На головну

Цілі курсової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

курсового проектування

З ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН

Методичні вказівки для курсової роботи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

УДК 621.011 Друкується за рішенням

H28 РІС новго

рецензент

кандидат технічних наук, доцент І. Г. Фрідлянд

H28 Курсове проектування по теорії механізмів і машин: Методичні вказівки для курсової роботи / Авт. - Упоряд. Нікітін Є. І .; Новго ім. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2010. - 19с.

Наведено вимоги до окремих етапів курсової роботи, подано список рекомендованої літератури і вказівки по оформленню курсової роботи.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей 151001 "Технологія машинобудування", 190601 "Автомобілі та автомобільне господарство", 150201 "Машини та технологія обробки металів тиском" всіх форм навчання.

УДК 621.011

© Новгородський державний університет 2010

© Е. І. Нікітін 2010


ЗМІСТ

 1. Мета курсової роботи .....................
 2. Вимоги до змісту курсової роботи ........................
 3. Список рекомендованої літератури ...................................
 4. Вимоги до оформлення курсової роботи ......................
   

Цілі курсової роботи

"Теорія механізмів і машин" - (ТММ) є однією з основних загально-професійних дисциплін і забезпечує поряд з ними спадкоємність знань при переході від загальних математичних і природничо-наукових дисциплін до спеціальних. ТММ базується на знаннях, уміннях, навичках, отриманих при вивченні вищої математики, фізики, нарисної геометрії та інженерної графіки, теоретичної механіки, інформатики.

Знання, вміння, навички, отримані при вивченні ТММ необхідні для успішного засвоєння подальших загально-професійних дисциплін, таких як: деталі машин та основи конструювання; метрологія, стандартизація та сертифікація; гідравліка; теплотехніка, а також спеціальних дисциплін.

Цілями виконання курсової роботи по ТММ є:

придбання навичок і вміння виконувати проектування машинного агрегату, що складається з двигуна, передавального механізму (редуктора) і виконавчого механізму;

отримання навичок не тільки виконання аналітичних і графічних розрахунків, але і складання пояснювальних записок і оформлення графічної частини роботи, оскільки вона є першою самостійною комплексної розрахунково-графічної роботою студентів.Виконання роботи | Вимоги до змісту курсової роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати