
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати